Hanketulokset

Digitaalisen, kannustavan, virikkeellisen ja tukevan oppimisympäristön kehittäminen (DIGI-KAVIOT) –hankkeessa kehitettiin Lahden kampuksella Digilaitteiden tietoturvaopas.

Lahden Diakonialaitos, Lahden Diakonian instituutti, Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen maakuntaliitto toteuttivat yhteistyössä Vapaaehtoiset päihde- ja mielenterveystyön tukena –hankkeessa selvityksen, jossa kartoitetaan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyössä. Hankeselvitys on luettavissa alla olevasta liitteestä.

Vapaaehtoiset päihde-jamt-työntukena 31 12 2016

Maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisen tunnistaminen

1.8. 2015 – 31.7.2017

 

Työllistymistä edistävän ja sosiaalista osallisuutta vahvistavan kehittämishankkeen erityistavoite on siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

 

Hankkeessa tunnistetaan nuorten maahanmuuttajien non- ja informaalista osaamista, luodaan osaamisen tunnistamisen validointia tukeva e-portfolio,

polutetaan nuoria maahanmuuttajia heidän osaamistasoaan vastaaviin koulutuksiin sekä oppimista ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin.

 

Projektipäällikkö Vesa Silander

Esimiesvastuu koulutuspäällikkö Jaana Koskenniemi

 

Lisätietoja

 

Projektipäällikkö Vesa Silander
vesa.silander@sdo.fi

 

See me – rahoittajat