Validaatio auttaa muistisairasta mahdollisimman hyvään elämään

Kun elinikä pitenee, yhä useampi sairastuu muistisairauteen. Validaatio on tulevaisuuden osaamista, josta on hyötyä ammattilaiselle ja omaiselle.

Syntymäpäiväkortti oli merkki, jota ei voinut sivuuttaa. Hannele, 81, oli kirjoittanut korttiin onnittelun, joka ei koostunut tunnistettavista sanoista vaan kirjainten sekametelisopasta.

Omaiset alkoivat puhua hänelle tutkimuksista. Aluksi Hannele vastusteli, mutta lopulta hän lähti tytär mukanaan lääkäriin. Syntymäpäiväkortista kului yli vuosi siihen, että Hannele liittyi diagnosoitujen muistisairaiden joukkoon.

ikääntynyt nainen lankapuhelin

Tulevaisuuden osaamista

Muistisairautta sairastavien määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana valtavasti eikä tulevaisuus näytä sairauden osalta valoisammalta. Vuonna 2050 muistisairaita arvioidaan olevan lähes kolminkertainen määrä vuoteen 2015 verrattuna.

Muistisairauksien yleistyminen johtuu pääosin siitä, että ihmiset elävät entistä pidempään. Hannelen tavoin suurin osa sairastuneista on yli 80-vuotiaita.

Kaikista ikäihmisistä joka neljäs sairastaa jotakin muistisairautta. Yleisin muistisairauksista on Alzheimerin tauti. Sitä sairastaa noin 70 prosenttia muistisairaista ihmisistä. Toiseksi yleisin on Lewyn kappaletauti (20 prosenttia) ja kolmanneksi yleisin vaskulaarinen dementia (15 prosenttia). Harvinaisempia ovat esimeriksi aivovammasta tai alkoholista johtuvat muistisairaudet.

Suomen Diakoniaopiston oppisopimuspäällikkö Heli Simonen on kouluttanut pitkään validaatiomenetelmää, jota käytetään muistisairaan ihmisen hoitamisessa ja kohtaamisessa. Vaikka validaatio on kehitetty ensisijaisesti ammattilaisten työotteeksi, sen periaatteista hyötyvät myös omaiset.

”Validaation tarkoituksena on auttaa muistisairasta elämään mahdollisimman hyvää elämää.”

oppisopimuspäällikkö heli simonen suomen diakoniaopisto
Oppisopimuspäällikkö Heli Simonen on kouluttanut validaatiota pitkään.

Validaatio suojelee muistisairaan omanarvontuntoa

Hannelen diagnoosista on nyt puoli vuotta. Hänen toimintakykynsä on edelleen melko hyvä. Hannele asuu kotona, siivoaa ja tekee ruokaa. Aina ruoka ei kuitenkaan maistu. Kotipalvelu käy kerran viikossa jakamassa lääkkeet ja tarkastamassa voinnin. Selkein seuraus muistisairaudesta on ajokortin menetys. Se harmittaa Hannelea kovasti.

Validaatiomenetelmässä muistisairaus jaetaan erilaisiin vaiheisiin. Alkuvaiheessa ihminen saattaa olla vielä melko toimintakykyinen mutta kognitiivinen kyky on alkanut heikentyä. Sairauden edetessä myös orientaatiokyky heikentyy. Sairastunut elää siinä ajassa ja paikassa, missä milloinkin kokee olevansa. Ihminen vetäytyy hetkittäin menneisyyteensä.

Validaation avulla pyritään suojelemaan ihmisen arvokkuuden kokemusta. Häntä autetaan sanoittamaan tunteitaan ja kokemuksiaan”, Simonen kertoo.

Muistisairaan kohtaamisessa yleinen virhe on, että sairastunut yritetään auttaa ”tilanteen tasalle”.

”Koska muistisairaus on etenevä aivoja tuhoava sairaus, muistisairaalta ei voi vaatia samanlaista käyttäytymistä kuin ihmiseltä, jolla ei ole muistisairautta. Siksi meidän tehtävämme on ymmärtää sairastunutta ja hänen kokemuksiaan”, Simonen toteaa.

Hyvä hoiva edellyttää validaatiota

Suomen Diakoniaopiston validaatiokoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään muistisairaita ihmisiä. Koulutuksessa harjoitellaan tilanteita konkreettisesti, mikä on Simosen mukaan tärkeää.

”Ammattilaiset kohtaavat muistisairaiden kanssa välillä hyvinkin haastavia tilanteita. Siksi näissä tilanteissa on tärkeää pysähtyä miettimään, miten sairas ihminen kohdataan empaattisesti.”

Validaation taustalla on psykologisia teorioita kuten Erik Eriksonin elämänvaiheiden teoria. Sen perusajatus on, että ihmisen elämä jakautuu erilaisiin elämänvaiheisiin. Jokaiseen elämänvaiheeseen liittyy kehitystehtävä tai kriisi, joka täytyy ratkaista. Jos kriisin ratkaiseminen on jäänyt kesken, ihminen palaa siihen viimeistään vanhana, myös muistisairaana.

Simonen kertoo tyypillisen tilanteen:

”Muistisairas saattaa esimerkiksi kantaa lelua vauvana, hoivata ja imettää. Tällöin validaatiota osaava ammattilainen ei ajattele, että muistisairaan toiminta on hölmöä, vaan että se on ihmiselle merkityksellistä. Vauvasta voidaan jutella ja siihen voidaan suhtautua uteliaasti. Tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään muistisairaan kokemusta.”

Kinestetiikka validaation tukena

Sairauden edetessä muistisairas elää jo pitkälti omassa maailmassa. Hän ei enää puhu paljoa eikä keskustelun merkitys validaation käytännöissä ei enää ole suuri. Siksi Suomen Diakoniaopistossa validaatioon on yhdistetty kinestetiikan osaamista.

Kinestetiikasta on hyötyä etenkin sairauden viimeisissä vaiheissa, jolloin keskusteluyhteyttä ei ehkä enää ole. Sen sijaan kosketus, äänensävy ja liikkeet ovat erittäin tärkeitä muistisairaan kohtaamisessa ja hoivassa myös viimeisessä vaiheessa.

”Kosketus ja lempeä äänensävy auttavat loppuun saakka”, Simonen sanoo.

Hannelen suurin toive tällä hetkellä on, että hän saa asua aina kotona. Sen hän toistaa jokaisessa puhelussa tyttärelleen. Tytär kuuntelee ja sanoo, että toivoo sitä samaa. Vaikka se ei olisikaan mahdollista, Hannelen toive on tullut kuulluksi.

***

Suomen Diakoniaopisto järjestää validaatiokoulutusta maksupalvelukoulutuksena yrityksille ja kunnille sekä oppisopimuskoulutuksena sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille osana ”Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen”-tutkinnon osaa.


Neljä validaation oppia, joita jokainen voi käyttää muistisairaan kohtaamisessa:

  1. Harjoittele muistisairaan maailman ja kokemuksen ymmärtämistä.
  2. Harjoittele muistisairaan tunteen tunnistamista ja sanoittamista. Voit vaikka kysyä, oletko vihainen tai sanoa, että ehkä olet nyt surullinen, kun sinua itkettää. Tunteen tunnistaminen ja jakaminen voi helpottaa muistisairaan tunteen kokemista.
  3. Keskustele muistisairaan asiasta eli siitä, mikä hänelle on tällä hetkellä tärkeä. Vaikka sinusta tuntuisi, että muistisairas jauhaa asiasta jatkuvasti, siihen liittyy jotain ihmiselle todella tärkeää. Siksi siitä kannattaa puhua.
  4. Kun muistisairaus on jo pidemmällä, kiinnitä äänensävyyn aina huomiota. Puhu lempeästi. Kosketa pehmeästi.

Lisää uutisia

Artikkeli 02.10.2023

Laajennamme SDO:n verkkokampuksen koulutustarjontaa ja digitalisoimme koulutusta. Verkkokampus sai myös oman tiimipäällikön.

Lue lisää

Uutinen 27.09.2023

Rehtori Juha-Petri Niiranen kävi uuden hallitusohjelman läpi ammatillisen koulutuksen näkövinkkelistä.

Lue lisää

Uutinen 26.09.2023

Opetushallituksen valtakunnallisessa opiskelijapalautekyselyssä meiltä valmistuneet antoivat keskiarvoa parempaa palautetta.

Lue lisää

Uutinen 18.09.2023

​​​​​​​​​​​​​​Paula Solja aloitti syyskuussa 2023 Suomen Diakoniaopiston kauneudenhoitoalan koulutuksen eli SKY-Opiston koulutuspäällikkönä.

 

Lue lisää

Uutinen 31.05.2023

Valmistujaisia juhlittiin Suomen Diakoniaopiston kaikilla kampuksilla 31.5.2023. Valmistuneita on alustavasti yhteensä noin 600.

Lue lisää

Uutinen 30.05.2023

Kaikilta kampuksiltamme kevätlukukaudella 2023 ammattiin valmistuneet, nimensä julkaisuluvan antaneet opiskelijat.

Lue lisää

Artikkeli 24.04.2023

Tiina Mäkelä toimi kolme vuotta Diakoniaopiston hallituksen puheenjohtajana. Nyt hän ja rehtori Juha-Petri Niiranen käyvät läpi, millainen oppilaitos on johtajien näkökulmasta.

Lue lisää

Artikkeli 18.04.2023

Diakoniaopisto kouluttaa henkilöstöä Jyränkölän Setlementissä. Ikävalmentajana toimimisen tutkinnon osasta hyötyvät etenkin asiakkaat.

Lue lisää

Artikkeli 30.03.2023

Sosiaalialan yritys Hoivatie kouluttaa kaikki esihenkilöt lähijohtamisen kannalta keskeisiin teemoihin yhdessä Diakoniaopiston kanssa.

Lue lisää

Uutinen 30.03.2023

Kokonaisena työssä -hanke vahvistaa kokemusosaamisen tunnistamista sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lue lisää

Uutinen 30.03.2023

Vuonna 2023 Suomen Diakoniaopistoon haki perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa yli sata ensisijaista hakijaa enemmän kuin vuonna 2022.

Lue lisää

Uutinen 23.03.2023

SDO:n rehtori Juha-Petri Niiranen kirjoittaa katsauksen uuteen strategiaan ja vuoteen 2022.

Lue lisää

Uutinen 01.03.2023

Suomen Diakoniaopisto kumppaneineen on käynnistänyt kansalaisaloitteen nuoriasiavaltuutetun tehtävän perustamiseksi.

Lue lisää

Artikkeli 15.02.2023

Validaatiomenetelmässä muistisairaus jaetaan neljään vaiheeseen. Validaation osaamisesta on hyötyä sairauden jokaisessa vaiheessa. 1 Muistisairauden alkuvaihe Muistisairaus havaitaan usein alkuvaiheessa. Tässä vaiheessa sairastuneella on usein muistivaikeuksia ja kognitiivisen kyvyn heikentymistä. Kognitiiviset

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 03.02.2023

Sote-alalla Suomessa ja koko Euroopassa vallitsee pula ammattilaisista. Samaan aikaan nuoria on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Näitä haasteita pyritään ratkaisemaan sote-alalle valmentavalla toiminnalla kasvavassa määrin ympäri Suomea. ”Koen sote-alan aitona,

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 02.02.2023

Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyysi Suomen Diakoniaopiston opiskelijateatterin tekemään kampanjaa alle 25-vuotiaiden ilmaisesta ehkäisystä.

Lue lisää

Uutinen 01.02.2023

Tehtävä perustettiin, sillä Suomen Diakoniaopistossa oppisopimuskoulutusten määrä on kasvanut viime vuosina runsaasti.

Lue lisää

Uutinen 11.01.2023

Suomen Diakoniaopistossa (SDO) opiskeli vuonna 2022 reilut 1400 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa.

Lue lisää

Uutinen 12.12.2022

Suomen Diakoniaopisto on mukana EK:n kokoamassa kampanjassa.

 

Lue lisää

Uutinen 08.12.2022

Vahvasta kouluttajien ja työelämän yhteistyöstä haetaan apuja hoiva-alan työvoimapulaan.

Lue lisää

Artikkeli 11.11.2022

Listasimme 10 hyvää syytä, miksi lähihoitajaksi opiskelu kannattaa.

Lue lisää

Artikkeli 09.11.2022

Iso osa Suomen Diakoniaopiston (SDO) opiskelijoista käyttää virtuaaliteknologiaa opiskelussa.   Pari vuotta sitten SDO:ssa käynnistyi projekti, jossa erilaisia oppimisympäristöjä alettiin rakentaa virtuaalisiksi.   ”Opiskelijat ja opettajat menivät alansa työpaikoille ja kuvasivat siellä

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 31.10.2022

Suomen Diakoniaopistolla on uusi logo.

Lue lisää

Uutinen 04.10.2022

Pitkän linjan sote-osaaja Anne Sinivuori aloitti Suomen Diakoniaopiston uutena sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Helsingin kampuksen sote-koulutus. Taustaltaan Anne on sairaanhoitaja ja valtiotieteiden maisteri sosiologiasta ja sosiaalipolitiikasta. Lisäksi

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 21.09.2022

Suomen Diakoniaopistosta valmistuvat ovat tyytyväisiä saamaansa ammatilliseen koulutukseen. Tämä käy ilmi Opetushallituksen keräämän Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn tuloksista. Valtakunnallisen opiskelijapalautteen päättökyselyssä valmistuvat vastaavat useisiin väitteitä, jotka liittyvät esimerkiksi näyttöihin, opiskelijan hyvinvointiin sekä

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 09.08.2022

Pääkaupunkiseudulla testataan uutta koulutusta, jonka tavoitteena on löytää koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville nuorille väylä työelämään sekä paikata hyvinvointi- ja palvelualojen henkilöstöpulaa. Suomen Diakoniaopiston (SDO) järjestämä koulutus toteutetaan yhteistyössä Diakonissalaitoksen

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 08.06.2022

Kokemusosaaja auttaa muita ja voi kehittää kehitysvamma-alan palveluita omasta näkökulmastaan. Rinnekodin ja Suomen Diakoniaopiston valmennuksesta valmistui yhdeksän uutta kokemusosaajaa.

Lue lisää

Uutinen 06.06.2022

Suomen Diakoniaopiston henkilöstön hyvinvointikyselyn mukaan ammatillisen oppilaitoksen työyhteisön toimivuus on erinomaisella tasolla.

Lue lisää

Artikkeli 20.05.2022

Hoitotyön tekijät saattavat kohdata tilanteita, jotka uhkaavat turvallisuutta sanallisesti tai fyysisesti. Tilanteiden ennaltaehkäisy ja turvallinen hoitaminen on työssä ensiarvoista. Siksi MAPA-koulutus tarjotaan kaikille Suomen Diakoniaopistossa lähihoitajaksi opiskeleville. Viestinnän harjoittelija Lucas

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 12.05.2022

Suomen Diakoniaopisto on viimeiset pari vuotta tehnyt hankeyhteistyötä Namibiassa. Yhtenä tavoitteena on käynnistää paikallisiin tarpeisiin vastaava diakonia- ja sosiaalialan ammatillinen koulutus.

Lue lisää

Uutinen 02.05.2022

Suomen Diakoniaopisto ei kuulu 3.5.2022 alkavien lakkojen piiriin. Valintakokeet Helsingissä, Oulussa ja Lahdessa järjestetään normaalisti. Lakko voi kuitenkin vaikuttaa moniin opiskelijoihimme Helsingin ja Oulun kampuksilla.   Valintakokeet järjestetään sovitusti  Suomen Diakoniaopiston

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 02.05.2022

Kunta-alan lakko alkaa tiistaina 3.5.2022. Lakko voi vaikuttaa erityisesti työelämäjaksoilla oleviin opiskelijoihin Oulussa ja Helsingissä.

Lue lisää

Artikkeli 28.04.2022

Keneltäkään ei varmaan ole jäänyt huomaamatta, kuinka nopeasti yhteiskuntamme on digitalisoitunut. Käytämme yhä enemmän erilaisia sovelluksia ja järjestelmiä työssämme sekä vapaa-ajalla. VR ei tarkoita enää pelkästään valtion rautateitä, vaan virtuaalitodellisuus

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 27.04.2022

Paransimme sdo.fi-nettisivun saavutettavuutta. Sivustolla otettiin käyttöön Readspeaker-ominaisuus, jonka ansiosta tekstit voi myös kuunnella.

Lue lisää

Artikkeli 27.04.2022

ERASMUS+ -vieraat tutustuivat Suomen Diakoniaopiston opiskelijoihin ja koulutukseen. Neljän päivän intensiivijakso on osa Diakoniaopiston koordinoimaa ERASMUS+ KA2 -hanketta Sunnuntaina 3.4. Saksasta ja Ranskasta saapui vierailulle ryhmä opiskelijoita ja opettajia, jotka

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 08.04.2022

Tutkinnon perusteet uudistetaan yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Lue lisää

Uutinen 04.04.2022

Suomen Diakoniopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 on valmistunut. Oppilaitoksen toiminta ja talous ovat vakaalla pohjalla. Suomen Diakoniaopiston viides toimintavuosi toteutui pääosin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2021 panostettiin erityisesti työelämäyhteistyöhön,

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 23.03.2022

Pohjois-Pohjanmaalla aukeaa tänä keväänä ainutlaatuinen tilaisuus työn ja opiskelun yhdistämiseen. Suomen Diakoniaopiston ja Attendon yhteistyössä koulutetaan oppisopimuksella lähihoitajia Attendo-kodeissa.

Lue lisää

Uutinen 02.03.2022

Irina työskentelee Suomen Diakoniaopiston täydennyskoulutusten parissa.

Lue lisää

Uutinen 17.02.2022

Perusopetuksen jälkeinen yhteishaku alkaa 21.2.2023. Suomen Diakoniaopiston opinto-ohjaaja Marianne Tapper antaa vanhemmille viisi tärkeää neuvoa, miten nuorta voi tukea seuraavan opiskelupaikan valinnassa.  1. Keskustele. Teini-ikäisen vanhemmat saattavat tietää, ettei keskustelu

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 16.02.2022

Katariina Hautsalon tehtävänä on varmistaa, että Suomen Diakoniaopisto on enemmän kuin pelkkä ammattikoulu.

Lue lisää

Artikkeli 07.02.2022

Lehtori Janna Hautamäki on pedagogiikan moniosaaja. Hän opettaa Suomen Diakoniaopistossa aikuisia, jotka eivät ole käyneet peruskoulua.   Kun peruskoulun oppimäärä on pakattu muutamaan hassuun vuoteen, opettajalta vaaditaan lujaa ammattitaitoa. Sitä

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 26.01.2022

Sidosryhmien mielikuva Suomen Diakoniaopistosta on valtaosin positiivinen. Oppilaitosta kuvataan opiskelijoista välittävänä, yhteisöllisenä, monimuotoisena, lämminhenkisenä ja arvopohjaisena toimijana. Tämä käy ilmi syksyllä 2021 tehdystä mielikuvatutkimuksesta.

Lue lisää

Artikkeli 25.01.2022

Nora löysi toiveitaan vastaavan harjoittelupaikan Suomen Diakoniaopistosta.  

Lue lisää

Artikkeli 19.01.2022

URATARINA  | ELLA SARANPÄÄ  | 19.1.2022 Oulussa maa on valkoisena. Toisin on Helsingissä, jossa vain muutama päivä ennen joulua sataa vettä. Niin erilaiset voivat olla näkymät saman oppilaitoksen ikkunoista, kun

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 07.12.2021

Kirjoittaja lausui ääneen kuolemanpelkonsa ja lähti etsimään pelolle historiallisia ja kulttuurisia syitä yhdessä saattohoidon opettaja Maria Viljamaan kanssa. Matkalla he löysivät vastauksen siihen, miksi kuolemanpelosta pitäisi puhua enemmän. Minä tulen

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 16.11.2021

Suomen Diakoniaopistolle kunniamaininta OKM.n laatupalkintokilpailussa 2021.

Lue lisää

Artikkeli 01.11.2021

Yhteistyön rikkaus on että kumpikin saa olla oma itsensä. Uskaltaa olla erilaisia ja rakentavasti eri mieltä.

Lue lisää

Uutinen 01.09.2021

Suomen Diakoniaopistossa on yksi Helsingin ensimmäisistä ammatillisen koulutuksen pop up -rokotuspisteistä.

Lue lisää

Uutinen 17.08.2021

Opiskelijoiden hyvinvointi on jakautunut koronan aiheuttamana poikkeusaikana. Osa opiskelijoista voi paremmin kuin ennen poikkeusoloja, osa huonommin, kertoo Suomen Diakoniaopiston opiskelijoilleen teettämä kysely.

Lue lisää

Uutinen 19.02.2021

Opetushallitus on myöntänyt SDOlle EU-laatuarviointisertifikaatin uudelle Erasmus+ kaudelle 2021–2027.

SDOlle on myönnetty Erasmus-akkreditointi

Uutinen 18.01.2021

Kehittämisohjelma sisältää suosituksia mm. ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma julkaistu

Uutinen 24.11.2020

Yhteistyö on merkittävä virstanpylväs kinestetiikan edistämisen ja koulutuksen kannalta.

Lue lisää

Uutinen 12.05.2020

SDO sai kaksi palkintoa projektitöistään Oulun yliopiston LUMA2020-hankkeessa.

Lue lisää

Uutinen 04.05.2020

Poikkeusjärjestelyt jatkuvat kevätlukukauden loppuun asti.

Etäopiskelut jatkuvat kevätlukukauden loppuun

Uutinen 16.03.2020

Olet nyt oppimassa ja tekemässä töitä etänä koulun ulkopuolella.

Lue lisää

Uutinen 16.03.2020

Kaikki opetus, mikä on mahdollista toteuttaa etäopetuksena, toteutetaan etänä alkaen 18.3.

Lue lisää

Uutinen 30.09.2019

Lahdessa käynnistyy ensi tammikuussa ainutlaatuinen kasvatus- ja ohjausalan koulutuspilotti.

Lue lisää

Uutinen 03.09.2018

Ylitornion kampusta ja sen koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Suomen Diakoniaopisto lopettaa koulutustoimintansa Ylitornion kampuksella 31.5.2019 mennessä.

Lue lisää

Uutinen 13.08.2018

Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak ja Suomen Diakoniaopisto SDO muuttavat uusiin yhteisiin tiloihin
Oulun keskustaan Albertinkadulle. Kampuksen avajaisia vietetään maanantaina 10. syyskuuta 2018.

Lue lisää

Uutinen 08.08.2018

Ylitornion kampusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat. Perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt.

Lue lisää

Uutinen 05.01.2018

Yhteistyö lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen.

Lue lisää

Uutinen 16.11.2017

Suomen Diakoniaopiston opiskelija Mohamed Nourdeen Toure Abdul Karim Suffyan on saanut Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallituksen myöntämän maahanmuuttajastipendin.

Lue lisää

Uutinen 12.10.2017

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Lue lisää

Uutinen 30.08.2017

Kauneudenhoitoala ja hoiva-ala hakevat synergioita: SKY-Opisto ja Suomen Diakoniaopisto SDO yhdistyvät.
SKY-Opisto ja Suomen Diakoniaopisto ovat sopineet koulutuksenjärjestämistoiminnan yhdistämisestä 1.1.2018 lukien.

Lue lisää