Meille töihin

Suomen Diakoniaopiston kampukset järjestävät koulutusta Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Koulutamme osaajia sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle, humanistiselle ja kasvatusalalle, kauneudenhoitoalalle, sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle. Järjestämme valmentavaa koulutusta ja palveluita maahanmuuttajien kotoutumiseen. Tarjoamme lisäkoulutusta työelämässä jo oleville ammattilaisille. Lisäksi tarjonnassa ovat myös vapaan sivistystyön koulutus sekä oman oppisopimustoimiston tarjoamat palvelut. Toteutamme myös hanke- ja kehittämisyhteistyötä yhdessä työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa. SDOssa opiskelee vuosittain noin 2200 opiskelijaa. Henkilöstön määrä on noin 230.  

Suomen Diakoniaopisto – uskomme mahdollisuuksiin – uskomme ihmisiin

Haemme Suomen Diakoniaopiston Toimintakeskukseen Helsinkiin

TYÖPAJATOIMINNAN KOORDINAATTORIA

kokoaikaiseen, määräaikaiseen työsuhteeseen.

Työsuhde alkaa mahdollisimman pian ja päättyy 30.4.2019. Työ jatkuu määräaikaisena ajalle 1.5.2019 – 31.3.2020, mikäli AVIn nuorten työpajatoiminnan valtionavustuspäätös on myönteinen. Noudatamme yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorta syrjäytymästä yhteiskunnasta, edistää nuoren elämänhallintaan liittyviä asioita, ohjata häntä koulutukseen ja auttaa häntä löytämään polkuja työelämään. Nuorten työpajatoiminta on monialaista. Se sijoittuu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palvelujen sekä avoimien koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon. Se antaa varhaista tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymisen.

Työpajatoiminta perustuu yhteisöllisyyteen. Työpajoilla noudatetaan ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa ja varhaisen puuttumisen mallia sekä nollatoleranssia kaikenlaista syrjintää kohtaan.

Koordinaattorin työtehtävät:
– Kehittää ja koordinoi työpajatoimintaa ja asiakasprosesseja
– Tukee ja seuraa asiakkaiden henkilökohtaisten suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista yhteistyössä ohjaajien sekä muun monialaisen tiimin kanssa.
– Toimii työpajatoiminnan yksilöohjaajana ja vastaa sen toteutumisesta ja kehittämisestä Asiakkaiden kanssa suunnitellaan muun muassa jatkopolkuja ja selvitetään yhdessä asunto-, raha- ja päihdehaasteita.
– Tiivis yhteistyö työpajatoiminnan sidosryhmien kanssa ja vahvistaa verkostotyötä.
– Kehittää työpajatoiminnan opinnollistamista sekä ns. seinätöntä työpajatoimintaa eli tuettuja työkokeiluja työpaikoissa.

Edellytämme soveltuvaa, vähintään ammattikorkeakoulutason koulutusta (esim. yhteisöpedagogi, sosionomi), yli 3 vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä. Edellytämme osaamista erityisryhmien ohjaamisesta ja tavoitteellisten jatkopolkujen suunnittelusta, nuorten ja aikuisten erityishaasteiden kohtaamisesta ja monialaisesta tiimi- ja verkostotyöstä.

Toivomme yhteisöllistä, voimavarakeskeistä ja kehittävää työotetta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Katsomme myönteisen asenteen ja huumorin olevan vahvuuksia tiimityössä.

Tarjoamme innostavaa ja ihmisläheistä työtä monialaisessa tiimissä sekä mahdollisuuden kehittää ja luoda uutta tuoreessa, kehittyvässä organisaatiossa.

Työpiste sijaitsee Sovinnon kampuksellamme Roihupellossa Helsingissä. Työ edellyttää liikkumista pääkaupunkiseudulla, enimmäkseen Helsingissä.

Lisätietoja tehtävistä antaa Toimintakeskuksen tiimipäällikkö Katariina Hautsalo, p.044 709 7710 tai katariina.hautsalo@sdo.fi

Hae tehtävää 8.3.2019 mennessä. Hakulomakkeeseen pääset tämän linkin kautta.

Suomen Diakoniaopiston nuorten työpajatoiminta sijoittuu Sovinnon kampuksen Toimintakeskukseen. Meillä Toimintakeskuksessa on yhteiskunnan ja palveluiden ulkopuolella oleville monipuolista toimintaa ja yksilöllistä tukea matalalla mukaan pääsemisen periaatteella. Toimintakeskuksen tarkoituksena on kohdata ja tarjota mahdollisuuksia jokaiselle tilanteen mukaan. Tavoitteena on asiakkaiden sosiaalinen vahvistuminen, työelämäosallisuuden vahvistuminen ja tulevaisuuden suunnitelmien mahdollistuminen.