VALMA tarjoaa tutustumista ammatteihin ja työtehtäviin, oppisopimukseen valmentautumista, elämän taitojen hankkimista ja oppimaan oppimisen taitoja!

Valma on tarkoitettu sinulle, nuori tai aikuinen, joka haluat päästä opiskelemaan ammattiin, mutta et ole vielä löytänyt sopivaa alaa tai saanut opiskelupaikkaa. Valma soveltuu myös maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat lisää suomen kielen taitoja ammatillista peruskoulutusta varten. Valmassa voit opiskella puolesta vuodesta yhteen vuoteen. Koulutuksen aikana tutustut eri ammattialoihin, hankit opiskelu- ja työelämätaitoja sekä perehdyt ammatilliseen koulutukseen hakemiseen. Valma-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä.

Valma-koulutuksessa  voit valita itsellesi parhaiten sopivan painotuksen ja sinua kiinnostavan polun. Koulutukseeen voi sisällyttää esim. kädentaitoja ja luovaa ilmaisua tai yhteiskunnassa toimimista. Opintoihin kuuluu mm.vuorovaikutustaitojen ja viestinnän opiskelua tai suomenkielen taitojen harjoittamista. Valma-koulutuksen voi suorittaa myös työvaltaisesti opiskelleen. Omalla polulla opiskelussa painottuvat valitsemasi teemat eli koulutuksen osat tai sinulle sopivat oppimisen ympäristöt ja -tavat. Valma-koulutuksen aikana on mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta.  Koulutuksen suorittamisesta saat kuusi lisäpistettä yhteishakua varten. Jatkopolku suunnitellaan kaikille valmassa opiskeleville: työelämään, koulutukseen hakeutumiseen tai muulle kiinnostavalle ja sinulle sopivalle polulle.Valma-koulutukseen voivat hakea myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.

Hae opiskelemaan!

Koulutuksen osat

Tämän koulutuksen osan aikana ensin kartoitusjakson aikana perehdyt ja orientoidut opintoihin, tutustut oppimisympäristöihin ja ammatilliseen koulutukseen, suunnittelet opintojasi ja laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Saat tietoa ammateista ja koulutuksista sekä opit tekemään omaa elämääsi koskevia valintoja. Alkukartoituksen jälkeen ohjaustyö ja opintojen suunnittelu jatkuvat Jatkopolun suunnittelu -kokonaisuudessa. Sen tarkoituksena on täsmentää suuntaasi sekä pohtia sijoittumistasi ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Tämä koulutuksen osa on pakollinen kaikille valma-opiskelijoille.

Tähän valinnaiseen tutkinnon osaan kuuluvat seuraavat osaamiskokonaisuudet:

 • Minä oppijana
 • Opiskelutaitojen vahvistaminen
 • Suomalainen yhteiskunta
 • Matematiikan ja luonnontieteen perustaidot
 • Matematiikan ja luonnontieteen soveltavat taidot ja matematiikan ja luonnontieteen syventävät taidot
 • Viestinnän ja vuorovaikutuksen perustaidot ja viestinnän ja vuorovaikutuksen syventävät taidot
 • Ruotsin perustaidot
 • Englannin perustaidot

Työelämä ja oppisopimusvalmiksien kiinnostaessa tämä valinnainen tutkinnon osa on sinua varten. Se on tarkoitettu opiskelijalle, joka on kiinnostunut oppimaan todellisissa työelämän tehtävissä tai arvioimaan mahdollisuuksiaan siirtyä oppisopimusopiskeluun. Koulutuksen osan opinnoissa painottuvat työelämätietous, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja työyhteisössä toimiminen. Näissä opinnoissa voit suorittaa yksilöllisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti nämän osaamiskokonaisuudet työelämässä toimien. Työssäoppimisen ja oppisopimukseen valmentautumisen osa muodostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka ovat:

 •  Kohti työelämää
 •  Minä työelämässä
 • Työssäoppimiseen valmentautuminen
 • Oppisopimuksen ennakkojakso

Arjen taitojen ja hvyvinvoinnin vahvistaminen koulutuksen osa on tarkoitettu opiskelijalle, joka hyötyy sellaisten taitojen vahvistamisesta, joita oman talouden ja omien asioiden hoitaminen vaatii. Arjen taidoissa painottuu käytännön työskentely ja toiminnallinen oppiminen. Tärkeää on, että kaikki oppiminen linkittyy omaan arkeesi. Tavoitteena on, että harjoittelet ja vahvistat taitoja, jotka tukevat itsenäistä asumista, omaa päätöksentekoa, oman harrastuksen löytymistä sekä omien asioiden hoitamista kotona ja palveluita käyttäessäsi. Arjen taidot -polku muodostuu neljästä osaamiskokonaisuudesta, joita ovat:

 • Minä arjessa
 • Asioiminen ja yhteiskunnan palvelut
 • Ruuanvalmistus ja hyvinvointi
 • Kohti itsenäistä asumista

 

Valma-koulutuksessa on mahdollista tavoitteittesi mukaan opiskella myös ammatillisen koulutuksen sisältöjä. Keskustelet ammatillisten suoritusten tekemisestä opettajan ja mahdollisesti opinto-ohjaajan tai valmentajan kanssa ja ne kirjoitetaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi. Ammatilliset suoritukset voit liittää osaksi tutkintoasi, kun siirryt Valma-koulutuksen jälkeen opiskelemaan ammatillista perustutkintoa.

Valma-koulutukseen kuuluu vapaasti valittavia koulutuksen osia. Voit valita vapaasti valittavissa koulutuksen osissa painotuksen, joka tukee vahvuuksiasi ja hyvinvointiasi tai siirtymistä ammatillisiin opintoihin. Oppilaitos päättää lukuvuosittain, missä opinnoissa järjestetään lähiopetusta. Vapaasti valittavat koulutuksen osat voivat koostua yhdestä tai useammasta osasta. Vieraskielisille opiskelijoille voidaan järjestää myös oman äidinkielen opetusta tai lisäopetusta suomen kielessä.

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina