Lääkehoidon perusteet kasvatus- ja ohjausalalle työskenteleville, 3 osp

Kasvatus- ja ohjausalalla työskenteleville, joilla ei ole lääkehoidon koulutusta

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan lääkehoidon perusteisiin. Opetuksessa käydään läpi varhaiskasvatuksen lääkehoidon suunnitelmaa sekä yleisimpiä lasten lääkehoidossa käytettäviä lääkeryhmiä. Lisäksi opetellaan miten lääkkeitä käsitellään aseptisesti oikein ja miten toimitaan lääkehoidon virhetilanteissa. Kokonaisuuden aikana harjoitellaan myös verensokerin mittaamista, tulosten tulkintaa ja ihonalaisen injektion antamista. Kokonaisuuteen kuuluu myös Navisecin lääkehoidon verkkokurssin suoritus (teoria ja lääkelaskut). Lääkelaskujen periaatteita harjoitellaan myös oppituntien aikana.

 

Seuraava koulutus on suunnitteilla syyslukukaudelle 2020.