TELMAn tavoitteena on itsenäisen asumisen valmiudet tai työelämässä toimimisen taidot.

TELMA on suunnattu erityisen paljon henkilökohtaista tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa tarvitseville nuorille ja aikuisille.

Koulutus toteutuu opiskelijan omassa asuin- tai arjen ympäristössä. Koulutus vahvistaa erityisesti opiskelijan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä arjen osallisuutta.

TELMA-koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää opiskelijan itsenäisen elämän valmiuksia kotona, työssä ja yhteiskunnassa. Koulutus vahvistaa erityisesti opiskelijan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä arjen osallisuutta.

TELMAssa opiskelija saa tietoa erilaisista työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä vapaa-aikaan, asumiseen ja harrastuksiin liittyvistä asioista.

Koulutukseen kuuluu opiskelua paitsi luokassa, myös työpaikoilla, työkeskuksissa ja tutustumiskäynneillä esimerkiksi yhteiskunnan palveluihin tai harrastuksiin. Opiskelu liitetään myös jokaisen henkilökohtaiseen arkeen ja asumiseen.

Opiskelu ja sen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja opiskelijan tarpeiden pohjalta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja vaativan erityisen tuen suunnitelma.

Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet opintojen ajalle. Jokaisen opiskelijan kanssa pohditaan myös mielekästä jatkosuunnitelmaa.

Oppilaitoksessa on kaksi TELMA -ryhmää. Toisen ryhmän pääpainotus on itsenäisen toimintakyvyn vahvistamisessa. Ryhmässä saa vahvaa tukea kommunikaatiotaitoihin. Toisen ryhmän pääpainotus on työelämätaidoissa, tavoitteena on työllistyminen.

Koulutus kestää opiskelijan tarpeen mukaisesti yhdestä vuodesta kolmeen vuoteen. TELMA-koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Kaipaatko lisätietoa?

Hakupalvelut auttaa

 

Koulutuksen osat

0-25 osp

Toimintakyvyn vahvistamisen opinnoissa tärkeää on, että opintoja linkitetään opiskelijan kotiin tai asumisyksikköön sekä muihin arjen ympäristöihin. Toimintakyvyn vahvistamisen opinnot sisältävät seuraavia osa-alueita:

 • yhteiskunnassa toimiminen
 • sosiaaliset taidot
 • arkielämäntaidot ja itsenäisen asumisen valmiudet
 • taide ja kulttuuri

 

0-15 osp

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen tukee oppimista ja uusien taitojen haltuunottamista koulussa, työpaikalla ja kotona. Opiskeluvalmiuksien vahvistamisen sisältöjä ovat:

 • oppimaan oppiminen
 • viestintä ja vuorovaikutus
 • matematiikka
 • tietotekniikka

0-20 osp

Työelämätaitoihin painottuvat opinnot on tarkoitettu opiskelijalle, joka hyötyy työelämään tutustumisesta, suuntautuu työhön Telma-opintojen päätyttyä ja haluaa siksi vahvistaa työelämätaitojaan. Työelämä-polulla opinnoissa painottuvat

 • työelämätietous
 • työpaikalla tapahtuva oppiminen
 • työyhteisön jäsenenä toimiminen

Työelämä-polulla opiskelija voi suorittaa yksilöllisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti osaamiskokonaisuuksia työelämässä toimien.

0-20 osp