TELMAn tavoitteena on itsenäisen asumisen valmiudet tai työelämässä toimimisen taidot.

TELMA on suunnattu erityisen paljon henkilökohtaista tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa tarvitseville kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Koulutus toteutuu opiskelijan omassa asuin- tai arjen ympäristössä. Koulutus vahvistaa erityisesti opiskelijan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä arjen osallisuutta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä opiskelijan verkoston, työelämän ja työtoiminnan kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää opiskelijan itsenäisen elämän valmiuksia kotona, työssä ja yhteiskunnassa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään koulutuksen alussa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Siinä huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet opintojen ajalle. Jokaisen opiskelijan kanssa pohditaan myös mielekästä jatkosuunnitelmaa.

TELMAssa opiskelija saa tietoa erilaisista työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä pääsee tutustumaan erilaisiin vapaa-aikaan, asumiseen ja harrastuksiin liittyviin ympäristöihin ja toimintoihin. Koulutus kestää opiskelijan tarpeen mukaisesti yhdestä vuodesta kolmeen vuoteen.

Koulutukseen kuuluu opiskelua paitsi luokassa, myös työpaikoilla, työkeskuksissa ja tutustumiskäynneillä esimerkiksi yhteiskunnan palveluihin tai harrastuksiin. Opiskelu liitetään myös jokaisen henkilökohtaiseen arkeen ja asumiseen.

Koulutuksen osat

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen tukee oppimista ja uusien taitojen haltuunottamista koulussa, työpaikalla ja kotona. Opiskeluvalmiuksien vahvistamisen sisältöjä ovat:

 • oppimaan oppiminen
 • viestintä ja vuorovaikutus
 • matematiikka
 • tietotekniikka

Toimintakyvyn vahvistamisen opinnoissa tärkeää on, että opintoja linkitetään opiskelijan kotiin tai asumisyksikköön sekä muihin arjen ympäristöihin. Toimintakyvyn vahvistamisen opinnot sisältävät seuraavia osa-alueita:

 • yhteiskunnassa toimiminen
 • sosiaaliset taidot
 • arkielämäntaidot ja itsenäisen asumisen valmiudet
 • taide ja kulttuuri

 

Työelämätaitoihin painottuvat opinnot on tarkoitettu opiskelijalle, joka hyötyy työelämään tutustumisesta, suuntautuu työhön Telma-opintojen päätyttyä ja haluaa siksi vahvistaa työelämätaitojaan. Työelämä-polulla opinnoissa painottuvat

 • työelämätietous
 • työpaikalla tapahtuva oppiminen
 • työyhteisön jäsenenä toimiminen

Työelämä-polulla opiskelija voi suorittaa yksilöllisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti osaamiskokonaisuuksia työelämässä toimien.