Hankkeiden tuotokset ja julkaisut

Vamos 2.aste-hanke

Valtakunnallisen kehittämishankkeen aikana SDO:ssa mallinnettiin yhteiskehittämisen ja käytännön kokeilujen kautta sisältöjä valtakunnalliseen Kohdaten & kohdentaen! -toimintamalliin.

Duunixi

Duunixi -hankkeen tavoitteena oli luoda uusi yhteistyön malli oppilaitoksen ja työllistymistä edistävien palveluiden välille ja kohdata ja uraohjata TYP:n asiakkaita kohti ammatillisia opintoja ja työelämää. Hankkeen loppuraportti

Opin portailta työelämään

Toimintaa, tuloksia ja tunnuslukuja hankkeesta, jonka tavoitteena oli tukea tarvelähtöisesti ulkomaalais- ja romanitaustaisten opiskelijoiden opintojen loppuvaihetta ja työllistymistä.

Digitaalisuus oppilaitoksissa

Digitaalisen, kannustavan, virikkeellisen ja tukevan oppimisympäristön kehittäminen (DIGI-KAVIOT) –hankkeessa kehitettiin Lahden kampuksella Digilaitteiden tietoturvaopas.

Digiamis-hankkeen vinkkejä digiohjaukseen

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaus

Työpaikkaohjaajan opas, Ohjauksen työkirja, Opiskelijan työkirja, Työssä oppivan työkirja ja
Hankejulkaisu, kaikkiin materiaalit löytyvät ko. hankkeen ohjausmateriaalit -sivulta.

Tuotettu Maahanmuuttajat korkeakoululutukseen ja työelämään -hankkeessa keväällä 2018

Päihde- ja mielenterveystyö

Lahden Diakonialaitos, Lahden Diakonian instituutti, Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto toteuttivat yhteistyössä Vapaaehtoiset päihde- ja mielenterveystyön tukena –hankkeessa selvityksen, jossa kartoitetaan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyössä. Vapaaehtoiset päihde-jamt-työntukena

Uraohjaus

Oma ura ja tulevaisuus -verkkokurssin sisältö (Yhteisten tutkinnonosien valinnainen osa-alue, 3 osaamispistettä). Tuotettu UraOn – Urasuunnittelulla osaaminen näkyväksi –hankkeessa.

Maahanmuuttajamiestyö – Kohti osallisuutta-hanke

Kohti osallisuutta (KohO)-hankkeen (STEA 2016-2019) tavoitteena oli luoda toimintamalli yli 30-vuotiaiden maahan muuttaneiden miesten hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien vahvistamiseksi.

Pääset katsomaan myös hankkeen esittelyvideon tästä 

Kohti Osallisuutta -hanke Innokylässä.