Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja

Onko sinulla on taito kohdata lapsia? Haluatko tehdä ihmisläheistä työtä eri ikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa? Tärkeää on, että haluat oppia ohjaamaan ja toimimaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten ja perheiden kanssa.

 

Opiskelussa on keskeisessä osassa lapsen kasvun ja kehityksen opiskelu, ohjaamisen taidot, kristillinen kasvatus ja uskontokasvatus. Opintoihin sisältyy myös musiikkia, liikuntaa, kädentaitoja, ilmaisutaitoja, sillä ilmaisulliset työtavat ovat tärkeä osa lastenohjaajan työtä. Lastenohjaajaopiskelijan työssäoppimiseen sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, jolloin opiskelijan on ennen ensimmäistä työssäoppimisjaksoa esitettävä rikostaustaote.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon suorittanut lastenohjaaja on kelpoinen:
• Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien lastenohjaajan tehtävään
• Kuntien sosiaalihuollon (päivähoito, lastensuojelu, perhetyö) tehtäviin
• Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi

Lastenohjaaja työskentelee esimerkiksi seurakuntien päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja leiritoiminnassa sekä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Tutkinnon rakenne

Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

 • Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito
 • Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatus
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi tutkinnon osaa)

 • Ilmaisutaitojen ohjaus
 • Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus
 • Monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen
 • Kristillinen kasvatus
 • Palvelujen tuottaminen
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta
 • Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinnon laajuus on 180 osp ja tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista, yhteisistä tutkinnon osista ja vapaasti valittamista tutkinnon osista.

Näyttötutkintona suoritettaessa tutkinto koostuu vain ammatillisista tutkinnon osista.

 

Tutkinnon suorittaminen

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon voi suorittaa sekä ammatillisena peruskoulutuksena, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Näyttötutkintoon valmistava koulutus on erityisesti aikuisille suunniteltua monimuotokoulutusta.

Näyttötutkinnon suorittajalta peritään näyttötutkintomaksu 58 euroa (v.2016).

Lisätietoa koulutuksesta

Hakuneuvonta