Iäkkään lääkehoidon riskien arviointikoulutus

Lääkehoidon päivityskoulutus koulutus perustuu Turvallinen lääkehoito -oppaan (STM) suosituksiin. Koulutuksessa käydään läpi iäkkäiden lääkehoidon ongelmien tunnistamista ja ehkäisyä. Koulutuksessa harjoitellaan käyttämään Helsingin yliopistossa kehitettyä Iäkkään lääkehoidon riskien arviointimittaria ja opitaan hyödyntämään Rai -mittarin tuottamaa lääkehoidon tietoa.

Koulutukseen osallistuja osaa seurata lääkehoidon hyötyjä ja haittoja. Hän tunnistaa ja osaa arvioida iäkkäiden lääkehoidon riskejä ja ongelmia sekä tiedottaa niistä moniammatillista työryhmää. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa käyttää mittareita lääkehoidon arvioinnissa. Osallistuja saa valmiuksia lääkehoidon ajantasaisuuden tarkistamiseen ja riskitietojen selvittämiseen. Hän ymmärtää oman vastuunsa lääkehoidon arvioinnin toteuttamisessa.

Laajuus

4h. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen.

 

Tarjoamme koulutusta työpaikoille.

Lisätietoja ja tarjouspyynnöt:

Eija Vihantavaara
lehtori, terveys-ja sosiaaliala050- 590 7391
eija.vihantavaara@sdo.fi