Tiesitkö, että lähihoitaja voi suorittaa toisen osaamisalan oppisopimuksena?

Koulutus on työnantajalle ja oppisopimusopiskelijalle maksuton. Koulutus yksilöidään työyhteisön ja työntekijän tarpeiden mukaisesti.

Toinen osaamisala voi tulla kysymykseen, jos:

 • Työyhteisö tai sinä haluat vahvistaa osaamistasi toimialalla
 • Haluat vahvistaa asemaasi työmarkkinoilla
 • Palat halusta laajentaa osaamistasi ja asiantuntemustasi

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään mm. asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin

Työnantaja, millaisia kehittymismahdollisuuksia tarjoatte henkilöstöllenne? Miten ennakoitte toimialan muutoksia ja varmistatte palvelun laadun? Yksilöimme koulutuksen ryhmämuotoisesti eri toimialueille (esim. vanhus- tai vammaistyö).

Koulutuksen painotukset:

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lääketieteellinen, psykologinen ja sosiaalinen tietoperusta
 • Asiakkaan toimintakyvyn ja tarpeen arviointi
 • Terveys ja elämänhallinta
 • Monialaisen hoidon suunnittelu
 • Eri-ikäisen hoito ja kuntoutusmenetelmät: ryhmät, yhteisöhoito, motivoiva hoitohaastattelu
 • Lääkehoidon uudet mahdollisuudet
 • Haastavien tilanteiden kohtaaminen ja ennaltaehkäisy
 • Työsuojelu ja työhyvinvointi
 • Oman osaamisen kehittäminen

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin

Hae tästä

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Painotamme koulutuksessa asiakkaidenne erityistarpeita ja työyhteisönne kehittämisalueita, kuten kotiin vietävät palvelut, asiaskaslähtöinen kohtaaminen ja/tai toimintakyvyn tukeminen. Yksilöimme koulutuksen ryhmämuotoisesti eri toimialueille (esim. vanhus-, mielenterveys– päihde– ja vammaistyö).

Aihealueet:

 • Terveyslähtöinen lähestymistapa sairaanhoito- ja huolenpitotyössä.
 • Miten hoidan ja ohjaan asiakkaita joilla on sisätautien, kirurgian, neurologian, geriatrian, mielenterveyden sairauksia tai päihdeongelma?
 • Yksilöllisten hoidon- ja palvelutarpeiden tunnistaminen
 • Läheisten ja omaishoitajien ohjaaminen ja tukeminen
 • Lääkehoidon osaamisen ajankohtaistaminen
 • Digitaalisuus ja terveysteknologia lähihoitajan työssä
 • Oman sairaanhoidollisen osaamisen kehittäminen

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin

 

Hae tästä

 

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Miten ennakoitte vanhustyön muutoksia? Painotamme koulutuksessa asiakkaidenne erityistarpeita ja työyhteisönne kehittämisalueita.

Aihealueet:

 • Muuttuva vanhuus
 • Aito kohtaaminen ja läsnäolo (validaatio)
 • Vanhenemismuutosten tunnistaminen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten asiakkaiden ohjaaminen
 • Lääkehoidon erityiskysymykset vanhustyössä
 • Vanhuksen kuolema
 • Hoidon- ja palvelutarpeiden tunnistaminen
 • Sosiaaliset ongelmat ja psykogeriatrinen osaaminen
 • Digitaalisuus ja geroteknologia vanhustyössä
 • Oman vanhustyön osaamisen kehittäminen

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin
 • Koulutus on maksuton. Tutkintotilaisuusmaksu 58 euroa.

Hae tästä

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Aihealueet:

 • Miten tuen lasta ja perhettä erilaisissa elämäntilanteissa?
 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyden ja kehityksen tukeminen
 • Lasten ja nuorten ohjaaminen, erilaisten ryhmien ohjaaminen
 • Lapsi– ja perhekeskeisen työn periaatteet
 • Perhetyön menetelmiä
 • Muuttuva lapsuus
 • Erilaiset menetelmät kehityksen ja oppimisen tukemisessa
 • Miten hyödynnän toimintaa ohjaavia suunnitelmia?
 • Lasten lääkehoidon erityiskysymykset
 • Oman osaamisen kehittäminen

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin

.

Hae tästä

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

 

Painotamme koulutuksessa asiakkaidenne erityistarpeita ja työyhteisönne kehittämisalueita, kuten autismin kirjon häiriöt, kehitysvammaisuus tai liikuntavammaisuus.

Aihealueet:

 • Yksilöllinen elämänsuunnittelu
 • Yksilöllinen kohtaaminen ja vuorovaikutus vammaisen henkilön kanssa
 • Perhe ja verkostotyö
 • Vammaisen henkilön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen
 • Kansalaisuuden ja osallisuuden edistäminen
 • Apuvälineteknologia, ympäristönhallintalaitteet ja digitaalisuuden mahdollisuudet vammaistyössä
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset vammaistyössä
 • Haastavien tilanteiden kohtaaminen
 • Lääkehoidon osaamisen ajankohtaistaminen
 • Oman osaamisen kehittäminen vammaistyössä

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin

 

Hae tästä

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!