Potilaan turvallinen lääkehoito

 

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalalla lääkehoitoa toteuttavat työntekijät

Sisältö

Lääkehoitoa säätelevät normit ja ohjeistukset, turvallinen lääkehoito sekä lääkehoitosuunnitelma. Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä. Lääkemuodot ja antotavat. Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen; lääkkeiden annostelu ja antaminen, lääkehoidon dokumentointi ja raportointi sekä potilaan tilan havainnointi. Hoitajan tehtävät lääkehoidon seurannassa; lääkkeiden vaikutusten seuranta, sivuvaikutusten, yhteisvaikutusten ja yliannostuksen tunnistaminen.

Koulutuksen laajuus
3 op

Toteutus

Luennot, ennakko- ja välitehtävät lääkehoidosta sekä ohjattua opiskelua lääkelaskuissa. Lääkelaskukoe ja lääkehoidon tentti.

Vastaavuus

Koulutus antaa valmiuksia STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaiseen lääkehoidon ammatillisen osaamisen näytön antamiseen työyhteisössä.

 

Hae opiskelemaan

Maksulliseen koulutukseen ilmoittautumisen peruutusehdot

Osallistumisen voi peruuttaa kuluitta viikkoa ennen ko. tilaisuutta, minkä jälkeen veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta lainkaan tai se perutaan kurssipäivänä, perimme koko kurssi/koulutusmaksun. Maksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.

 

Lisätietoja

Heli Simonen
heli.simonen@sdo.fi
050 3103411