Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajakoulutus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu amk-sairaanhoitaja-, sosionomi- ja lähihoitajaopiskelijoita ohjaaville työntekijöille.

Tavoitteet

Koulutus edistää amk-sairaanhoitaja- ja sosionomi- ja lähihoitajaopiskelijan työssäoppimista tai työharjoittelua sekä osaamisen arviointia työpaikalla.

Tavoitteena on myös antaa valmiuksia harjoittelun arviointiin ja palautteen antamiseen.

Koulutus on maksutonta.

Lisätietoja

Työssäoppimisen koordinaattori Mari Sarna
puh. 050 310 3444
mari.sarna@sdo.fi