Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun:

 • Olet vailla ammatillista peruskoulutusta
 • Haluat suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon
 • Työnkuvasi muuttuu tai laajenee uudenlaisiin työtehtäviin
 • Haluat päivittää ammattitaitoasi
 • Tarvitset todistuksen ammattitaidostasi
 • Sinulta puuttuu muodollinen pätevyys
 • Uudelleenkoulutus tai alanvaihto on ajankohtaista
 • Olet yrittäjä ja haluat täydentää tai laajentaa omaa osaamistasi

Oppisopimuksen reunaehdot:

 • Oppisopimus edellyttää työsuhdetta
 • Työajan tulee olla vähintään 25 tuntia/viikossa
 • Työpaikan tulee olla sellainen, että siellä on mahdollista hankkia tutkinnon mukaista monipuolista osaamista. Työ- tai asiakastoimintaa tulee olla riittävästi.
 • Oppisopimusopiskelija hankkii itse itseään kiinnostavan työpaikan tai sopii oppisopimuksesta nykyisen työnantajansa kanssa
 • Pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla, oppimista täydennetään oppilaitosympäristöissä
 • Oppisopimusta ei voi solmia, jos opiskelija on äitiyslomalla, hoitovapaalla, armeijassa, siviilipalveluksessa tai vuorotteluvapaalla
 • Alaikäraja on 15 vuotta, yläikärajaa ei ole
 • Työnantaja nimeää työpaikkaohjaajan ohjaamaan oppisopimusopiskelijaa
 • Jos olet työtön työnhakija, pyydä työnantajaa tiedustelemaan palkkatukimahdollisuutta TE-palveluista. Tieto palkkatukipäätöksestä pitää olla ennen työsuhteen/oppisopimuksen solmimista.
 • Lähiopetus on palkallista/palkatonta laadittavan sopimuksen mukaan. Oppisopimuspalvelut maksaa opiskelijalle päivärahaa, jos lähiopetus on palkatonta.

Miten päästä oppisopimuskoulutukseen?

Oppisopimuksessa tarvitset työpaikan, jossa sinulla on mahdollisuus oppia tutkintovaatimusten mukaisia asioita. Oppisopimus voidaan solmia koko tutkinnon suorittamisen ajaksi. Se voidaan solmia myös lyhyemmäksi ajaksi. Oppisopimuskoulutukseen voi siirtyä myös opiskelijana, missä tahansa koulutuksen vaiheessa.

Jos sinulla on jo alan työpaikka, ilmoita työnantajallesi kiinnostuksestasi oppisopimuskoulutukseen.

Jos opiskeltavan alan työpaikka puuttuu, ensimmäinen tehtäväsi on etsiä sellainen. Voit kysyä neuvoja työnhakuun oppisopimuspalveluista.

Jos olet työtön työnhakija, selvitä työ- ja elinkeinotoimistosta oletko oikeutettu palkkatukeen. Kerro päätöksestä jo hakuvaiheessa työnantajallesi. Työ- ja elinkeinotoimiston päätös palkkatuesta tulee olla tehty ennen oppisopimuksen alkua.

Suomen Diakoniaopistossa oppisopimuskoulutukseen on jatkuva haku.  Kun löydät oppisopimuspaikan, voit ilmoittautua hakijaksi kotisivujemme kautta. Pyydämme sinut tapaamiseen, jossa keskustellaan aikaisemmasta osaamisesta, suunnitellaan opintoja ja arvioidaan tarvittava opiskeluaika. Opintojen kesto riippuu aikaisemmasta osaamisestasi.

Olemme yhteydessä myös työnantajaasi ja autamme teitä oppisopimuksen solmimisessa.

Oppisopimusopiskelijana:

 • Sinulla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työsuhteessa olevilla työntekijöillä
 • Saat alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Saat perehdytyksen ja ohjauksen työtehtäviin. Teet ammattiosaamistasi lisääviä työtehtäviä ja muita työnantajan sinulle osoittamia tehtäviä.
 • Sinulla on työpaikan nimeämä työpaikkaohjaaja, joka tukee sinua osaamisen hankkimisessa
 • Koulutus on sinulle maksutonta
 • Osallistuessasi lähiopetukseen voit saada matka- ja majoituskorvausta sekä ansionmenetyskorvauksena päivärahaa ja perheavustusta

Miten opiskellaan?

Suomen Diakoniaopistossa opinnot voi aloittaa lähes kuukausittain. Sinulle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Osaamista hankitaan pääosin omassa työssä. Lähiopetuksen määrä vaihtelee eri tutkinnoissa. Perustutkinnoissa lähiopetusta on tavallisimmin yhtenä päivänä viikossa. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavilla lähipetusta on noin kerran kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi osaamista voidaan hankkia esim. verkko-oppimisympäristössä tai oppimistehtäviä tekemällä.

Jos et pysty hankkimaan kaikkea tutkinnon edellyttämää osaamista samalla työpaikalla, voidaan osaamista hankkia välillä oppilaitosympäristöissä ja tarvittaessa useammassa työympäristössä.

Suomen Diakoniaopiston Oppisopimuspalvelut:

 • Tukee kaikissa oppisopimusta koskevissa asioissa työnantajaa ja opiskelijaa
 • Valmistelee oppisopimukset
 • Seuraa, ohjaa ja arvioi oppisopimuskoulutusta yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa
 • Maksaa sopimuksen mukaiset koulutuskorvaukset työnantajalle sekä opintososiaaliset etuudet opiskelijalle

Kysy lisää oppisopimuskoulutuksesta

Oppisopimuspalvelut yhteystiedot ›

Vinkkejä oppisopimuspaikan hakuun ›

Tiesitkö, että lähihoitaja voi suorittaa toisen osaamisalan oppisopimuksena? ›

Työnantajan rooli ja tehtävät ›

Työpaikkaohjaaja opastaa, ohjaa ja mentoroi ›