Mielenterveys– ja päihdetyön erikoisammattitutkinto trauma painotuksella

Mielenterveyden häiriön tai riippuvuuden taustalla voi olla trauma tai trauma voi vaikuttaa myös itsenäisesti ihmisen arkeen ja selviytymiseen. Suorita Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto, jossa syvennät laaja-alaista osaamista mielenterveys– ja päihdetyön lisäksi traumainformoidun kohtaamisen osalta.

Koulutuksen käytyäsi sinulla on taitoa tunnistaa trauma työssäsi. Sinulla on ymmärrystä mitä traumassa tapahtuu ihmisen mielessä ja kehollisesti. Saat työkaluja mm. kohtaamiseen, vakauttamiseen ja ymmärrystä työntekijän tunnetaitoihin, mikä on tärkeä osa traumainformoitua kohtaamista. Koulutuksen aikana tarkastellaan lisäksi ajankohtaisia mielenterveys– ja päihdetyön teemoja, mitä kautta saat uusia työkaluja tekemääsi asiakastyöhön.
Kouluttajina toimivat oppilaitoksen opettajien lisäksi traumapsykoterapeutit, psykiatrit, kokemuskouluttajat, psykologit ym.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena ja sen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoks)
mukaan. Opiskelijalle nimetään työpaikalta oppisopimuksen ajaksi työpaikkaohjaaja, joka toimii opiskelijan mentorina opintojen ajan.

Lähiopetuspäiviä on n. 1-2 kuukaudessa.

Mielenterveys– ja päihdetyön erikoisammattitutkinto on näyttötutkinto ja siihen kuuluvat näytöt (x4) suoritetaan henkilökohtaistamisessa suunnitellussa aikataulussa.

KOULUTUKSEN AIKATAULU

Koulutuksen kokonaiskesto maaliskuu 2023-toukokuu 2024.
Haku koulutukseen alkaa syksyllä 2022 Ouluun ja Helsinkiin.
Hoks laadinta ryhmänohjaajan kanssa tammi-maaliskuussa 2023.

Koulutus toteutuu pääasiassa etäopetuksessa, mutta koulutukseen sisältyy myös lähiopetuspäiviä.

Tutkinnon osat ja koulutuksen keskeinen sisältö:

Mielenterveys– ja päihdetyössä toimiminen
Mielenterveys– ja päihdetyön menetelmien käyttäminen
Lasten ja nuorten mielenterveys– ja päihdetyö
Lähi– ja läheisverkostoissa toimiminen

Trauma painotus sisältyy edellä mainittuihin tutkinnonosiin ja sisältää laaja-alaisen teoriapohjan trauman syntymekanismista, ACE-kokemusten terveys- ja hyvinvointivaikutuksista, polyvagaalisesta teoriasta, trauman jälkeisestä stressihäiriöstä (PTSD), dissosiaatiosta, erilaisista työkaluista trauman kohtaamiseen ja työntekijän jaksamiseen liittyvistä tunnetaidoista.

Opiskelija laatii koulutuksen aikana työyhteisön ammatillisuutta ja osaamista lisäävän kehittämistehtävän.

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Oulu:

Antti Heinonen
Lehtori, ryhmänohjaaja
050-502 2188
antti-tuomas.heinonen@sdo.fi

Helsinki:

Tuija Mölsä
Lehtori, ryhmänohjaaja
050 502 7551
tuija.molsa@sdo.fi