Lääkehoidon erityiskysymykset

Koulutukseen osallistuja tietää asiakasryhmällä käytössä olevat tavallisimmat lääkeaineet ja niiden vaikutuksia sekä tavallisimmat haitta- ja yhteisvaikutukset. Osallistuja osaa arvioida lääkityslistan ajantasaisuutta ja selvittää riskitietoja. Hän osaa tehdä asiakkaan tilanteeseen liittyvää arviointia, tunnistaa lääkehoidon tarpeita ja muutostarpeita. Hän osaa ohjata yksilöllisesti asiakasta. Hän toimii oman vastuualueensa mukaisesti sekä turvallisesti yksikön ja asiakkaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.

Koulutus ja aihealueet räätälöidään kohderyhmän mukaan. Mahdollisuus näyttää osaaminen tentissä oppilaitoksessa.

Kohderyhmiä voivat olla

 • lapset ja nuoret
 • ikäihmiset
 • päihde- ja mielenterveys
 • PKV-lääkkeet
 • vammaistyö
 • saattohoito

Laajuus

Lähiopetus 4-8h + tentti 1h. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen.

Sisältö

 • turvallinen lääkehoito, vastuut ja velvollisuudet
 • lääkeaineet asiakasryhmän mukaan, haitta- ja yhteisvaikutukset
 • lääkelistan ajantasaisuuden arviointi
 • riskitietojen selvittäminen
 • lääkehoidon arviointi ja reagointi tarpeeseen
 • lääkehoidossa ohjaaminen

 

Tarjoamme koulutusta työpaikoille.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt:

Eija Vihantavaara
lehtori, terveys-ja sosiaaliala050- 590 7391
eija.vihantavaara@sdo.fi