Vanhustyön osaamisala oppisopimuksena

Miten ennakoitte vanhustyön muutoksia? Painotamme koulutuksessa asiakkaidenne erityistarpeita ja työyhteisönne kehittämisalueita.

Aihealueet:

 • Muuttuva vanhuus
 • Aito kohtaaminen ja läsnäolo (validaatio)
 • Vanhenemismuutosten tunnistaminen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten asiakkaiden ohjaaminen
 • Lääkehoidon erityiskysymykset vanhustyössä
 • Vanhuksen kuolema
 • Hoidon- ja palvelutarpeiden tunnistaminen
 • Sosiaaliset ongelmat ja psykogeriatrinen osaaminen
 • Digitaalisuus ja geroteknologia vanhustyössä
 • Oman vanhustyön osaamisen kehittäminen

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin
 • Koulutus on maksuton. Tutkintotilaisuusmaksu 58 euroa.

Hae tästä

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!