Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee työvalmennustyössä asiakkaan työpaikalla tai työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimintayksikössä.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tarvitsevat erityistä tukea muutos- ja siirtymävaiheisiin työelämään pääsemiseksi, työelämässä pysymiseksi tai työhön palaamiseksi.

Tutkinnon suorittaneen työ perustuu sisäistettyihin, eettisesti kestäviin arvoihin ja periaatteisiin. Keskeisenä työtä ohjaavana arvona ja periaatteena on jokaisen ihmisen oikeus työhön. Tutkinnon suorittanut tekee työtä ihmisarvoa kunnioittaen niin, että työvalmennuksen asiakas tulee kuulluksi työvalmennusprosessin kaikissa vaiheissa.


Tutkinto on tarkoitettu

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot ja työkokemusta alalta  (työpajat, työvalmennus, työhön kuntoutus) vähintään kolme vuotta. Koska koulutus suoritetaan työn ohella, myös alan työpaikka olennainen.

 

Tutkinnon suorittaminen

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta, jotka suoritetaan tutkintotilaisuuksin. Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden  korkeakouluopintoihin.

Tutustu tutkinnon perusteisiin


Näyttötutkintoon valmistava koulutus

Tutkinto suoritetaan työn ohessa. Valmistava koulutus toteutetaan päivämonimuoto-opiskeluna, jossa lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu vuorottelevat. Tutkinnon suorittaja etenee tutkintotilaisuuksiin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Aikaisempi työkokemus ja/tai soveltuva koulutus vaikuttavat valmistavan koulutuksen laajuuteen. Osaamisen tunnistamisen kautta tutkinnon suorittaja voi edetä myös suoraan tutkinnon osien tutkintotilaisuuteen. Tutkinnon suorittaminen kestää työn ohella n. 1-1,5 vuotta.

Valmistava koulutus etenee tutkinnon osa/jakso. Syyslukukauden aikana toteutuu 2 tutkinnon osaa samoin kevätlukukaudella. Voit aloittaa mistä tutkinnon osasta tahansa. Tutkintoon on jatkuva haku, hakemuksen jättämisen ajankohdasta riippuen hakuehdot täyttävät hakijat kutsutaan orientaatiopäivään ennen seuraavaan mahdollisen  tutkinnon osan alkua.

Voit suorittaa myös yksittäisen tutkinnon osan.

 

Koulutuksen hinta

Koulutusmaksu on 450 €, yksi tutkinnon osa 125 €.

Lisätietoja koulutuksesta

Hakuneuvonta

 

Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden koulutuksen muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen.

Tutkinnon rakenne

• Ammatillinen toiminta työvalmennuksessa
• Asiakkaan työvalmennusprosessissa toimiminen
• Työelämäosaaminen ja työvalmennuksen vastuuhenkilönä toimiminen

• Työvalmennuspalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen
• Yrittäjänä toimiminen työvalmennuksessa