Me SDO:ssa teemme laatua toimimalla arvojemme ihmisarvo, kohtaaminen, rohkeus mukaisesti, ja noudattamalla maailmanlaajuisen EFQM 2020 -mallin periaatteita toiminnan kaikilla tasoilla, asettaen asiakkaamme etusijalle.

Teemme laatua noudattamalla valittua suuntaa eli strategisia linjauksia. Yhdessä linjatut toimintatavat ohjaavat toimintaamme. Tarkastelemme ja arvioimme saavutettuja tuloksia, kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti ja ymmärrämme syy-seuraus-yhteyksiä tulostemme arvioinnissa ja toimintamme parantamisessa. SDO:n sisäisenä laadunhallintajärjestelmänä ja toiminnan ohjauksen välineenä toimii Intranet. Noudattamalla yhdessä sovittuja toimintatapoja luomme yhtenäisen toimintakulttuurin kaikille kampuksillemme Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Tutustu myös laatuviestinnän vuosikelloon.

Laadunhallinta Suomen Diakoniaopistossa

 

Laadunhallinnan suunta - toiminta - tulokset -kokonaisuus SDO:ssa (EFQM 2020 viitekehys). Valittu suunta ohjaa linjattuja toimintatapoja, yhdessä sovitut toimintatavat ohjaavat toteutusta ja tulosten perusteella toimintaa arvioidaan ja parannetaan.

Yhdessä teemme laatua:

Jokainen kohtaaminen on merkityksellinen ja uskomme kykyymme muuttaa maailmaa kohtaaminen kohtaamiselta. Olemme opiskelijoille, yrityksille ja henkilöstölle oppimisyhteisö, joka erottautuu aidolla ja välittävällä kohtaamisella. Ohjaamme opiskelijoita löytämään jokaiselle oman mielekkään opintopolkunsa ja paikkansa elämässä.

Edistämme jatkuvaa oppimista, kehitämme työpaikalla järjestettävää koulutusta, ja tarjoamme uudistuvia mahdollisuuksia työn ja koulutuksen vuorotteluun sekä erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaan oppimiseen. Hyödynnämme innovatiivisesti digitaalisuutta opetuksen ja prosessien kehittämisessä. Koulutamme vastuullisia kohtaamisen ammattilaisia, joita työelämä arvostaa ja tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa, palveluosaajia, joilla on halu ja kyky toimia kestävän tulevaisuuden puolesta alansa ammattilaisena.

Toiminnan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja parantamisen vaiheissa varmistamme opiskelijoiden, asiakkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön osallisuuden.
Toiminnan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja parantamisen vaiheissa varmistamme opiskelijoiden, asiakkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön osallisuuden.

Opiskelijan polku

SDO:n Opiskelijan polku-kuva kuvastaa koulutustoiminnan ja asiakaslähtöisyyden ydinprosesseja.: koulutusten suunnittelu, palveluihin hakeutuminen, asiakkaan yksilöllisen polun suunnittelu, aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, uuden osaamisen hankkiminen sekä osaamisen osoittaminen ja arviointi. Opiskelijan polku kuvaa myös opiskelijoiden hyvinvointiin ja eri oppimisympäristöihin liittyviä toimintalinjauksia sekä yritysten, hanketoiminnan ja matalan kynnyksen palveluja.

Keskeisin laadunhallintamme työväline on prosessikartta nimeltään ”Opiskelijan polku”. Se kuvaa koulutustoiminnan ja asiakaslähtöisyyden ydinprosesseja:

  • koulutusten suunnittelu
  • palveluihin hakeutuminen
  • asiakkaan yksilöllisen polun suunnittelu
  • aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen
  • uuden osaamisen hankkiminen
  • osaamisen osoittaminen ja arviointi

Opiskelijan polku kuvaa myös opiskelijoiden hyvinvointiin ja eri oppimisympäristöihin liittyviä toimintalinjauksia sekä yritysten, hanketoiminnan ja matalan kynnyksen palveluja.

Mittaamme laatua keräämällä palautetta asiakkailtamme, sidosryhmiltämme ja henkilöstöltämme. Seuraamme suoritus- ja vaikuttavuusmittareita ja talouden tunnuslukuja. Arviointitietoa saamme myös kriteeripohjaisissa arvioinneissa ja jatkuvan itsearvioinnin periaatteella.

Tulokset kertovat missä onnistuimme ja missä kohtaa tarvitaan muutoksia. Reagoimme nopeasti ja uusiudumme rohkeasti. Tulosten perusteella päivitämme toimintaamme vastaamaan asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja henkilöstömme muuttuviin odotuksiin ja tarpeisiin. Yhdessä teemme laatua.

Laatupalkinto

Suomen Diakoniaopisto sai Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän kunniamaininnan Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto -kilpailussa vuonna 2021. Vuoden laatupalkinnon teemana oli tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Laatupalkintokilpailuraportti

Suomen Diakoniaopiston opiskelijapalaute Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa

Ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen opiskelijapalaute kuvaa ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen tai näiden tutkintojen osan tai osien suorittajien kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja sen vaikuttavuudesta opintojen aloitus- ja päättövaiheessa.

Valtakunnallisen opiskelijapalaute: aloitusvaiheen kysely

Valtakunnallinen opiskelijapalaute: päättövaiheen kysely

(Etsi aukeavasta listasta Suomen Diakoniaopisto ja avaa tiedot +merkistä. Voit myös suodattaa tiedot valitsemalla vasemmalta valikosta ”koulutuksen järjestäjä” ja valitsemalla listasta Suomen Diakoniaopisto.) Tulokset päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisella tiedolla.

Strateginen ja operatiivinen suorituskyky

Keskeiset taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut 2018-2020.
Keskeiset taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut 2018-2020. Vuoden 2020 toiminnan tulokseen on kirjattu OKM:n myöntämät perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset lähihoitajakoulutukseen sekä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen.

Henkilöstökyselyjen tulokset

Henkilöstökyselyjen trenditieto vastaajamäärän ja keskeisten indeksien osalta 2018-2021.
Henkilöstökyselyjen trenditieto vastaajamäärän ja keskeisten indeksien osalta 2018-2021. *kysely muuttui keväällä 2021; tulos ei ole täysin verrannollinen, eikä NPS-indeksitieto ole saatavilla.