Potilaan turvallinen lääkehoito

Koulutus on suunnattu lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilöstölle lääkehoidon perusteiden opiskeluun ja nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille täydennyskoulutukseksi. Koulutus perustuu Turvallinen lääkehoito -oppaan (STM) suosituksiin ja voimassa oleviin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Koulutus antaa valmiuksia toimintayksikkökohtaisen lääkeluvan hakemiseen ja esimerkiksi Love MiniLop/Lop/Navisec tai työnantajan vaatimiin tentteihin.

Potilaan turvallinen lääkehoito koulutuksen suorittanut tuntee lääkehoidon perusteet. Hän tuntee tavallisimmat lääkeaineet, lääkemuodot ja lääkkeen antotavat. Hän tuntee lääkeaineiden vaikutuksia ja vaiheita elimistössä sekä tavallisimpia haitta- ja yhteisvaikutuksia. Osallistuja saa valmiuksia lääkkeiden antoon luonnollista tietä ja lääkkeiden jakamiseen potilaskohtaisiksi annoksiksi. Tietää yleisimpien kansansairauksien ja kivun lääkehoidosta sekä osaa lääkelaskennan.

Osallistuja osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hän tuntee lääkehoidon vastuut ja velvollisuudet. Hän osaa toimia yksikön ja asiakkaan lääkehoitosuunnitelma noudattaen.

Hän tuntee lääkehoidon tarpeen ja tunnistaa muutostarpeita. Hän osaa antaa lääkkeitä ohjeen mukaisesti ja seurata lääkehoidon toteutumista ja vaikutuksia. Hän osaa dokumentoida lääkehoidon toteutumista yksikön ohjeiden mukaisesti ja osaa välittää tietoa potilasta hoitaville ammattihenkilöille, potilaille ja omaisille.

Laajuus

Lähiopetusta 18h, itsenäinen opiskelu 40 h lääkehoidon verkko-oppimisympäristössä. Mahdollisuus näyttää osaaminen teoriatentissä ja lääkelaskujen tentissä oppilaitoksessa 2h. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen.

Sisältö

 • yksikön lääkehoitosuunnitelma
 • potilaan lääkehoitosuunnitelma
 • vastuut ja velvollisuudet
 • lääkehoidon aseptiikka
 • lääkemuodot
 • lääkkeen antotavat
 • lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
 • yleisimmät haitta- ja yhteisvaikutukset
 • kivun lääkehoito, sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito, diabeteksen lääkehoito (muut lääkeaineet harkinnan ja kohderyhmän mukaan)
 • lääkkeiden jakaminen
 • lääkelaskut
 • lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen tunnistaminen
 • dokumentointi ja tiedottaminen

 

Tarjoamme koulutusta työpaikoille.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt:

Eija Vihantavaara
lehtori, terveys-ja sosiaaliala050- 590 7391
eija.vihantavaara@sdo.fi