Kinestetiikka

Peruskurssi lähihoitaja- sekä hoiva-avustajakoulutuksen opettajille.

5 päivän koulutus, joista 4 päivää lähiopetusta:

• Kinestetiikan peruskurssi (3pv) lähiopetuksena, sopimuksen mukaisessa rytmityksessä

• Työelämässä tehty harjoittelu ja reflektointi (1pv), omavalintaisessa paikassa

• Oppimistehtävän laadinta ”Kinestetiikan soveltaminen omaan opetukseen”

• Kinestetiikan soveltaminen (1pv) lähiopetus

-Esitellään oppimistehtävän tuotoksia

-Kerrataan kinestetiikan käsitteitä ja niiden soveltamista

Koulutuksessa käytetään Kinestetiikkayhdistyksen kirjallista oppimateriaalia sekä Elli-verkkoalustaa.

Kouluttaja:
Kirsi Myller-Pirinen, kinestetiikkakouluttaja, ft,TtM
kirsi.myller-pirinen@sdo.fi
p. 0503103431