Koulutus on suunnattu perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tehneille, jotka haluavat pätevöityä työskentelemään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp

Opinnot antavat valmiuksia:

  • työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien valtakunnallisen ja paikallisen suunnitelman sekä arvoperustan ja toimintakulttuurin periaatteiden mukaisesti
  • huomioida toimintaa toteuttaessaan lasten mielenkiinnon kohteita ja tarpeita sekä käyttää työnkuvansa mukaisesti pedagogisen dokumentoinnin työmenetelmää
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työnkuvansa mukaisesti pedagogista toimintaa huomioimalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen alueet
  • ohjata ja tukea leikkiä ymmärtäen sen merkityksen lapselle ja pedagogiselle toiminnalle
  • luoda yhdessä työyhteisön kanssa oppimista, kehitystä ja vuorovaikutusta edistävää oppimisympäristöä
  • tukea lapsen kielellisiä taitoja, itseilmaisua sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
  • arvioida ja kehittää omaa toimintaansa osana työyhteisöä

Koulutus on alkamassa seuraavan kerran syksyllä 2022 Oulun kampuksella, lähiopetuspäivät (6 pv) tarkentuvat kevään aikana.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on opiskelijalle maksutonta.

Lisätietoja

Saara Isoniemi
lehtori
050 312 7463
saara.isoniemi@sdo.fi

Sari Seppänen
asiakkuuspäällikkö
050 593 9669
sari.seppanen@sdo.fi