Tarjoamme kolmiportaisen koulutuspaketin, joka on suunnattu hoitotyötä tekeville, työssään kuolevia kohtaaville ammattilaisille. Koulutus antaa valmiuksia saattohoidon toteuttamiseen, kehittämiseen ja asiantuntijana toimimiseen.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti lähi-, verkko- ja etäopiskelua hyödyntäen. Koulutus toteutetaan kolmivaiheisesti siten että portaalta toiselle siirtyminen edellyttää edellisen tason sisällön hallintaa. Koulutuksien kokonaiskestot ovat: 1. osaamistaso 4 kk, 2. osaamistaso 4 kk ja 3. osaamistaso 5 kk.

Saattohoitokoulutus on rakennettu Hyvä saattohoito Suomessa (STM 2010), EAPC:n (Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistys) laatiman palliatiivisen hoidon opetussuunnitelmasuosituksen, Vanhustyön erikoisammattitutkinnon kuolevan potilaan hoitaminen tutkinnon osan perusteiden pohjalta.

Saattohoidon arki ja pyhä, osaamistaso 1 -koulutus järjestetään Lahden kampuksella ajalla 3.10. – 14.12.2017.

Osaamistaso 2 järjestetään keväällä 2018 ja osaamistaso 3 syksyllä 2018. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan aikataulujen varmistuttua.

Koulutuksen sisältöä koskevat tiedustelut: Lehtori Kati Lampén, kati.lampen@sdo.fi, p. 044 7132 602