Koulutuksen suorittanut osaa perustella toimintaansa tiedoilla saattohoidon laeista, säädöksistä, määräyksistä, periaatteista ja palvelujärjestelmästä. Hän käyttää tarkoituksenmukaisesti saattohoitoon vakiintuneita käsitteitä. 

Koulutuksen suorittanut osaa edistää saattohoidossa olevan ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua kokonaisvaltaisesti ja toteuttaa kuolemaa lähestyvän ihmisen kokonaishoitoa. Tuntee oireenmukaisen hoidon perusteet. Hän toimii empaattisessa vuorovaikutuksessa saattohoidossa olevan ihmisen ja läheistensä kanssa käyttäen läsnäoloa, rohkaisua työmenetelminä. Osaa toimia kuoleman hetkellä ja sen jälkeen. 

Sisältö:

  • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteet 
  • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelujärjestelmä 
  • Kohtaaminen ja vuorovaikutus 
  • Hoiva ja huolenpito palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa 
  • Oirehoito palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa 
  • Lääkehoidon toteutus 
  • Kuolema ja kuoleman jälkeinen hoito 

Toteutus: 2 lähipäivää ja verkkoympäristö.

Organisaatio voi ostaa koulutuksen työntekijöilleen tai koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuksena, jolloin suoritetaan Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta Saattohoidossa toimiminen tutkinnon osa 15 osp.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt:

asiakkuusvastaava Heli Simonen
p. 050 310 3411, heli.simonen@sdo.fi