Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

Tähän koulutukseen voit hakea, jos Sinulla on  sosiaali- ja /tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin viiden vuoden työkokemus alalta sekä syventäviä ja täydentäviä opintoja alalta.

 

Tutkinnon osat

Pakolliset  tutkinnon osat

  • Ammatillinen toimiminen kehitysvamma-alalla
  • Toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä

Valinnaiset tutkinnon osat (valittava kaksi)

  • Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  • Vaikea- ja monivammaisen ihmisen osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin  tukeminen
  • Yrittäjyys

Tutkinnon saat suoritettua, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa on hyväksytysti suoritettu.

Tutustu tutkinnon perusteisiin

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus

Tutkinto suoritetaan työn ohessa.Koulutus toteutuu päivämonimuotokoulutuksena, jossa lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu vuorottelevat.  Tutkinnon suorittaja etenee tutkintotilaisuuksiin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Aikaisempi työkokemus ja/tai soveltuva koulutus vaikuttavat valmistavan koulutuksen laajuuteen. Osaamisen tunnistamisen kautta tutkinnon suorittaja voi edetä myös suoraan tutkinnon osien tutkintotilaisuuteen. Tutkinnon  suorittaminen kestää työn ohella n.1-1,5 vuotta. Tutkinnosta on mahdollista suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Koulutuksen hinta

Koulutusmaksu on 450 €. (yksi tutkinnon osa 125 €). Lisäksi näyttötutkintomaksu 58 €.

 

Lisätietoja koulutuksesta

Hakuneuvonta