lastenohjaaja tai nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta valmistut lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Pääset erikoistumaan kiinnostuksesi mukaan. Suomen Diakoniaopistossa koulutamme kasvatus- ja ohjausalan osaajia Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa.

Katso avoimet haut hakukalenterista.

Kenelle kasvatus- ja ohjausala sopii?

Onko sinulla sydän, joka sykkii lämpöä ja hyväksyntää erilaisille ihmisille? Haluatko suunnitella toimintaa eri-ikäisille ihmisille heidän toiveitaan kuunnellen? Haaveiletko työstä ohjaamisen ja kasvattamisen ammattilaisena?

Jos vastasit kyllä, voit sopia kasvatus- ja ohjausalalle.

Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnosta saat hyvät valmiudet työhön, johon kuuluu ihmisten kohtaamista sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvatusta tai ohjausta. Osaamisalastasi riippuen voit suunnata esimerkiksi lasten, nuorten tai ikäihmisten parissa tehtävään työhön. Saat perustutkinnon aikana alalle tärkeää ammattiosaamista ja voit kasvaa samalla kohtaamisen ammattilaisena.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon kuuluu kaikille opiskelijoille yhteinen ammatillinen tutkinnonosa. Sen jälkeen voit suuntautua kiinnostustesi mukaiselle osaamisalalle.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon osaamisalat ovat

 • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja
 • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijana sinun on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote. Lisäksi työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuvalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48 §.)

Tutustu myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ›

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja

Jos valitset opintojesi aikana varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan, valmistut meiltä lastenohjaajaksi. Lastenohjaajana teet arvokasta työtä lasten ja heidän perheidensä kanssa. Huolehdit lasten kokonaisvaltaisesta kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Tuet fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä edistät lapsen osallisuutta ja yhteisöllisyyden kokemusta.

Lastenohjaajana ohjaat lasta tai lapsiryhmää käyttäen erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä ja toimit erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten ja perheiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalassa voit erikoistua toimimaan myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työympäristössä.

Lastenohjaaja voi työskennellä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa eli päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa. Voit toimia koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana tai Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja leiritoiminnassa.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kun erikoistut osaamisalaan, valmistut nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Nuoriso- ja yhteisöohjaajana autat ja tuet nuorten hyvinvointia. Voit suunnitella, järjestää ja ohjata toimintaa eri-ikäisille ja työskennellä monialaisissa verkostoissa.

Opiskelussa keskeisessä osassa ovat ohjaus ja sen erilaiset menetelmät. Opiskelijat perehtyvät ihmisen kasvuun ja kehitykseen, asiakkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ohjaamiseen.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja voi työskennellä esimerkiksi järjestöjen, kuntien, yritysten tai muiden yhteisöjen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Opinnoissa pääset syventämään osaamistasi joko ilmaisun, tukea tarvitsevien, ikääntyvien toiminnan, liikkumisen, luonto- ja elämystoiminnan tai vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaamisessa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon voit opiskella Helsingissä Alppikadulla sekä Lahden ja Oulun kampuksilla.

Varhaiskasvatuksen lastenohjaaja, osatutkinto

Järjestämme myös muuntokoulutusta perhepäivähoitajan ammattitutkinnon omaaville. Muuntokoulutuksessa suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta yksi tutkinnon osa: Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan osaaminen, 30 osp. Tutkinnon osan suoritettuasi olet kelpoinen varhaiskasvatuslain 28 § tarkoitettuun lastenhoitajan tehtävään (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018).
Koulutuksen kesto on 4-5 kuukautta yksilöllisen suunnitelman mukaan ja se toteutetaan ensisijaisesti oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Varhaiskasvatuksen avustaja, osatutkinto

Varhaiskasvatuksen avustajan koulutuksessa suoritetaan Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta lastenohjaajan osaamisalasta osat Ammatillinen kohtaaminen,15 osp sekä Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp.

Lisäksi koulutus sisältää oppimisvalmiuksia tukevia opintoja enintään 20 osp henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Mahdollisuus mm. suomi toisena kielenä, opiskelu- ja työelämätaitojen sekä digitaitojen opintoihin. Tämän koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan koko perustutkinto ja saada lastenohjaajan pätevyys.

Tutkinnon rakenne

Pakolliset tutkinnon osat, 110 osp

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 osp
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen, 35 osp
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, 30 osp
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen, 30 osp

 

Valinnaiset tutkinnon osat 35 osp

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, 15 osp
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen, 20 osp
 • Ilmaisun ohjaaminen, 20 osp
 • Liikkumisen ohjaaminen, 15 osp
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen, 20 osp
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen, 20 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Pakolliset tutkinnon osat, 85 osp

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 osp
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö, 20 osp TAI
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä, 25 osp

 

Valinnaiset tutkinnon osat 35-40 osp

 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen, 20 osp
 • Ilmaisun ohjaaminen, 20 osp
 • Liikkumisen ohjaaminen, 15 osp
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen, 20 osp
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen, 20 osp
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Tutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia, mitkä ovat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp
  • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä
  • Viestintä- ja vuorovaikutus, toisella kotimaisella kielellä
  • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä
  • Taide ja luova ilmaisu
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp
  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp
  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
  • Työelämässä toimiminen
  • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
  • Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisiä tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä. Opiskelija valitsee valinnaisia osaamisalueita edellä olevista tutkinnon osista siten, että 35 osaamispistettä tulee kokoon.

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Hae opiskelemaan