Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto on näyttötutkinto, joka antaa pohjan toimia erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutus sopii henkilöille, joilla on perustiedot ja -taidot sekä kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Tutkinnon suorittaminen

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneella on valmiudet työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä asiakkaiden ja heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa. Lisäksi hän osaa työskennellä erilaisin välinein ja menetelmin asiakkaiden, toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

Tutustu tutkinnon perusteisiin ›

Tutkintoon valmistava koulutus

Koulutus suoritetaan työn ohessa oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on opiskelijalle maksuton. Aikaisempi työkokemus ja/tai soveltuva koulutus vaikuttavat koulutuksen pituuteen.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto verkkokoulutuksena

Tarjoamme mahdollisuuden suorittaa mielenterveys– ja päihdetyön ammattitutkinto verkko-opintoina. Koulutuksen voi siis suorittaa missä päin Suomea tahansa, aikaan ja paikkaan sitomatta. Mukaan voi tulla aina uuden tutkinnon osan alkaessa.

Koulutukseen on jatkuva haku, seuraavan kerran opinnot voi aloittaa uuden tutkinnon osan alkaessa 1.4.2023.

Lisätietoja

Irina Köntti
Asiakkuusvastaava, päihde– ja mielenterveystyö
050 502 2700
irina.kontti@sdo.fi

Antti-Tuomas Heinonen
lehtori, asiakkuusvastaava
050 502 2188
antti-tuomas.heinonen@sdo.fi

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto verkkokoulutuksena – kokemusosaaminen näkyväksi

Onko sinulla omakohtaista kokemusta ongelmallisesta riippuvuudesta ja/tai mielenterveyden haasteista? Olet ehkä käynyt kokemusasiantuntija- tai vertaisohjaajakoulutuksen tai omaat muuten kokemusosaamista edellä mainituista asioista. Nyt sinulla on mahdollisuus tehdä osaamisesi näkyväksi.

Verkkokoulutus mahdollistaa opiskelun missä tahansa. Opiskelu verkkoympäristössä tapahtuu pääosin omaan tahtiin, mutta sisältää myös yhteisiä verkkokokoontumisia. Mentorointi-/työnohjaus tapahtuvat ennalta sovittuina ajankohtina, niin ikään verkossa. Koulutus on kehitetty yhdessä Kokemus-Klinikka Ry:n, KAP Vantaan ja Keusote:n kanssa.

Haku päättynyt.

Lisätietoja

Kati Voivala
Asiakkuusvastaava, päihde– ja mielenterveystyö
050 452 4228
kati.voivala@sdo.fi

Irina Köntti
Asiakkuusvastaava, päihde– ja mielenterveystyö
050 502 2700
irina.kontti@sdo.fi