Validaatio on vuorovaikutusta tukeva toimintamalli muistisairaan kohtaamiseen ja arjen haastavien tilanteiden hoitamiseen.

Vuorovaikutusta tukevan toimintamallin tavoitteena on luoda luottamussuhde ikääntyvään, muistisairaaseen asiakkaaseen. Arvostava kohtaaminen helpottaa ikääntyvän muistisairaan ahdistusta ja vähentää työyhteisön kiireen tuntua, mikä tuo levollisuutta ja mielekkyyttä arkeen.

Validaatio teoiksi (validaation peruskurssi 5 op)

  • sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä muille ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat muistisairaita sekä muistisairaiden omaisia
  • haastavan asiakkaan arvostava ja ymmärtävä kohtaaminen sekä voimavarojen vahvistaminen

Validaatio tavaksi (validaatiohoitajakoulutus 15 op)

  • sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille (vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava)
  • toimintamallin hyödyntäminen muistisairaan henkilön hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Validaatio tutuksi

Validaatiotoimintamallin avulla on mahdollista ymmärtää paremmin muistisairasta ja luoda arvostava luottamussuhde hoidettavaan. Malli antaa tietoa ja osaamista siihen, miten muistisairasta kuullaan, hänen tunteensa otetaan todesta ja hänen todellisuuttaan arvostetaan. Kun ihminen tulee kuulluksi, hän saa samalla vahvistusta ja tukea omalle olemassaololleen.

Koulutus on tarkoitettu omaisille, muistisairaita kohtaaville henkilöille ja kaikille asiasta kiinnostuneille ilman aiempia ammattitaitovaatimuksia.

Koulutus sisältää lähiopetusta 2 x 4 tuntia sekä itsenäistä työskentelyä, yhteensä 18 tuntia.

 

Validaatioaiheista jatkokoulutusta

Ryhmänohjaajakoulutus (15 op)

  • sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneille, joilla on validaatiohoitajan pätevyys
  • antaa ohjaajille valmiudet opastaa muistihäiriöisten omaisia

Validaatiokouluttaja (20 op) 

  • sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneille (vähintään amk tai vastaava), joilla on validaatiohoitajan pätevyys
  • antaa oikeuden kouluttaa validaatiohoitaja- ja ryhmänohjaajatasolla
  • HAKU PÄÄTTYNYT

 

Lisätietoja ja tiedustelut
Paula Lonkila, paula.lonkila@sdo.fi, 050 31 25 649