Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA

VALMA -koulutuksessa vahvistat opiskelutaitojasi. Koulutuksessa tutustutaan ammatteihin ja työtehtäviin, hankitaan elämän ja oppimisen taitoja!

Valmentava koulutus on tarkoitettu sinulle, nuori tai aikuinen, joka haluat päästä opiskelemaan ammattiin, mutta et ole vielä löytänyt sopivaa alaa tai saanut opiskelupaikkaa. Koulutuksen tavoitteena on auttaa sinua siirtymään ammatilliseen koulutukseen tai työelämään.

VALMA soveltuu myös sinulle maahanmuuttaja, joka haluat vahvistaa suomen kielen taitoasi ammatillista koulutusta varten. Pääsyvaatimuksena VALMA-koulutukseen on suomen kielen taitotaso A1.3. Koulutus on maksuton, mutta kustannuksia saattaa tulla opiskelumateriaaleista.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelmasi HOKS suunnitellaan yksilöllisesti kanssasi. VALMA-koulutuksessa  voit valita itsellesi parhaiten sopivan painotuksen ja sinua kiinnostavan polun. Koulutukseen voi sisällyttää esimerkiksi kädentaitoja ja luovaa ilmaisua tai yhteiskunnassa toimimista. Opintoihin kuuluu muun muassa vuorovaikutustaitojen ja viestinnän opiskelua tai suomen kielen opintoja. VALMA-koulutuksen voit suorittaa myös työvaltaisesti opiskellen. Omalla polulla opiskelussa painottuvat valitsemasi koulutuksen osat tai sinulle sopivat oppimisympäristöt ja -tavat.

VALMA -koulutuksen laajuus

VALMAssa voit opiskella puolesta vuodesta yhteen vuoteen. Koulutuksen aikana tutustut eri ammattialoihin, hankit opiskelu- ja työelämätaitoja sekä perehdyt ammatilliseen koulutukseen hakemiseen. VALMA koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä. Koulutuksen suorittamisesta saat kuusi pistettä yhteishakua varten.

VALMA -koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen aikana saat apua jatkopolkusi suunnitteluun ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseksi sekä vahvistaa edellytyksiäsi suorittaa ammatillinen tutkinto. VALMA tukee työnhaku-, urasuunnittelu- ja opiskelutaitojesi kehittymistä sekä uravalintaa.

Tule meille opiskelijaksi!

Diakoniaopiston VALMA -koulutukseen otetaan opiskelijoita aina kun opiskelupaikkoja vapautuu. Tarkista ja seuraa hakukalenteriamme onko haku juuri nyt auki! Sen jälkeen täytä sähköinen hakulomake.

HUOM! VALMA-koulutus päättyy 31.7.2022, jonka jälkeen järjestetään tutkintoon valmentavaa TUVA-koulutusta. 

Hae opiskelemaan ›

VALMA koulutuksen osat

Koulutuksen osan osaamistavoitteet:

 • Opiskelijan itsetuntemus oppimisen tukena
 • Koulutuksen ja ammattien tuntemus
 • Opiskeluvalmiudet
 • Työelämään, ammatteihin ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen perehtyminen
 • Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja jatkosuunnitelmat

 

Koulutuksen osan osaamistavoitteet:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Koulutuksen osan osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • tunnistaa omat voimavaransa ja vahvistaa toimintakykyään sekä hyvinvointiaan
 • perehtyy yhteiskunnan tarjoamiin palvelujärjestelmiin ja palveluihin
 • toimii eri tilanteissa yhteistyössä muiden kanssa käytöstapoja ja tapakulttuuria noudattaen
 • tunnistaa oman vuorokausirytminsä ja osaa mukauttaa sen opiskelun ja työelämän tarpeisiin
 • hankkii tietoja ja taitoja, joiden avulla tekee oman elämänsä taloudellisia päätöksiä
 • suunnittelee ja mahdollisesti tekee arkielämään ja itsenäiseen asumiseen liittyviä valintoja, päätöksiä ja hankintoja
 • ymmärtää, miten hygienia vaikuttaa terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin
 • osaa huoltaa vaatteensa
 • tuntee turvalliset, vastuulliset ja kestävät toimintatavat opiskelu- ja asuinympäristössään
 • suunnittelee kodin ruokaostokset ja valmistaa kotiruokaa
 • tutustuu erilaisiin liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin
 • tutustuu taide- ja kulttuuripalveluiden ja tapahtumien tarjontaan
 • saa valmiuksia kädentaitojen käyttämiseen arjen toiminnoissa
 • ymmärtää sosiaalisten suhteiden merkityksen hyvinvoinnille.

Koulutuksen osan osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • syventää tuntemusta valitsemistaan ammattialoista ja selkiyttää omia koulutustavoitteitaan sekä hankkii tietoa itseään kiinnostavista tutkinnoista
 • selkiyttää ja parantaa ammatillisia valmiuksiaan ja edellytyksiään toimia tulevassa ammatissaan
 • arvioi soveltuvuuttaan eri ammattialoille käytännön toiminnan kautta
 • vahvistaa sosiaalisia taitojaan, joita tarvitaan työelämässä ja työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa
 • hankkii tietoa työelämän eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä
 • tietää työlainsäädäntöön ja työelämän sopimuskäytäntöihin liittyviä perusasioita sekä omat oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä noudattaa työturvallisuusohjeita
 • osaa ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta, työyhteisön muilta jäseniltä ja ohjaavalta opettajalta
 • suunnittelee omaa työskentelyään ja toimii asetettujen tavoitteiden mukaan
 • syventää oppisopimuskoulutuksen tuntemusta ja sen työsuhdeperusteisuutta sekä on selvillä koulutusmuodon soveltuvuudesta itselleen.

Opiskelija voi valita ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet 0-15 osaamispistettä sekä muut valinnaiset koulutuksen osat 0-5 osaamispistettä.

Valma-koulutuksessa on mahdollista opiskella myös ammatillisen koulutuksen sisältöjä. Ammatilliset suoritukset voit liittää osaksi tutkintoasi, kun siirryt Valma-koulutuksen jälkeen opiskelemaan ammatillista perustutkintoa.

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Hae opiskelemaan

Tällä hetkellä haussa ei ole yhtään koulutusta.