Suomen Diakoniaopisto järjestää sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle sekä muille alan palveluntuottajille lääkehoidon lisä- ja täydennyskoulutusta verkko-opintoina. Lääkekoulutuksen tavoitteena on ylläpitää henkilöstön lääkehoidon osaamista ja valmiuksia toteuttaa turvallista lääkehoitoa.

Koulutuksen kohderyhmiä ovat laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt ja lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö.

Lääkehoitokoulutuksessa hyödynnetään Suomen Diakoniaopiston tuottamaa sisältöä Navicre Oy:n luomalla helppokäyttöisellä selainpohjaisella verkkokoulutus- ja tenttialustalla. Koulutusmateriaalin kehittämisesä huomioidaan sosiaali- ja terveyshuollon muuttuvia tarpeita ja vaatimuksia, ja lääkehoidon verkko-opetuksen materiaali vastaa työelämän sisältöjä monipuolisesti.

 

Koulutus työyhteisöille

Suomen Diakoniaopiston ja työyhteisön kanssa toteutettavan lääkehoidon koulutuksen verkkomateriaali on osallistujien käytössä kuusi kuukautta ja tentit tehdään aina valvotusti Suomen Diakoniaopiston tiloissa. Kampuksemme toimivat valtakunnallisesti Helsingissä, Lahdessa, Oulussa ja Ylitorniolla, ja tenttien suorittaminen on mahdollista kaikilla toimipaikoilla.

Hyväksytysti suoritetusta teoria- ja lääkelaskutentistä annetaan tentin suorittajalle kirjallinen todistus, joka on pätevä ja virallinen dokumentti lääkelaskennan ja lääkehoidon teoria osaamisesta.

 

Lisenssi työyhteisön omaan käyttöön

Sosiaali- ja terveysalan työyhteisö voi myös ostaa lisenssin koulutusalustalle ja järjestää koulutukset itse työyhteisön sisällä itseopiskelumateriaalin ja tenttien avulla. Tämä helpottaa erityisesti suuren työyhteisön osaamisen hallintaa, seurantaa ja ylläpitoa.

Lisätietoa lisenssin hankkimisesta saa yhteyshenkilöltämme Sari Heinikoski, Oulun ja Ylitornion kampus puh. 050 3125656.

 

Koulutus yksityishenkilöille

Voit päivittää ja varmistaa omaa osaamistasi myös yksityishenkilönä verkko-opintojen ja verkkotentin avulla.

Opintojen sisältö:

 • Lääkehoidon teoria (erilliset osiot laillistetulle terveydenhuollon ammattihenkilöstölle, nimikesuojatuille ammattihenkilöille ja lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilöstölle)
 • Lääkelaskut
 • Valinnaiset osiot:
  • Lasten ja nuorten sekä raskausajan lääkehoito
  • Psykiatrisen potilaan ja päihdepotilaan lääkehoito
  • Vanhusten lääkehoidon erityispiirteet

Koulutukseen osallistuminen

 • Ilmoittautumalla itseopiskelijaksi – sinulle lähetetään tunnukset sähköpostissa. Saatuasi tunnukset voit opiskella laajaa itseopiskelupakettia ennen tentipäivää.
 • Suorita tentit Suomen Diakoniaopiston tiloissa.
 • Hyväksytyistä tenteistä saat kirjallisen todistuksen.
 • Lääketentin pakolliset osiot ovat lääkehoidon teoria ja lääkelaskut. Jos työnantajasi edellyttää, voit suorittaa myös valinnaisen lääkehoidon osion.

Hinta

145 € (+alv 24%) sis. itseopiskelumateriaalin käytön ja yhden tenttikerran.

Uusintatentti 65 € (+alv 24%) / tenttikerta.

Voit yhdellä tenttikerralla tehdä 1-3 tenttiä (teoriatentti, lääkelaskut, valinnainen osio).

Hae koulutukseen  

(-> valitse paikkakunta, jossa haluat suorittaa tentin, koulutusaika = tenttipäivä)