Opiskele puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle! Työssäsi osaat toimia asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa erilaisissa asiakaskohteissa. Meillä voit suuntautua joko kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon.

Saat valmiudet suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja kodinomaisten tilojen lisäksi erilaisissa julkisissa tiloissa ja laitoksissa, mm. hotelli- ja majoitustiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltolaitoksissa.

Voit suunnata ammatillista osaamistasi avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen, kodin ruokapalvelujen tuottamiseen, siivouspalveluihin, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen tai vaatteiden ja tekstiilien huoltamiseen.

Opiskelu Suomen Diakoniaopistossa

Suomen Diakoniaopiston kampuksilla työelämä on vahvasti mukana jo opiskeluvaiheessa. Opiskelu SDO:ssa tarjoaa käytännön kokemuksia ja osaamista, joista on hyötyä työelämässä ja jatko-opinnoissa.

Koulutus kestää yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan tavallisimmin 2 – 3 vuotta. Myös yksittäisten tutkinnon osien opiskelu on mahdollista.

Tutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Vaativana erityisenä tukena järjestettävä kodinhuoltajakoulutus

Vaativan erityisen koulutustehtävän saaneena oppilaitoksena Suomen Diakoniaopisto järjestää kodinhuoltajakoulutusta Alppikadun kampuksella opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, jonka vuoksi opiskelija tarvitsee laaja-alaista ja monipuolista tukea.

Erityisopiskelijat kertovat opiskelusta SDOssa

Hae koulutukseen

Voit hakea meille opiskelijaksi oppilaitoksen jatkuvassa haussa tai valtakunnallisessa vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa. Jos sinulla on alan työpaikka, kysy mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuskoulutuksena.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Hakupalvelut ›

TUTKINNON RAKENNE

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp

Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen, 30 osp
Kotisiivouspalvelujen tuottaminen, 30 osp

Perussiivouspalvelut, 30 osp
Ylläpitosiivouspalvelut, 30 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä
 • Viestintä- ja vuorovaikutus, toisella kotimaisella kielellä
 • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä
 • Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • Työelämässä toimiminen
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • Kestävän kehityksen edistäminen

Opiskelija valitsee yhteisiä tutkinnon osia niin, että pakollisten ja valinnaisten osaamistavoitteiden kanssa osaamispisteiden yhteismäärä on 35.