Hankkeiden tuotokset ja julkaisut

Ohjaus tavoittaa!

Ohjaus tavoittaa! -hankkeessa tavoitteena oli kehittää verkko-ohjausta sekä testata ja monipuolistaa digitaalisia ohjauksen välineitä ja toimintamalleja. Hankkeessa kehitettiin verkko-ohjausta hakeutumisvaiheessa opintojen aikana ja valmistuneille opiskelijoille. Hankeverkoston tuloksista on tehty kooste, johon on nostettu hankeverkoston oppilaitoksista keskeisiä tuloksia mm. ajanvarausjärjestelmä, AnnieAdvisor tekstiviestibotti ja väyläopintojen kehittäminen. Osa tuloksista löytyy myös Avointen oppimateriaalien kirjastosta.

Perusteista poluille

Hanke kuului laajaan OKM:n ja OPH:n Oikeus osata -hankekonsortioon. Hankkeessa pilotoitiin malleja tunnistaa opiskelijoiden perustaitojen taso opintojen alussa ja tuotettiin materiaalia vahvistamaan perustaitoja Moodle-oppimisalustalla. Yhteisten tutkinnon osien (YTO) tarjontaa kehitettiin integroimalla YTO-opintoja ammatillisiin tutkinnonosiin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Työelämälähtöisiä pedagogisia ratkaisuja kehitettiin. Pilotoidut mallit löytyvät Avointen oppimateriaalien kirjastosta hakuehdolla ”SDO” sekä hakusanoilla ”perusdigitaidot” ja ”taitokortit”.

OLO

OLO-hankkeessa on kehitetty erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjausta. Hankkeessa on keskitytty koulutuksen haku- ja päättövaiheen ohjaukseen sekä jalkautettu ammatilliseen koulutukseen kehitettyä RUORI-toimintakykyarviota. Hankkeen toteutukset, tulokset ja tuotokset

Nivus

Nivus-hankkeessa tuotettu Kohti oikeaa opiskelupaikkaa -työkirja on tarkoitettu työvälineeksi koulutusvalintaan. Kirja on suunnattu yläkouluun, mutta se on hyödynnettävissä esimerkiksi Ohjaamoissa. Hankkeessa on myös uudistettu ja käännetty valmentavien koulutusten esite Mikä on TUVA? Mikä on TELMA?

Vamos 2.aste

Valtakunnallisen kehittämishankkeen aikana SDO:ssa mallinnettiin yhteiskehittämisen ja käytännön kokeilujen kautta sisältöjä valtakunnalliseen Kohdaten & kohdentaen! -toimintamalliin.

Duunixi

Duunixi -hankkeen tavoitteena oli luoda uusi yhteistyön malli oppilaitoksen ja työllistymistä edistävien palveluiden välille ja kohdata ja uraohjata TYP:n asiakkaita kohti ammatillisia opintoja ja työelämää. Hankkeen loppuraportti

Opin portailta työelämään

Toimintaa, tuloksia ja tunnuslukuja hankkeesta, jonka tavoitteena oli tukea tarvelähtöisesti ulkomaalais- ja romanitaustaisten opiskelijoiden opintojen loppuvaihetta ja työllistymistä.

Digitaalisuus oppilaitoksissa

Digitaalisen, kannustavan, virikkeellisen ja tukevan oppimisympäristön kehittäminen (DIGI-KAVIOT) –hankkeessa kehitettiin Lahden kampuksella Digilaitteiden tietoturvaopas.
Digiamis-hankkeen vinkkejä digiohjaukseen

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaus

Työpaikkaohjaajan opas, Ohjauksen työkirja, Opiskelijan työkirja, Työssä oppivan työkirja ja
Hankejulkaisu, kaikkiin materiaalit löytyvät ko. hankkeen ohjausmateriaalit -sivulta.
Tuotettu Maahanmuuttajat korkeakoululutukseen ja työelämään -hankkeessa keväällä 2018

Päihde- ja mielenterveystyö

Lahden Diakonialaitos, Lahden Diakonian instituutti, Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto toteuttivat yhteistyössä Vapaaehtoiset päihde- ja mielenterveystyön tukena –hankkeessa selvityksen, jossa kartoitetaan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyössä. Vapaaehtoiset päihde-jamt-työntukena

Uraohjaus

Oma ura ja tulevaisuus -verkkokurssin sisältö (Yhteisten tutkinnonosien valinnainen osa-alue, 3 osaamispistettä). Tuotettu UraOn – Urasuunnittelulla osaaminen näkyväksi –hankkeessa.

Maahanmuuttajamiestyö – Kohti osallisuutta

Kohti osallisuutta (KohO)-hankkeen (STEA 2016-2019) tavoitteena oli luoda toimintamalli yli 30-vuotiaiden maahan muuttaneiden miesten hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien vahvistamiseksi. Pääset katsomaan myös hankkeen esittelyvideon tästä