TELMAssa opiskelija saa valmiuksia itsenäiseen elämään tai työelämässä toimimiseen. Suomen Diakoniaopiston TELMA-ryhmät opiskelevat Alppikadun kauniilla kampuksella. 

 • TELMA on suunnattu nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat erityisen paljon henkilökohtaista tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa.
 • Koulutus kestää opiskelijan tarpeiden mukaisesti yhdestä vuodesta kolmeen vuoteen.
 • Koulutus vahvistaa ja kehittää opiskelijan itsenäisen elämän valmiuksia kotona, työssä ja yhteiskunnassa.
 • Koulutus vahvistaa myös opiskelijan vuorovaikutustaitoja sekä arjen osallisuutta

Oppiminen tapahtuu luokassa, työpaikoilla ja omassa arjessa

Opiskelijat saavat tietoa erilaisista työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä vapaa-aikaan, asumiseen ja harrastuksiin liittyvistä asioista. Koulutukseen kuuluu opiskelua luokassa, työpaikoilla ja työkeskuksissa. Teemme tutustumiskäyntejä esimerkiksi yhteiskunnan palveluihin tai harrastuksiin.

Hyviä kokemuksia TELMAsta

 

Suomen Diakoniaopistossa on kaksi TELMA -ryhmää. Toinen ryhmä painottuu on opiskelijan itsenäisen toimintakyvyn vahvistamiseen. Ryhmässä saa vahvaa tukea kommunikaatiotaitoihin. Toisen ryhmän painopiste on työelämätaidoissa, tavoitteena on työllistyminen.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja vaativan erityisen tuen suunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet opintojen ajalle. Jokaisen opiskelijan kanssa pohditaan myös mielekästä jatkosuunnitelmaa.

TELMA-koulutus on opiskelijalle maksutonta. Mikäli TELMA-opiskelija tarvitsee opintojen aikana aamu- ja iltapäivätoimintaa, hänen on hyvä kääntyä oman kunnan vammaistyön perhe- ja sosiaalipalvelujen puoleen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen on kotikunnan vastuulla. Käytännössä näissä järjestelyissä auttaa esimerkiksi oma sosiaalityöntekijä.

Kaipaatko lisätietoa?

Hakupalvelut auttaa

Tukiliiton TELMA-opas ja kieliversiot (ladattavat pdf.t)

Koulutuksen osat

0-25 osp

Toimintakyvyn vahvistamisen opinnoissa tärkeää on, että opintoja linkitetään opiskelijan kotiin tai asumisyksikköön sekä muihin arjen ympäristöihin. Toimintakyvyn vahvistamisen opinnot sisältävät seuraavia osa-alueita:

 • yhteiskunnassa toimiminen
 • sosiaaliset taidot
 • arkielämäntaidot ja itsenäisen asumisen valmiudet
 • liikunta, liikkuminen ja motoriset taidot
 • vapaa-ajan toiminta

 

0-15 osp

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen tukee oppimista ja uusien taitojen haltuunottamista koulussa, työpaikalla ja kotona. Opiskeluvalmiuksien vahvistamisen sisältöjä ovat:

 • oppimaan oppiminen
 • viestintä ja vuorovaikutus
 • matematiikka
 • tietotekniikka

0-20 osp

Työelämätaitoihin painottuvat opinnot on tarkoitettu opiskelijalle, joka hyötyy työelämään tutustumisesta, suuntautuu työhön Telma-opintojen päätyttyä ja haluaa siksi vahvistaa työelämätaitojaan. Työelämä-polulla opinnoissa painottuvat

 • työelämätietous
 • työpaikalla tapahtuva oppiminen
 • työyhteisön jäsenenä toimiminen

Työelämä-polulla opiskelija voi suorittaa yksilöllisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti osaamiskokonaisuuksia työelämässä toimien.

0-20 osp

Opiskelijan tarina