Vammaistyön osaamisala oppisopimuksena

Painotamme koulutuksessa asiakkaidenne erityistarpeita ja työyhteisönne kehittämisalueita, kuten autismin kirjon häiriöt, kehitysvammaisuus tai liikuntavammaisuus.

Aihealueet:

 • Yksilöllinen elämänsuunnittelu
 • Yksilöllinen kohtaaminen ja vuorovaikutus vammaisen henkilön kanssa
 • Perhe ja verkostotyö
 • Vammaisen henkilön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen
 • Kansalaisuuden ja osallisuuden edistäminen
 • Apuvälineteknologia, ympäristönhallintalaitteet ja digitaalisuuden mahdollisuudet vammaistyössä
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset vammaistyössä
 • Haastavien tilanteiden kohtaaminen
 • Lääkehoidon osaamisen ajankohtaistaminen
 • Oman osaamisen kehittäminen vammaistyössä

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin

 

Hae tästä

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!