Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja on lasten, kouluikäisten ja nuorten asiakkaiden avustamisen, ohjauksen ja tukemisen ammattilainen.

Koulutus on tarkoitettu alalle aikoville, joilla on suorittuna lukio tai ammatillinen toiseen asteen tutkinto tai henkilöille, joilla on aiempaa työkokemusta ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä. Koulutuksen aikana saat työkaluja tukea iältään ja kulttuuriltaan erilaisten lasten ja nuorten kasvatusta ja toimintakykyä erilaisissa opetustilanteissa sekä opit ohjaamaan lasten kasvua yhteistyössä luokan- tai ryhmän opettajan kanssa..

Työpaikkasi voi olla mm. esiopetuksessa, perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa tai aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä pedagogisessa vastuussa olevan luokan- tai ryhmän opettajan kanssa sekä lasten vanhempien kanssa.

 

Tutkinnon rakenne

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatissa toimiminen
  • Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaaminen
  • Oppimisen ja toiminnan ohjaaminen ja tukeminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Yrittäjyys

Tutkinnon saat suoritettua tehtyäsi tutkintoon kuuluvat neljä pakollista tutkinnon osaa. Lisäksi valinnaisena tutkinnon osana on mahdollista suorittaa Yrittäjyys.

Tutustu tutkinnon perusteisiin

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden jatko-opintoihin.

 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Tutkinnon voit suorittaa 1-2 vuodessa tai halutessasi voit suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia. Voit suorittaa tutkintotilaisuuden myös ilman valmistavaa koulutusta jos olet työelämässä ja sinulla on riittävä osaaminen.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavasta valmistavasta koulutuksesta. Jos henkilökohtaiseen suunnitelmaan sisältyy työssäoppimista koulutuksen aikana, niin sinun on esitettävä ennen työssäoppimista rikostaustaote, koska työssäoppimiseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Tutkinnon voi suorittaa Helsingissä.

Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin

Koulutuksen kustannukset
Valmistava koulutus 450€, yksittäinen tutkinnon osa 125 €  sekä tutkintomaksu 58 € (vuosi 2016)

Lisätietoja koulutuksesta

Hakuneuvonta