Koulutus on suunnattu perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tehneille, jotka haluavat pätevöityä työskentelemään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp

Opinnot antavat valmiuksia:

  • työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien valtakunnallisen ja paikallisen suunnitelman sekä arvoperustan ja toimintakulttuurin periaatteiden mukaisesti
  • huomioida toimintaa toteuttaessaan lasten mielenkiinnon kohteita ja tarpeita sekä käyttää työnkuvansa mukaisesti pedagogisen dokumentoinnin työmenetelmää
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työnkuvansa mukaisesti pedagogista toimintaa huomioimalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen alueet
  • ohjata ja tukea leikkiä ymmärtäen sen merkityksen lapselle ja pedagogiselle toiminnalle
  • luoda yhdessä työyhteisön kanssa oppimista, kehitystä ja vuorovaikutusta edistävää oppimisympäristöä
  • tukea lapsen kielellisiä taitoja, itseilmaisua sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
  • arvioida ja kehittää omaa toimintaansa osana työyhteisöä

 

Kysy lisää

Sari Heinikoski
asiakkuuspäällikkö
050 312 5656, sari.heinikoski@sdo.fi