Koulutus on suunnattu perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tehneille, jotka haluavat pätevöityä työskentelemään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp

Opinnot antavat valmiuksia:

  • työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien valtakunnallisen ja paikallisen suunnitelman sekä arvoperustan ja toimintakulttuurin periaatteiden mukaisesti
  • huomioida toimintaa toteuttaessaan lasten mielenkiinnon kohteita ja tarpeita sekä käyttää työnkuvansa mukaisesti pedagogisen dokumentoinnin työmenetelmää
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työnkuvansa mukaisesti pedagogista toimintaa huomioimalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen alueet
  • ohjata ja tukea leikkiä ymmärtäen sen merkityksen lapselle ja pedagogiselle toiminnalle
  • luoda yhdessä työyhteisön kanssa oppimista, kehitystä ja vuorovaikutusta edistävää oppimisympäristöä
  • tukea lapsen kielellisiä taitoja, itseilmaisua sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
  • arvioida ja kehittää omaa toimintaansa osana työyhteisöä

 

Koulutus on alkamassa seuraavan kerran syksyllä 2022 Oulun kampuksella, ensimmäiset lähipäivät ovat 19.-20.8.2022.

Lue lisää ja hae koulutukseen tästä linkistä 30.6.2022 mennessä.

Lisätietoja

Saara Isoniemi
lehtori
050 312 7463
saara.isoniemi@sdo.fi

Sari Seppänen
asiakkuuspäällikkö
050 593 9669
sari.seppanen@sdo.fi