Ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet monialaisissa työryhmissä lasten, nuorten ja perheiden parissa ja kohtaat työssäsi haasteellisia ohjaustilanteita.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon voit hakeutua, jos sinulla on aiempi soveltuva tutkinto ja/tai työkokemusta lasten ja nuorten parista.

Koulutuksessa syvennetään erityiskasvatuksen ja ohjauksen osaamista. Koulutuksen aikana hankit myös lisää osaamista monikulttuurisuudesta ja perheiden tukemisesta sekä moniammatillisesta työstä. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit toimia vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja organisointitehtävissä päivähoidossa, lapsi- ja perhetyössä, lastensuojelutyössä sekä nuoriso- ja erityisnuorisotyössä.

 

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto on valmis, kun olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa, joista toinen on joko Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen tai Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen.

Tutustu tutkinnon perusteisiin

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona.Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna.Tutkinnon voit suorittaa 1-2 vuodessa tai halutessasi voit suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia.Tutkinnon tai yksittäisen tutkintotilaisuuden voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos olet työelämässä ja sinulla on riittävästi osaamista.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavasta valmistavasta koulutuksesta. Jos henkilökohtaiseen suunnitelmaan sisältyy työssäoppimista koulutuksen aikana, sinun on esitettävä ennen työssäoppimista rikostaustaote, koska työssäoppimiseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta järjestetään Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa.

Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Koulutuksen kustannukset
Valmistava koulutus 450 €, yksittäinen tutkinnon osa 125 €.

Lisätietoja koulutuksesta

Hakupalvelut

Tutkinnon rakenne

  • Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa
  • Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen
  • Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä
  • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
  • Yrittäjyys
  • Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta