Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto soveltuu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä alan työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi)

  • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö
  • Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö
  • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
  • Tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon saat suoritettua, kun olet suorittanut molemmat pakolliset tutkinnon osat ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa hyväksytysti. Toisen valinnaisen tutkinnon osan on oltava joko Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö  tai Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö.

Tutustu tutkinnon perusteisiin

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus

Koulutus suoritetaan työn ohessa. Koulutus toteutetaan päivämonimuoto-opiskeluna, jossa lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu vuorotttelevat.

Aikaisempi työkokemus ja/tai soveltuva koulutus vaikuttavat valmistavan koulutuksen laajuuteen. Osaamisen tunnistamisen kautta tutkinnon suorittaja voi edetä myös suoraan tutkinnon osien tutkintotilaisuuteen. Tutkinnon suorittaminen kestää n. vuoden.

Tutkintoon on jatkuva haku, hakemuksen jättämisen ajankohdasta riippuen hakuehdot täyttävät hakijat kutsutaan orientaatiopäivään ennen seuraavaa koulutusjakson alkua.

Tutkinnon voit suorittaa Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa

Koulutuksen hinta

Koulutusmaksu on 450 € (yksi tutkinnon osa 125 €). Lisäksi näyttötutkintomaksu 58 €.

Tutustu sosiaali- ja terveysalan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.


Lisätietojasta koulutuksesta

Hakuneuvonta