Uhkaavat asiakastilanteet vaativat osaamista, ja siksi Suomen Diakoniaopistossa lähihoitajat saavat MAPA-koulutusta

Hoitotyön tekijät saattavat kohdata tilanteita, jotka uhkaavat turvallisuutta sanallisesti tai fyysisesti. Tilanteiden ennaltaehkäisy ja turvallinen hoitaminen on työssä ensiarvoista. Siksi MAPA-koulutus tarjotaan kaikille Suomen Diakoniaopistossa lähihoitajaksi opiskeleville. Viestinnän harjoittelija Lucas Bucht osallistui yhdelle kurssikerralle ja pääsi havainnoimaan tositoimia.  

MAPA, eli Management of Actual or Potential Aggression, on alkujaan Isossa-Britanniassa kehitetty metodi, joka pyrkii lisäämään hoitotyössä olevien ammattilaisten osaamista aggressiivisten asiakkaiden kohtaamisessa. Lähtökohtana on haasteellisen tai väkivaltaisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta. Metodi perustuu hoidollisen vuorovaikutuksen ja ennakoimisen perusperiaatteille. Fyysistä voimankäyttöä menetelmässä pyritään minimoimaan.

Suomen Diakoniaopisto on yksi harvoista ammatillisista kouluttajista, jotka tarjoavat MAPA-menetelmän koulutusta lähihoitajaksi opiskeleville. Diakoniaopiston erityislaatuista asemoitumista avaa myös koulutusta vetävä Lassi Fredriksson:

”MAPAa koulutetaan ainakin kolmessa ammattikorkeakoulussa, mutta niissäkin se on lähinnä valinnaisina opintoina tarjolla. Meillä koulutus lähti liikkeelle aikanaan, kun olin jo pidempään ollut kiinnostunut kyseisestä koulutuksesta ja se oli myös tuttu lastensuojelutöiden ajalta. Toni oli myös kiinnostunut heti lähtemään toiseksi kouluttajaksi ja johdolta tuli tuki ajatukselle alkaa kouluttamaan kaikki lähihoitajat menetelmään.”

Lassi Fredriksson kannustaa opiskelijoita MAPA-koulutuksen suorittamiseen.

Koulutuksen erityislaatuisuutta juuri Suomen Diakoniaopiston opiskelijoille avaa myös Toni Karjala:

”Suurin syy siihen, että koulutusta ei juuri tarjota muissa ammatillisissa oppilaitoksissa lienee se, että sitä ei löydy tutkinnon perusteista eikä näin ollen ammattitaitovaatimuksista. Ammattitaitovaatimuksissa mainitaan haastavissa vuorovaikutus- ja ristiriitatilanteissa toimiminen yleisellä tasolla. Suomen Diakoniaopisto on ymmärtänyt turvallisuuskoulutuksen ennaltaehkäisevän merkityksen ja mahdollistaa koulutuksen vahvistaakseen opiskelijoiden ammatillista osaamista myös tällä saralla.”

Kurssi on siten suuri mahdollisuus, joka opiskelijan kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

Liikkeiden harjoittelu tapahtuu ammattimaisessa ohjauksessa.

 

MAPA-kurssin voi aloittaa opintojen lopussa. Suurin osa koulutettavista ovat juuri valmistumisen kynnyksellä. Suomen Diakoniaopistosta valmistumisen jälkeen he voivat työskennellä esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluissa, ikääntyneiden hoivassa ja kuntoutuksessa tai vammaistyössä.

”Kurssi suoritetaan viimeisen opiskeluvuoden aikana, jolloin siitä saa myös parhaan hyödyn irti. Harjoitteluiden kautta on syntynyt riittävästi jo omia kokemuksia, joihin opittavia asioita on myös helpompi peilata.” Fredriksson tiivistää.

”MAPA-koulutuksesta on hyötyä kaikille sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ihmisille”

Saavuin itse seuraamaan koulutuksen toista päivää. Ensimmäinen kurssipäivä oli pitänyt sisällään MAPA:n teoreettisen vaiheen. Toisena kurssipäivänä keskiössä ovat fyysiset harjoitteet. Tunnelma kurssilaisten keskuudessa on odottava ja innostunut. Liikkeiden treenaaminen on keskeinen osa koulutusta. Aikaisempaa taustaa itsepuolustuksen maailmassa ei tarvita.

MAPA-menetelmä painottaa varhaisen ennakoinnin merkitystä niin työntekijän kuin asiakkaankin turvallisuutta ajatellen. Siksi MAPA poikkeaa edukseen muista itsepuolustukseen perustuvista tekniikoista.

”Kun ongelmakohtiin puututaan varhain, voidaan välttyä vakavammilta tilanteilta. Ennaltaehkäisyssä on tärkeää, että ammattilainen pystyy havaitsemaan vuorovaikutuksessa merkkejä, jotka saattavat johtaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen”, Toni Karjala kertoo.

Vaikka jokaisella sosiaali- ja terveysalan ammattilaisella olisi hyvä olla osaamista ennaltaehkäisyyn, näin ei aina ole. MAPA-kurssin käynyt opiskelija saakin tärkeää ammattitaitoa, joka voi heijastua myös esimerkiksi palkkauksessa.

MAPA-kurssi on suhteellisen lyhyt, sillä se kestää noin 13 tuntia. Kurssin aikana opiskelija ehtii kuitenkin saada hyvän pohjan haastavien asiakaskohtaamisten käsittelyyn.

Parityöskentely on keskeistä MAPA-koulutuksessa.

 

Kurssikerralla, johon osallistun, käsitellään ensin tilanteiden ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Sen jälkeen päästään harjoittelemaan irtautumista. Se on tärkeää, jotta lihasmuistissa olisi, miten tositilanteessa kannattaa toimia.

Aluksi lehtori Toni Karjala havainnollistaa skenaariot, ja niitä vastaavat fyysiset liikkeet ymmärrettävästi ja selkeästi. Vaikka kontaktiliikkeet ovatkin lopulta lihasmuistiin iskostuvia, voi varsinkin ensikertalaisella kestää hetki hahmottaa liikkeiden toteutus. Kouluttajan esimerkin jälkeen alkaa yhdessä harjoittelu.

Irtautumista harjoitellaan useiden toistojen kautta. Vaikka kouluttajan havainnollistama esimerkki on hyvä lähtökohta uuden liikkeen opetteluun, mikään ei kuitenkaan voita itse toteutettua harjoitetta. Tässäkin asiassa vain tekemällä oppii!

Jokainen tilanne tosimaailmassa on erilainen, joten se, että kurssilaiset pääsivät toteuttamaan monipuolisesti irtautumisliikkeitä toistensa kanssa, monipuolistaa kykyä reagoida vaihtuviin kohteisiin. Itse irtautumistekniikoita MAPA-kurssilla harjoitellaan useita. Jotkin ovat yksinkertaisia ranneliikkeitä – toiset kokonaisvaltaisempia perustuen riskitilanteen arvioon.

Lähtökohtana hoidollinen lähestymistapa

Toni Karjala kertoo MAPA:n olevan 97% ennaltaehkäisevää toimintaa ja vain 3% fyysistä kontaktia. Mikäli ennaltaehkäisy ei toimi, työntekijän on osattava irtautua uhkaavasta tilanteesta tehokkaasti tai estää väkivaltatilanne asiakasta vahingoittamatta. Menetelmänä MAPA on hyvin tutkittu. Sen on todettu hoitavan myös asiakasta.

”Fyysistä voimankäyttöä pyritään viimeiseen asti välttämään”, Karjala sanoo.

Kun seurailen kurssia, huomaan, että oppiminen syntyy vahvasti opettajan ja kurssilaisten välisestä vuorovaikutuksesta. Kurssilla on tilaa keskustelulle ja opiskelijoiden omakohtaisille kokemuksille.

”Asioiden läpikäyminen on hyvä, sillä näin ei pelkää tulla lähemmäs [asiakasta], vaikka ensimmäinen reaktio olisikin vetäytyä” eräs opiskelija kertoo.

MAPA-koulutus antaa opiskelijalle valmiudet aggressiivisesti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamiseen.

 

Osa oppimisesta tapahtuu nimenomaan jaettujen tarinoiden ja kokemusten kautta. Mahdollisten tilanteiden pohdinta ja niihin oikeasuhtaisimman reaktion valitseminen saa myös kurssin opettajan kannalta kannustusta.

”On hyvin tärkeää, että osaa toimia vaikeissa tilanteissa, jos niitä tulee vastaan. Itsellänikin on aikaisempaa kokemusta väkivaltaisesti käyttäytyvistä asiakkaista. On mielenkiintoista huomata, tässä omilla pienillä liikkeillä ja toimilla on merkitystä” eräs kurssilainen sanoo.

MAPA-koulutus on opiskelijoiden mieleen

Tunnelma kurssilla on aiheen vakavuudesta huolimatta rento ja energinen. Fyysisten otteiden harjoittelun lomassa mukana on vahvasti myös huumori. Aihe on opiskelijoiden mielestä selvästi tärkeä. Tämä on havaittavissa myös kurssilaisten motivaatiossa ja aktiivisuudessa.

Fyysisen koulutuksen yksi hyvä puoli onkin juuri jo mainittu toiminnallisuus. Onnistumisen kokemukset ovat kirjaimellisesti käsin kosketeltavissa.

”Kurssia on opiskelijoiden taholta kuvailtu todella onnistuneeksi. Monet toivoisivat pidempääkin koulutusta aiheesta”, Karjala mainitsee.

Toni Karjala näkee MAPA-koulutuksesta olevan suuresti hyötyä opiskelijoille.

 

Aina kurssin päätteeksi kerätään loppupalautetta. Tällä hetkellä, kun kursseja on järjestetty 70 ja koulutettujen kokonaismäärän ollessa yli 1300, voidaan kurssipalautteiden keskiarvoa 4,95 – eli pyöreästi 5 – pitää ansaitusti kiitettävänä tuloksena.

Hyvää palautetta ei tarvitse toisaalta ihmetellä.

”Useat opiskelijat ovat kehuneet nimenomaan koulutuksen toiminnallista puolta. Toisaalta moni on kokenut kurssin tärkeänä, sillä usein he ovat jo kohdanneet työelämässään haastavasti käyttäytyviä asiakkaita. Kurssi antaa avaimet ja toimintamallit tilanteiden ratkaisemiseksi”, Toni Karjala tiivistää.

Samoin ajattelee Lassi Fredriksson:

” Opiskelijoilta saatu palaute on ollut pelkästään positiivista.”

 

Lisää uutisia

Uutinen 18.09.2023

​​​​​​​​​​​​​​Paula Solja aloitti syyskuussa 2023 Suomen Diakoniaopiston kauneudenhoitoalan koulutuksen eli SKY-Opiston koulutuspäällikkönä.

 

Lue lisää

Uutinen 31.05.2023

Valmistujaisia juhlittiin Suomen Diakoniaopiston kaikilla kampuksilla 31.5.2023. Valmistuneita on alustavasti yhteensä noin 600.

Lue lisää

Uutinen 30.05.2023

Kaikilta kampuksiltamme kevätlukukaudella 2023 ammattiin valmistuneet, nimensä julkaisuluvan antaneet opiskelijat.

Lue lisää

Artikkeli 24.04.2023

Tiina Mäkelä toimi kolme vuotta Diakoniaopiston hallituksen puheenjohtajana. Nyt hän ja rehtori Juha-Petri Niiranen käyvät läpi, millainen oppilaitos on johtajien näkökulmasta.

Lue lisää

Artikkeli 18.04.2023

Diakoniaopisto kouluttaa henkilöstöä Jyränkölän Setlementissä. Ikävalmentajana toimimisen tutkinnon osasta hyötyvät etenkin asiakkaat.

Lue lisää

Artikkeli 30.03.2023

Sosiaalialan yritys Hoivatie kouluttaa kaikki esihenkilöt lähijohtamisen kannalta keskeisiin teemoihin yhdessä Diakoniaopiston kanssa.

Lue lisää

Uutinen 30.03.2023

Kokonaisena työssä -hanke vahvistaa kokemusosaamisen tunnistamista sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lue lisää

Uutinen 30.03.2023

Vuonna 2023 Suomen Diakoniaopistoon haki perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa yli sata ensisijaista hakijaa enemmän kuin vuonna 2022.

Lue lisää

Uutinen 23.03.2023

SDO:n rehtori Juha-Petri Niiranen kirjoittaa katsauksen uuteen strategiaan ja vuoteen 2022.

Lue lisää

Uutinen 01.03.2023

Suomen Diakoniaopisto kumppaneineen on käynnistänyt kansalaisaloitteen nuoriasiavaltuutetun tehtävän perustamiseksi.

Lue lisää

Artikkeli 15.02.2023

Validaatiomenetelmässä muistisairaus jaetaan neljään vaiheeseen. Validaation osaamisesta on hyötyä sairauden jokaisessa vaiheessa. 1 Muistisairauden alkuvaihe Muistisairaus havaitaan usein alkuvaiheessa. Tässä vaiheessa sairastuneella on usein muistivaikeuksia ja kognitiivisen kyvyn heikentymistä. Kognitiiviset

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 08.02.2023

Yhä useampi sairastuu muistisairauteen. Validaatio on tulevaisuuden osaamista, josta on hyötyä ammattilaiselle ja omaiselle.

Lue lisää

Uutinen 03.02.2023

Sote-alalla Suomessa ja koko Euroopassa vallitsee pula ammattilaisista. Samaan aikaan nuoria on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Näitä haasteita pyritään ratkaisemaan sote-alalle valmentavalla toiminnalla kasvavassa määrin ympäri Suomea. ”Koen sote-alan aitona,

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 02.02.2023

Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyysi Suomen Diakoniaopiston opiskelijateatterin tekemään kampanjaa alle 25-vuotiaiden ilmaisesta ehkäisystä.

Lue lisää

Uutinen 01.02.2023

Tehtävä perustettiin, sillä Suomen Diakoniaopistossa oppisopimuskoulutusten määrä on kasvanut viime vuosina runsaasti.

Lue lisää

Uutinen 11.01.2023

Suomen Diakoniaopistossa (SDO) opiskeli vuonna 2022 reilut 1400 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa.

Lue lisää

Uutinen 12.12.2022

Suomen Diakoniaopisto on mukana EK:n kokoamassa kampanjassa.

 

Lue lisää

Uutinen 08.12.2022

Vahvasta kouluttajien ja työelämän yhteistyöstä haetaan apuja hoiva-alan työvoimapulaan.

Lue lisää

Artikkeli 11.11.2022

Listasimme 10 hyvää syytä, miksi lähihoitajaksi opiskelu kannattaa.

Lue lisää

Artikkeli 09.11.2022

Iso osa Suomen Diakoniaopiston (SDO) opiskelijoista käyttää virtuaaliteknologiaa opiskelussa.   Pari vuotta sitten SDO:ssa käynnistyi projekti, jossa erilaisia oppimisympäristöjä alettiin rakentaa virtuaalisiksi.   ”Opiskelijat ja opettajat menivät alansa työpaikoille ja kuvasivat siellä

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 31.10.2022

Suomen Diakoniaopistolla on uusi logo.

Lue lisää

Uutinen 04.10.2022

Pitkän linjan sote-osaaja Anne Sinivuori aloitti Suomen Diakoniaopiston uutena sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Helsingin kampuksen sote-koulutus. Taustaltaan Anne on sairaanhoitaja ja valtiotieteiden maisteri sosiologiasta ja sosiaalipolitiikasta. Lisäksi

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 21.09.2022

Suomen Diakoniaopistosta valmistuvat ovat tyytyväisiä saamaansa ammatilliseen koulutukseen. Tämä käy ilmi Opetushallituksen keräämän Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn tuloksista. Valtakunnallisen opiskelijapalautteen päättökyselyssä valmistuvat vastaavat useisiin väitteitä, jotka liittyvät esimerkiksi näyttöihin, opiskelijan hyvinvointiin sekä

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 09.08.2022

Pääkaupunkiseudulla testataan uutta koulutusta, jonka tavoitteena on löytää koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville nuorille väylä työelämään sekä paikata hyvinvointi- ja palvelualojen henkilöstöpulaa. Suomen Diakoniaopiston (SDO) järjestämä koulutus toteutetaan yhteistyössä Diakonissalaitoksen

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 08.06.2022

Kokemusosaaja auttaa muita ja voi kehittää kehitysvamma-alan palveluita omasta näkökulmastaan. Rinnekodin ja Suomen Diakoniaopiston valmennuksesta valmistui yhdeksän uutta kokemusosaajaa.

Lue lisää

Uutinen 06.06.2022

Suomen Diakoniaopiston henkilöstön hyvinvointikyselyn mukaan ammatillisen oppilaitoksen työyhteisön toimivuus on erinomaisella tasolla.

Lue lisää

Artikkeli 12.05.2022

Suomen Diakoniaopisto on viimeiset pari vuotta tehnyt hankeyhteistyötä Namibiassa. Yhtenä tavoitteena on käynnistää paikallisiin tarpeisiin vastaava diakonia- ja sosiaalialan ammatillinen koulutus.

Lue lisää

Uutinen 02.05.2022

Suomen Diakoniaopisto ei kuulu 3.5.2022 alkavien lakkojen piiriin. Valintakokeet Helsingissä, Oulussa ja Lahdessa järjestetään normaalisti. Lakko voi kuitenkin vaikuttaa moniin opiskelijoihimme Helsingin ja Oulun kampuksilla.   Valintakokeet järjestetään sovitusti  Suomen Diakoniaopiston

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 02.05.2022

Kunta-alan lakko alkaa tiistaina 3.5.2022. Lakko voi vaikuttaa erityisesti työelämäjaksoilla oleviin opiskelijoihin Oulussa ja Helsingissä.

Lue lisää

Artikkeli 28.04.2022

Keneltäkään ei varmaan ole jäänyt huomaamatta, kuinka nopeasti yhteiskuntamme on digitalisoitunut. Käytämme yhä enemmän erilaisia sovelluksia ja järjestelmiä työssämme sekä vapaa-ajalla. VR ei tarkoita enää pelkästään valtion rautateitä, vaan virtuaalitodellisuus

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 27.04.2022

Paransimme sdo.fi-nettisivun saavutettavuutta. Sivustolla otettiin käyttöön Readspeaker-ominaisuus, jonka ansiosta tekstit voi myös kuunnella.

Lue lisää

Artikkeli 27.04.2022

ERASMUS+ -vieraat tutustuivat Suomen Diakoniaopiston opiskelijoihin ja koulutukseen. Neljän päivän intensiivijakso on osa Diakoniaopiston koordinoimaa ERASMUS+ KA2 -hanketta Sunnuntaina 3.4. Saksasta ja Ranskasta saapui vierailulle ryhmä opiskelijoita ja opettajia, jotka

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 08.04.2022

Tutkinnon perusteet uudistetaan yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Lue lisää

Uutinen 04.04.2022

Suomen Diakoniopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 on valmistunut. Oppilaitoksen toiminta ja talous ovat vakaalla pohjalla. Suomen Diakoniaopiston viides toimintavuosi toteutui pääosin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2021 panostettiin erityisesti työelämäyhteistyöhön,

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 23.03.2022

Pohjois-Pohjanmaalla aukeaa tänä keväänä ainutlaatuinen tilaisuus työn ja opiskelun yhdistämiseen. Suomen Diakoniaopiston ja Attendon yhteistyössä koulutetaan oppisopimuksella lähihoitajia Attendo-kodeissa.

Lue lisää

Uutinen 02.03.2022

Irina työskentelee Suomen Diakoniaopiston täydennyskoulutusten parissa.

Lue lisää

Uutinen 17.02.2022

Perusopetuksen jälkeinen yhteishaku alkaa 21.2.2023. Suomen Diakoniaopiston opinto-ohjaaja Marianne Tapper antaa vanhemmille viisi tärkeää neuvoa, miten nuorta voi tukea seuraavan opiskelupaikan valinnassa.  1. Keskustele. Teini-ikäisen vanhemmat saattavat tietää, ettei keskustelu

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 16.02.2022

Katariina Hautsalon tehtävänä on varmistaa, että Suomen Diakoniaopisto on enemmän kuin pelkkä ammattikoulu.

Lue lisää

Artikkeli 07.02.2022

Lehtori Janna Hautamäki on pedagogiikan moniosaaja. Hän opettaa Suomen Diakoniaopistossa aikuisia, jotka eivät ole käyneet peruskoulua.   Kun peruskoulun oppimäärä on pakattu muutamaan hassuun vuoteen, opettajalta vaaditaan lujaa ammattitaitoa. Sitä

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 26.01.2022

Sidosryhmien mielikuva Suomen Diakoniaopistosta on valtaosin positiivinen. Oppilaitosta kuvataan opiskelijoista välittävänä, yhteisöllisenä, monimuotoisena, lämminhenkisenä ja arvopohjaisena toimijana. Tämä käy ilmi syksyllä 2021 tehdystä mielikuvatutkimuksesta.

Lue lisää

Artikkeli 25.01.2022

Nora löysi toiveitaan vastaavan harjoittelupaikan Suomen Diakoniaopistosta.  

Lue lisää

Artikkeli 19.01.2022

URATARINA  | ELLA SARANPÄÄ  | 19.1.2022 Oulussa maa on valkoisena. Toisin on Helsingissä, jossa vain muutama päivä ennen joulua sataa vettä. Niin erilaiset voivat olla näkymät saman oppilaitoksen ikkunoista, kun

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 07.12.2021

Kirjoittaja lausui ääneen kuolemanpelkonsa ja lähti etsimään pelolle historiallisia ja kulttuurisia syitä yhdessä saattohoidon opettaja Maria Viljamaan kanssa. Matkalla he löysivät vastauksen siihen, miksi kuolemanpelosta pitäisi puhua enemmän. Minä tulen

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 16.11.2021

Suomen Diakoniaopistolle kunniamaininta OKM.n laatupalkintokilpailussa 2021.

Lue lisää

Artikkeli 01.11.2021

Yhteistyön rikkaus on että kumpikin saa olla oma itsensä. Uskaltaa olla erilaisia ja rakentavasti eri mieltä.

Lue lisää

Uutinen 01.09.2021

Suomen Diakoniaopistossa on yksi Helsingin ensimmäisistä ammatillisen koulutuksen pop up -rokotuspisteistä.

Lue lisää

Uutinen 17.08.2021

Opiskelijoiden hyvinvointi on jakautunut koronan aiheuttamana poikkeusaikana. Osa opiskelijoista voi paremmin kuin ennen poikkeusoloja, osa huonommin, kertoo Suomen Diakoniaopiston opiskelijoilleen teettämä kysely.

Lue lisää

Uutinen 19.02.2021

Opetushallitus on myöntänyt SDOlle EU-laatuarviointisertifikaatin uudelle Erasmus+ kaudelle 2021–2027.

SDOlle on myönnetty Erasmus-akkreditointi

Uutinen 18.01.2021

Kehittämisohjelma sisältää suosituksia mm. ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma julkaistu

Uutinen 24.11.2020

Yhteistyö on merkittävä virstanpylväs kinestetiikan edistämisen ja koulutuksen kannalta.

Lue lisää

Uutinen 12.05.2020

SDO sai kaksi palkintoa projektitöistään Oulun yliopiston LUMA2020-hankkeessa.

Lue lisää

Uutinen 04.05.2020

Poikkeusjärjestelyt jatkuvat kevätlukukauden loppuun asti.

Etäopiskelut jatkuvat kevätlukukauden loppuun

Uutinen 16.03.2020

Olet nyt oppimassa ja tekemässä töitä etänä koulun ulkopuolella.

Lue lisää

Uutinen 16.03.2020

Kaikki opetus, mikä on mahdollista toteuttaa etäopetuksena, toteutetaan etänä alkaen 18.3.

Lue lisää

Uutinen 30.09.2019

Lahdessa käynnistyy ensi tammikuussa ainutlaatuinen kasvatus- ja ohjausalan koulutuspilotti.

Lue lisää

Uutinen 03.09.2018

Ylitornion kampusta ja sen koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Suomen Diakoniaopisto lopettaa koulutustoimintansa Ylitornion kampuksella 31.5.2019 mennessä.

Lue lisää

Uutinen 13.08.2018

Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak ja Suomen Diakoniaopisto SDO muuttavat uusiin yhteisiin tiloihin
Oulun keskustaan Albertinkadulle. Kampuksen avajaisia vietetään maanantaina 10. syyskuuta 2018.

Lue lisää

Uutinen 08.08.2018

Ylitornion kampusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat. Perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt.

Lue lisää

Uutinen 05.01.2018

Yhteistyö lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen.

Lue lisää

Uutinen 16.11.2017

Suomen Diakoniaopiston opiskelija Mohamed Nourdeen Toure Abdul Karim Suffyan on saanut Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallituksen myöntämän maahanmuuttajastipendin.

Lue lisää

Uutinen 12.10.2017

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Lue lisää

Uutinen 30.08.2017

Kauneudenhoitoala ja hoiva-ala hakevat synergioita: SKY-Opisto ja Suomen Diakoniaopisto SDO yhdistyvät.
SKY-Opisto ja Suomen Diakoniaopisto ovat sopineet koulutuksenjärjestämistoiminnan yhdistämisestä 1.1.2018 lukien.

Lue lisää