Järjestämme ensiapukoulutusta yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Kouluttajillamme on ensiavun ja terveystiedon kouluttajan pätevyys (ETK).

Opetusryhmän koko on 6-15 henkilöä/kurssi. SPR:n todistuksista ja Ensiapukirjoista ei peritä arvonlisäveroa. Suosittelemme Ensiapukirjan hankkimista EA 2 -kurssille osallistuville.

Ensiapukurssien suoritukset ovat voimassa 3 vuotta. EA 1- ja EA 2 -kurssisuoritusten voimassaoloa voi jatkaa yhden kerran kolmeksi vuodeksi eteenpäin suorittamalla hätäensiapukurssin ennen alkuperäisen kurssisuorituksen vanhenemista.

 

Kysy lisää ja/tai pyydä tarjous:

asiakkuuspäällikkö Sari Heinikoski, Oulu
0503125656
sari.heinikoski@sdo.fi

asiakkuusvastaava Tutta Tamminen, Helsinki
0505022077

lehtori Saila Lempiäinen, Lahti
0403526353
saila.lempiainen@sdo.fi

 

Kurssin suorittaneet henkilöt osaavat tunnistaa hätätilanteet ja aloittaa hätäensiavun antamisen. Kurssi soveltuu joko itsenäiseksi kurssiksi tai EA 1- ja EA 2 -kurssien kertaukseen.

Sisältö

Toiminta hätätilanteissa: tilanteen tunnistaminen ja hätäpuhelu
– hätäensiavun perusteet
– tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
– vierasesine hengitysteissä
– verenvuototilanteet: vuodon tyrehdyttäminen ja shokki

Tapaturmien ehkäisy
Ryhmäkohtaiset painotukset

 

Kurssin suorittaneet henkilöt osaavat tunnistaa hätätilanteet ja aloittaa hätäensiavun antamisen. Kurssi soveltuu joko itsenäiseksi kurssiksi tai EA 1- ja EA 2 -kurssien kertaukseen.

Sisältö

Toiminta hätätilanteissa: tilanteen tunnistaminen ja hätäpuhelu
Hätäensiaputoimet
– tajuttomuuden tunnistaminen ja ensiapu
– vierasesine hengitysteissä
– verenvuototilanteet: vuodon tyrehdyttäminenja shokkitilanteen ensiapu
– peruselvytys

Haavojen puhdistus ja sidonta
Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
Palovammojen ensiapu
Tapaturmien ennaltaehkäisy
Ryhmäkohtaiset painotukset

 

EA 1 -kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet.

Sisältö

Auttamistoiminta onnettomuudessa ja sairauskohtauksessa
Hätäensiaputoimet
– tajuttomuuden tunnistaminen ja ensiapu
– vierasesine hengitysteissä, hengitysvaikeudet
– verenvuototilanteet: vuodon tyrehdyttäminen, haavojen ja shokkitilanteen ensiapu
– peruselvytys
Tavallisimpien sairauskohtauksien ensiapu
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
Nivelvammat ja murtumat
Myrkytykset

 

EA 2 -kurssilla kerrataan EA 1 -kurssilla opittuja tietoja ja taitoja sekä syvennetään ja laajennetaan ensiaputaitoja niin, että kurssin suoritettuaan henkilö osaa tunnistaa ja arvioida ensiavun tarvetta myös haasteellisemmissa tilanteissa, esim. vammapotilaan ensiavussa, ja toimia monipotilastilanteissa.

EA2 -kurssille voi osallistua, kun EA 1 -kurssin todistus on voimassa.

Sisältö

Ensiapua vaativan hätätilanteen tunnistaminen: tilannearvio ja hätäpuhelu
Hätäensiavun kertaus
Peruselvytys: aikuisen, lapsen ja vauvan elvytys sekä aikuisen varhainen defibrillointi
Tajuttoman henkilön ensiapu
Vammamekanismit
Loukkaantuneen tutkiminen, ensiapu ja tarkkailu
Sisäelinvammat: rintakehän, vatsan ja lantion alue
Tuki- ja liikuntaelinvammat
Pään ja kasvojen vammat
Potilaan suojaaminen, ensiapuasennot ja lisävammojen ennaltaehkäisy
Ensiapu kylmän ja lämmön aiheuttamissa vammoissa ja sairastumisissa
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen, siirrot ja kuljetukset
Auttajan oma terveys ja turvallisuus: omaan terveyteen vaikuttavan tiedon lisääminen
Kohderyhmäkohtaiset, valittavat ensiavun aihealueet