Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

Tähän koulutukseen voit hakea, jos Sinulla on  sosiaali- ja /tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin viiden vuoden työkokemus alalta sekä syventäviä ja täydentäviä opintoja alalta.

 

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon saat suoritettua, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa on hyväksytysti suoritettu.

Tutustu tutkinnon perusteisiin

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus

Tutkinto suoritetaan työn ohessa. Koulutus toteutuu päivämonimuotokoulutuksena, jossa lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu vuorottelevat. Tutkinnon suorittaja etenee tutkintotilaisuuksiin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Aikaisempi työkokemus ja/tai soveltuva koulutus vaikuttavat valmistavan koulutuksen laajuuteen. Osaamisen tunnistamisen kautta tutkinnon suorittaja voi edetä myös suoraan tutkinnon osien tutkintotilaisuuteen. Tutkinnon  suorittaminen kestää työn ohella n.1-1,5 vuotta. Tutkinnosta on mahdollista suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia.

 

Koulutuksen hinta

Koulutusmaksu on 450 €. (yksi tutkinnon osa 125 €).

 

Lisätietoja koulutuksesta

Hakuneuvonta

Tutkinnon rakenne

  • Ammatillinen toimiminen kehitysvamma-alalla
  • Toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä
  • Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  • Vaikea- ja monivammaisen ihmisen osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin  tukeminen
  • Yrittäjyys