MunVuosi – opistovuosi oppivelvollisille!

Jos nuori tarvitsee aikalisän peruskoulun jälkeen, MunVuosi on kuin nuorelle tehty. MunVuosi on vuoden mittainen peruskoulun jälkeinen koulutus, joka suoritetaan Suomen Diakoniaopiston kansanopistossa.

Mitä tehdä peruskoulun jälkeen? Mitä alaa lähteä opiskelemaan? Vai ovatko opiskelutaidot vielä hakusessa?

MunVuosi on tehty nuorelle, jolla oma suunta tai opiskelutaidot tarvitsevat vahvistusta.

Mitä MunVuosi sisältää?

Nimensä mukaisesti vuoden tärkein ihminen on nuori. Tavoitteena on vahvistaa itsetuntoa ja nuoren uskoa omiin kykyihinsä. Vuosi auttaa löytää omat kiinnostuksen kohteet. Nuori pääsee tutustumaan lähihoitajan, lastenohjaajan tai nuoriso- ja yhteisöohjaajan koulutukseen.

Lisäksi MunVuosi

  • vahvistaa nuoren opiskelu- ja työelämätaitoja
  • tukee oman elämän ja tulevaisuuden suunnittelussa
  • tunnistaa oppimisen vaikeudet
  • auttaa nuorta löytämään motivaatio opiskeluun.

Tarvittaessa opintojen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja.

Päämääränä on, että jokainen peruskoulun päättänyt nuori pääsee toisen asteen koulutukseen ja sitä kautta työelämään. MunVuosi suunnitellaan nuoren tarpeiden ja kiinnostusten mukaisesti. Nuori saa ympärilleen pienen ja lämpimän yhteisön sekä henkilökohtaisen tuen. Opiskelussa on positiivinen, hyvä meininki.

Kenelle MunVuosi sopii?

MunVuosi-koulutus on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneelle nuorelle. Etenkin se sopii nuorelle, joka ei löydä opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen tai on keskeyttänyt opinnot toisella asteella.
Opistovuoden aikana opiskelu on maksutonta peruskoulun käyneille, oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Opiskelu sopii etenkin nuorelle, joka

  • haluaa parantaa omia opiskeluvalmiuksiaan
  • selkeyttää tulevaisuuden suunnitelmia
  • on keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen tai lukion ja etsii uutta suuntaa
  • tarvitsee tukea elämänhallintaan ja arjen taitojen vahvistamiseen
  • tarvitsee tukea hyvinvointinsa tukemiseen, jotta voisi menestyä toisen asteen opinnoissa
  • hyötyisi yhteisöllisyydestä ja henkilökohtaisesta tuesta.

 

Kaipaatko lisätietoja?

Hakupalvelumme auttaa

Kansanopistot Suomessa

Hae opiskelemaan

Tällä hetkellä haussa ei ole yhtään koulutusta.