Henkilöstön osaamisesta on tullut työyhteisöjen keskeinen kilpailutekijä. Osaavat työntekijät tekevät laadukasta työtä ja voivat paremmin työssään.

Yksi osaamisen kehittämisen väline on osaamiskartoitus. Osaamiskartoitus tekee osaamisen näkyväksi ja auttaa tunnistamaan työyhteisön vahvuudet ja kehittämisalueet.

Osaamiskartoituksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää kehityskeskusteluissa, koulutussuunnittelussa ja muussa kehitystyössä.

Jos olet kiinnostunut kehittämään työyhteisösi osaamista, ota yhteyttä ja sovi maksuton haastattelu!

Lisätietoja

Sari Heinikoski
asiakkuuspäällikkö
050 312 5656

Sari Kähtävä
asiakkuuspäällikkö
sari.kahtava@sdo.fi
050 310 3422

Tutta Tamminen
asiakkuusvastaava

Ammattiryhmäkohtainen osaamiskartoitus toteutetaan esimieshaastattelun avulla. Haastattelu on työyhteisölle maksuton, ja sen kesto on noin 1-1,5 tuntia haastateltavaa esimiestä kohti.

Haastattelussa kartoitetaan esimerkiksi seuraavia asioita:

tämän hetken osaaminen
tulevaisuudessa korostuva osaaminen
välittömät lisäosaamistarpeet

Haastattelun tuloksena työyhteisö saa käyttöönsä raportin, joka tuo esille työyhteisön osaamista ja mahdollisia osaamisvajeita ammattiryhmittäin. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Hinta: pyydä tarjous

Haastattelun pohjalta työyhteisöille on mahdollisuus laatia itsearviointiin perustuva henkilökohtainen osaamiskartoituskysely. Kysely toteutetaan sähköisenä nettilinkin kautta.

Jokainen työyhteisön jäsen arvioi ensin omaa osaamistaan. Itsearvioinnin jälkeen esimies arvioi kunkin alaisensa osaamista.

Kyselyn pohjalta on mahdollista tuottaa erilaisia henkilökohtaisia tiimikohtaisia ja työyhteisökohtaisia osaamisraportteja.

Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Hinta: pyydä tarjous

Osaamiskartoitus tukee myös työyhteisön erityisosaamisen kehittämistä. Kartoitamme mm. lääkehoidon osaamista ja vanhustyön osaamista.

Kysely toteutetaan nettilinkin kautta. Työyhteisö saa yhteenvedon oman organisaationsa erityisosaamisesta.

Hinta: pyydä tarjous