Neuropsykiatrinen valmentaja

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus Suomen Diakoniaopistossa Ylitornion kampuksella.

Laaja-alaista osaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen.
Koulutuksen käytyäsi voit käyttää Neuropsykiatrinen valmentaja -nimitystä. Saat konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työn ohessa tai valmentajana.

Koulutuksessa kiinnitetään huomiota ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana/tukena tämän hetkistä ammattikuvaa, identiteettiä ja työssä jaksamista.

Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja se on laajuudeltaan 20 ov. Työskentelytavat: asiantuntijaluennot, reflektiot, itsenäinen opiskelu, pienryhmätyöskentely ja case-työnohjaus.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu pääasiallisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle.

Koulutuksen sisältö
Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnan ohjauksen käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen.

Lisätietoja koulutuksesta
Pääkouluttaja Anne Andersson, 044 700 7997, anne.andersson@wellmind.fi, Wellmind Terveys Oy
Koulutussuunnittelija Leena Jumisko, 050 312 5650, leena.jumisko@sdo.fi, Suomen Diakoniaopisto

Hae opiskelemaan

Yksityinen: Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus

Koulutusaika

24.08.2017 - 08.12.2017

Hakuaika

20.3.-24.8.2017

Lue lisää