Kuinka tavoittaa ihminen, joka tuntuu olevan eri maailmassa, elävän eri aikaa, puhuvan eri kieltä, jos puhuu lainkaan?

Onko hänen tavoittamisensa vielä mahdollista?

Validaatiossa on ensisijaisesti kyse tunnetason vuorovaikutuksesta. Validaatio on vuorovaikutusta lisäävä toimintamalli muistisairaan ja hänen läheistensä tukemiseen. Validaation tavoitteena on muistisairaan omien voimavarojen vahvistaminen kosketuksen, katsekontaktin ja läsnäolevan kuuntelun avulla.

Menetelmän käyttö auttaa ymmärtämään ja hyväksymään muistisairaan tunteita ja todellisuutta, vähentää työyhteisössä kiireen tuntua ja tuo levollisuutta ja mielekkyyttä arkeen.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt

Pohjois-Suomi
Sari Heinikoski
asiakkuuspäällikkö

050 312 5656

Etelä-Suomi
Heli Simonen
asiakkuusvastaava
heli.simonen@sdo.fi
050 310 3411

  • sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä muille ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat muistisairaita sekä muistisairaiden omaisia
  • haastavan asiakkaan arvostava ja ymmärtävä kohtaaminen sekä voimavarojen vahvistaminen
  • sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille (vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava)
  • toimintamallin hyödyntäminen muistisairaan henkilön hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

Validaatiotoimintamallin avulla on mahdollista ymmärtää paremmin muistisairasta ja luoda arvostava luottamussuhde hoidettavaan. Malli antaa tietoa ja osaamista siihen, miten muistisairasta kuullaan, hänen tunteensa otetaan todesta ja hänen todellisuuttaan arvostetaan. Kun ihminen tulee kuulluksi, hän saa samalla vahvistusta ja tukea omalle olemassaololleen.

Koulutus on tarkoitettu omaisille, muistisairaita kohtaaville henkilöille ja kaikille asiasta kiinnostuneille ilman aiempia ammattitaitovaatimuksia.

Koulutus sisältää lähiopetusta 2 x 4 tuntia sekä itsenäistä työskentelyä, yhteensä 18 tuntia.

Validaatioaiheista jatkokoulutusta

  • sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneille, joilla on validaatiohoitajan pätevyys
  • antaa ohjaajille valmiudet opastaa muistihäiriöisten omaisia
  • sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneille (vähintään amk tai vastaava), joilla on validaatiohoitajan pätevyys
  • antaa oikeuden kouluttaa validaatiohoitaja- ja ryhmänohjaajatasolla