VALMA tarjoaa tutustumista ammatteihin ja työtehtäviin, oppisopimukseen valmentautumista, elämän taitojen hankkimista ja oppimaan oppimisen taitoja!

Valma on tarkoitettu sinulle, nuori tai aikuinen, joka haluat päästä opiskelemaan ammattiin, mutta et ole vielä löytänyt sopivaa alaa tai saanut opiskelupaikkaa. Valma soveltuu myös sinulle maahanmuuttaja, joka tarvitset vahvistusta suomen kielen osaamiseen ammatillista koulutusta varten. Valmassa voit opiskella puolesta vuodesta yhteen vuoteen. Koulutuksen aikana tutustut eri ammattialoihin, hankit opiskelu- ja työelämätaitoja sekä perehdyt ammatilliseen koulutukseen hakemiseen. Valma-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä.

Valma-koulutuksessa  voit valita itsellesi parhaiten sopivan painotuksen ja sinua kiinnostavan polun. Koulutukseeen voi sisällyttää esimerkiksi kädentaitoja ja luovaa ilmaisua tai yhteiskunnassa toimimista. Opintoihin kuuluu muun muassa vuorovaikutustaitojen ja viestinnän opiskelua tai suomen kielen opintoja. Valma-koulutuksen voi suorittaa myös työvaltaisesti opiskellen. Omalla polulla opiskelussa painottuvat valitsemasi teemat eli koulutuksen osat tai sinulle sopivat oppimisen ympäristöt ja -tavat. Jatkopolkuasi suunnitellaan yhdessä kanssasi yksilöllisesti. Valma-koulutukseen voivat hakea myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.  Koulutuksen suorittamisesta saat kuusi pistettä yhteishakua varten.

Hae opiskelemaan!

 

 

Koulutuksen osat

Koulutuksen osan osaamistavoitteet:

 • Opiskelijan itsetuntemus oppimisen tukena
 • Koulutuksen ja ammattien tuntemus
 • Opiskeluvalmiudet
 • Työelämään, ammatteihin ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen perehtyminen
 • Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja jatkosuunnitelmat

 

Koulutuksen osan osaamistavoitteet:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Koulutuksen osan osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • tunnistaa omat voimavaransa ja vahvistaa toimintakykyään sekä hyvinvointiaan
 • perehtyy yhteiskunnan tarjoamiin palvelujärjestelmiin ja palveluihin
 • toimii eri tilanteissa yhteistyössä muiden kanssa käytöstapoja ja tapakulttuuria noudattaen
 • tunnistaa oman vuorokausirytminsä ja osaa mukauttaa sen opiskelun ja työelämän tarpeisiin
 • hankkii tietoja ja taitoja, joiden avulla tekee oman elämänsä taloudellisia päätöksiä
 • suunnittelee ja mahdollisesti tekee arkielämään ja itsenäiseen asumiseen liittyviä valintoja, päätöksiä ja hankintoja
 • ymmärtää, miten hygienia vaikuttaa terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin
 • osaa huoltaa vaatteensa
 • tuntee turvalliset, vastuulliset ja kestävät toimintatavat opiskelu- ja asuinympäristössään
 • suunnittelee kodin ruokaostokset ja valmistaa kotiruokaa
 • tutustuu erilaisiin liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin
 • tutustuu taide- ja kulttuuripalveluiden ja tapahtumien tarjontaan
 • saa valmiuksia kädentaitojen käyttämiseen arjen toiminnoissa
 • ymmärtää sosiaalisten suhteiden merkityksen hyvinvoinnille.

Koulutuksen osan osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • syventää tuntemusta valitsemistaan ammattialoista ja selkiyttää omia koulutustavoitteitaan sekä hankkii tietoa itseään kiinnostavista tutkinnoista
 • selkiyttää ja parantaa ammatillisia valmiuksiaan ja edellytyksiään toimia tulevassa ammatissaan
 • arvioi soveltuvuuttaan eri ammattialoille käytännön toiminnan kautta
 • vahvistaa sosiaalisia taitojaan, joita tarvitaan työelämässä ja työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa
 • hankkii tietoa työelämän eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä
 • tietää työlainsäädäntöön ja työelämän sopimuskäytäntöihin liittyviä perusasioita sekä omat oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä noudattaa työturvallisuusohjeita
 • osaa ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta, työyhteisön muilta jäseniltä ja ohjaavalta opettajalta
 • suunnittelee omaa työskentelyään ja toimii asetettujen tavoitteiden mukaan
 • syventää oppisopimuskoulutuksen tuntemusta ja sen työsuhdeperusteisuutta sekä on selvillä koulutusmuodon soveltuvuudesta itselleen.

Opiskelija voi valita ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet 0-15 osaamispistettä sekä muut valinnaiset koulutuksen osat 0-5 osaamispistettä.

Valma-koulutuksessa on mahdollista opiskella myös ammatillisen koulutuksen sisältöjä. Ammatilliset suoritukset voit liittää osaksi tutkintoasi, kun siirryt Valma-koulutuksen jälkeen opiskelemaan ammatillista perustutkintoa.

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Hae opiskelemaan

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, Valma, Oulu

Koulutusaika

26.8.2019 - 29.5.2020

Paikka

Oulu

Hakuaika

Jatkuva haku

Opetusmuoto

Päiväopiskelu

Lue lisää

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, Valma, Helsinki Alppikadun kampus

Koulutusaika

12.8.2019 - 29.5.2020

Paikka

Helsinki

Hakuaika

Jatkuva haku

Opetusmuoto

Päiväopiskelu

Lue lisää