Lääkehoito tutuksi

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti lääkehoitoon kouluttamattomalle henkilöstölle. Lääkehoito tutuksi koulutus perustuu Turvallinen lääkehoito -oppaan (STM) suosituksiin ja voimassa oleviin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Koulutus antaa valmiuksia osaamisen varmistamiseen (esim. Love Minilop, Navisec) ja potilas- tai lääkekohtaisen lääkeluvan hakemiseen. Lääkeluvan myöntää näyttöjen jälkeen potilaan/toimintayksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri.

Lääkehoito tutuksi koulutuksen suorittanut tuntee lääkehoidon perusteet. Osallistuja tuntee tavallisimmat lääkemuodot, lääkkeen antotavat ja lääkeaineet. Hän tuntee lääkeaineiden vaikutuksia ja vaiheita elimistössä sekä tavallisimpia haitta- ja yhteisvaikutuksia. Osallistuja saa valmiuksia antaa valmiiksi jaettuja lääkkeitä luonnollista tietä. Osallistuja osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hän tuntee lääkehoidon vastuut ja velvollisuudet. Koulutus sisältää teoriatentin.

Laajuus

Lähiopetusta 8h, itsenäinen opiskelu lääkehoidon verkko-oppimisympäristössä n. 40h, mahdollinen teoriatentti oppilaitoksessa 2h. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen.

Sisältö

  • yksikön lääkehoitosuunnitelma
  • vastuut ja velvollisuudet
  • lääkehoidon aseptiikka
  • lääkemuodot
  • lääkkeen antotavat
  • lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
  • yleisimmät haitta- ja yhteisvaikutukset

 

Tarjoamme koulutusta työpaikoille.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt:

Eija Vihantavaara

lehtori, terveys- ja sosiaaliala
050 590 7391

eija.vihantavaara@sdo.fi