Lääkehoidon päivityskoulutus

Koulutus on suunnattu lääkehoidon täydennyskoulutukseksi päivittämään lääkehoidon osaamista. Lääkehoidon päivityskoulutus perustuu Turvallinen lääkehoito- oppaan (STM) suosituksiin ja voimassa oleviin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Koulutuksessa käydään läpi ajankohtaisin tieto ja kerrataan keskeisimmät lääkehoidon asiat. Koulutus ja aihealueet räätälöidään kohderyhmän mukaan.

Koulutukseen osallistuja tietää asiakasryhmällä käytössä olevat tavallisimmat lääkeaineet ja niiden vaikutuksia ja tavallisimmat haitta- ja yhteisvaikutukset. Osallistuja osaa arvioida lääkityslistan ajantasaisuutta ja selvittää riskitietoja. Hän osaa tehdä asiakkaan tilanteeseen liittyvää arviointia, tunnistaa lääkehoidon tarpeita ja muutostarpeita. Hän osaa ohjata yksilöllisesti asiakasta. Hän toimii oman vastuualueensa mukaisesti sekä turvallisesti yksikön ja asiakkaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.

Laajuus

8-10h, mahdollinen teoriatentti 1-2h. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen.

Sisältö

  • lääkehoito suunnitelma, vastuut ja velvollisuudet
  • turvallisen lääkehoidon ajankohtaiset asiat
  • lääkeaineet kohderyhmän mukaan, haitta- ja yhteisvaikutukset
  • lääkelistan ajantasaisuuden arviointi
  • riskitietojen selvittäminen
  • lääkehoidon arviointi ja reagointi tarpeeseen
  • lääkehoidossa ohjaaminen

 

Tarjoamme koulutusta työpaikoille.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt:

Eija Vihantavaara
lehtori, terveys-ja sosiaaliala050- 590 7391
eija.vihantavaara@sdo.fi