Tiesitkö, että lähihoitaja voi suorittaa toisen osaamisalan oppisopimuksena?

Koulutus on työnantajalle ja oppisopimusopiskelijalle maksuton (tutkintotilaisuusmaksu on 58 euroa). Koulutus yksilöidään työyhteisön ja työntekijän tarpeiden mukaisesti.

Toinen osaamisala voi tulla kysymykseen, jos:

 • Työyhteisö tai sinä haluat vahvistaa osaamistasi toimialalla
 • Haluat vahvistaa asemaasi työmarkkinoilla
 • Palat halusta laajentaa osaamistasi ja asiantuntemustasi

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään mm. asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin

Työnantaja, millaisia kehittymismahdollisuuksia tarjoatte henkilöstöllenne? Miten ennakoitte toimialan muutoksia ja varmistatte palvelun laadun? Yksilöimme koulutuksen ryhmämuotoisesti eri toimialueille (esim. vanhus- tai vammaistyö).

Koulutuksen painotukset:

 • Mielenterveys- ja päihdetyön lääketieteellinen, psykologinen ja sosiaalinen tietoperusta
 • Asiakkaan toimintakyvyn ja tarpeen arviointi
 • Terveys ja elämänhallinta
 • Monialaisen hoidon suunnittelu
 • Eri-ikäisen hoito ja kuntoutusmenetelmät: ryhmät, yhteisöhoito, motivoiva hoitohaastattelu
 • Lääkehoidon uudet mahdollisuudet
 • Haastavien tilanteiden kohtaaminen ja ennaltaehkäisy
 • Työsuojelu ja työhyvinvointi
 • Oman osaamisen kehittäminen

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin
 • Koulutus on maksuton. Tutkintotilaisuusmaksu 58 euroa.

Hae tästä

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Lisätietoja:

Tuija Mölsä
0505027551
Tuija.molsa@sdo.fi

Sari Kähtävä
puh. 0503103422
oppisopimuspalvelut@sdo.fi

Painotamme koulutuksessa asiakkaidenne erityistarpeita ja työyhteisönne kehittämisalueita, kuten kotiin vietävät palvelut, asiaskaslähtöinen kohtaaminen ja/tai toimintakyvyn tukeminen. Yksilöimme koulutuksen ryhmämuotoisesti eri toimialueille (esim. vanhus-, mielenterveys– päihde– ja vammaistyö).

Aihealueet:

 • Terveyslähtöinen lähestymistapa sairaanhoito- ja huolenpitotyössä.
 • Miten hoidan ja ohjaan asiakkaita joilla on sisätautien, kirurgian, neurologian, geriatrian, mielenterveyden sairauksia tai päihdeongelma?
 • Yksilöllisten hoidon- ja palvelutarpeiden tunnistaminen
 • Läheisten ja omaishoitajien ohjaaminen ja tukeminen
 • Lääkehoidon osaamisen ajankohtaistaminen
 • Digitaalisuus ja terveysteknologia lähihoitajan työssä
 • Oman sairaanhoidollisen osaamisen kehittäminen

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin
 • Koulutus on maksuton. Tutkintotilaisuusmaksu 58 euroa.

Hae tästä

 

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Lisätietoja:

Sari Kähtävä
0503103422
oppisopimuspalvelut@sdo.fi

 

Asiakkaiden hyvä palvelu ja teknologian kehitys haastaa lähihoitajien osaamisen. Painotamme koulutuksessa asiakkaidenne erityistarpeita ja työyhteisönne kehittämisalueita. Yksilöimme koulutuksen ryhmämuotoisesti eri toimialueille (esim. vanhus-, mielenterveys– päihde– ja vammaistyö)

Aihealueet:

 • Yksilöllinen ja laadukas asiakaspalvelu sekä asiakaskokemusten kehittäminen
 • Asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen ja ohjaaminen
 • Asiakkaiden tukeminen ja ohjaaminen huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan
 • Asiakkaan terveydentilan ja elintoimintojen havainnointi ja hoidon kiireellisyyden arviointi
 • Asiakkaan valmisteleminen hoitotoimenpiteisiin ja tutkimuksiin
 • Tietojärjestelmät ja tietohallinta hoitotyössä
 • Asiakkaan hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen kirjaamisen laatu
 • Lääkehoidon osaamisen ajankohtaistaminen

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, ke-hittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin
 • Koulutus on maksuton. Tutkintotilaisuusmaksu 58 euroa.

 

Hae tästä

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Lisätietoja:

Sari Kähtävä
0503103422
oppisopimuspalvelut@sdo.fi

 

Miten ennakoitte vanhustyön muutoksia? Painotamme koulutuksessa asiakkaidenne erityistarpeita ja työyhteisönne kehittämisalueita.

Aihealueet:

 • Muuttuva vanhuus
 • Aito kohtaaminen ja läsnäolo (validaatio)
 • Vanhenemismuutosten tunnistaminen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten asiakkaiden ohjaaminen
 • Lääkehoidon erityiskysymykset vanhustyössä
 • Vanhuksen kuolema
 • Hoidon- ja palvelutarpeiden tunnistaminen
 • Sosiaaliset ongelmat ja psykogeriatrinen osaaminen
 • Digitaalisuus ja geroteknologia vanhustyössä
 • Oman vanhustyön osaamisen kehittäminen

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin
 • Koulutus on maksuton. Tutkintotilaisuusmaksu 58 euroa.

Hae tästä

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Lisätietoja:

Sari Kähtävä
0503103422
oppisopimuspalvelut@sdo.fi

 

Painotamme koulutuksessa asiakkaidenne erityistarpeita ja työyhteisönne kehittämisalueita. Yksilöimme koulutuksen ryhmämuotoisesti eri toimialueille (esim. vanhus-, mielenterveys– päihde– ja vammaistyö).

Aihealueet:

 • Toimintaympäristön arkinen virikkeellisyys
 • Toimintakyvyn arvioiminen ja mittaaminen
 • Terveyttä edistävän toiminnan järjestäminen ja ohjaaminen
 • Kuntoutujan avustaminen ja tukeminen päivittäisissä toiminnoissa sekä apuvälineiden käytössä
 • Omaisten ja läheisten rooli asiakkaan hyvinvoinnin edistämisessä
 • Turvajärjestelmät, kodinteknologia ja digitaalisuuden mahdollisuudet
 • Oma työhyvinvointi, ergonomia ja kinestetiikka
 • Haasteelliset tilanteet, ennaltaehkäisy, MAPA-koulutus
 • Lääkehoidon osaamisen ajankohtaistaminen
 • Oman osaamisen kehittäminen

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin
 • Koulutus on maksuton. Tutkintotilaisuusmaksu 58 euroa.

Hae tästä

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Lisätietoja:

Sari Kähtävä
0503103422
oppisopimuspalvelut@sdo.fi

 

Aihealueet:

 • Miten tuen lasta ja perhettä erilaisissa elämäntilanteissa?
 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyden ja kehityksen tukeminen
 • Lasten ja nuorten ohjaaminen, erilaisten ryhmien ohjaaminen
 • Lapsi– ja perhekeskeisen työn periaatteet
 • Perhetyön menetelmiä
 • Muuttuva lapsuus
 • Erilaiset menetelmät kehityksen ja oppimisen tukemisessa
 • Miten hyödynnän toimintaa ohjaavia suunnitelmia?
 • Lasten lääkehoidon erityiskysymykset
 • Oman osaamisen kehittäminen

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin
 • Koulutus on maksuton. Tutkintotilaisuusmaksu 58 euroa.

Hae tästä

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Lisätietoja:

Sari Kähtävä
0503103422
oppisopimuspalvelut@sdo.fi

 

 

Painotamme koulutuksessa asiakkaidenne erityistarpeita ja työyhteisönne kehittämisalueita, kuten autismin kirjon häiriöt, kehitysvammaisuus tai liikuntavammaisuus.

Aihealueet:

 • Yksilöllinen elämänsuunnittelu
 • Yksilöllinen kohtaaminen ja vuorovaikutus vammaisen henkilön kanssa
 • Perhe ja verkostotyö
 • Vammaisen henkilön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen
 • Kansalaisuuden ja osallisuuden edistäminen
 • Apuvälineteknologia, ympäristönhallintalaitteet ja digitaalisuuden mahdollisuudet vammaistyössä
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymykset vammaistyössä
 • Haastavien tilanteiden kohtaaminen
 • Lääkehoidon osaamisen ajankohtaistaminen
 • Oman osaamisen kehittäminen vammaistyössä

Toteutus:

 • Ajankohta sopimuksen mukaan
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Koulutuksen kesto noin 9 kuukautta henkilökohtaistamisesta riippuen
 • Lähipäiviä 6-8
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin
 • Koulutus on maksuton. Tutkintotilaisuusmaksu 58 euroa.

 

Hae tästä

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Lisätietoja:

Sari Kähtävä
0503103422
oppisopimuspalvelut@sdo.fi