lastenohjaaja tai nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Onko sinulla sydän, joka sykkii lämpöä ja hyväksyntää erilaisille ihmisille? Sinulla on kyky kohdata jokainen ohjattavasi ainutlaatuisena, arvokkaana ihmisenä, tukien ja kannustaen. Onko sinulla toiveena työskennellä ohjaamisen ja kasvattamisen ammattilaisena? Haluatko suunnitella toimintaa eri-ikäisille ihmisille heidän toiveita kuunnellen?

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa osaamisalat ovat:

 • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja
 • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon keskeistä osaamista ovat ihmisten kohtaaminen, eri-ikäisten kasvatus ja ohjaaminen. Opinnoissa voi syventää osaamistaan kiinnostuksensa mukaan lapsen ilmaisun ohjaamiseen, tukea tarvitsevien ohjaukseen, ikääntyvien toiminnan ohjaamiseen, liikkumisen ohjaamiseen, luonto- ja elämystoiminnan ohjaamiseen tai vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaamiseen.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijan on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote. Lisäksi työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48 §.)

Tutustu myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Tutkintoon voit opiskella Alppikadun, Lahden ja Oulun kampuksilla.

 

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja

Lastenohjaaja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Hän tukee lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä edistää lapsen osallisuutta ja yhteisöllisyyden kokemusta. Hän ohjaa lasta tai lapsiryhmää käyttäen erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä ja toimii  erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten ja perheiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalassa voi oman valintansa mukaan erikoistua  toimimaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työympäristössä.

Lastenohjaaja voi työskennellä

 • Päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana
 • Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja leiritoiminnassa

 

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja auttaa ja tukee nuorten hyvinvointia. Hän suunnittelee, järjestää ja ohjaa toimintaa eri-ikäisille sekä työskentelee monialaisissa verkostoissa. Opiskelussa keskeisessä osassa ovat ohjaus ja ohjauksen erilaiset menetelmät, ihmisen kasvuun ja kehitykseen perehtyminen, asiakkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ohjaaminen.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja voi työskennellä monipuolisilla työkentillä järjestöjen, kuntien, yritysten tai muiden yhteisöjen palveluksessa sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana.

 

Osatutkinto oppisopimuksella; varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Järjestämme myös muuntokoulutusta perhepäivähoitajan ammattitutkinnon omaaville. Muuntokoulutuksessa suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta yksi tutkinnon osa: Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan osaaminen, 30 osp. Tutkinnon osan suoritettuasi olet kelpoinen varhaiskasvatuslain 28 § tarkoitettuun lastenhoitajan tehtävään (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018).

Koulutuksen kesto on 4-5 kuukautta yksilöllisen suunnitelman mukaan ja se toteutetaan ensisijaisesti oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutusesite S2019 (pdf)

Tutkinnon rakenne

Tutkintoon sisältyy yhteinen tutkinnon osa, jonka jälkeen suuntaudutaan joko varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaamisalaan tai nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalaan.

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat ovat myös yhteisiä, joissa oman kiinnostuksen mukaan syvennetään osaamista.

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaamisalaan sisältyy lapsen kasvun ja ohjaukseen, perhetyöhön ja varhaiskasvatuksen opintoja.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalaan sisältyy yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaamiseen sekä nuorten kasvun ja hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen liittyviä opintoja.

Tutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia, mitkä ovat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp
  • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä
  • Viestintä- ja vuorovaikutus, toisella kotimaisella kielellä
  • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä
  • Taide ja luova ilmaisu
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp
  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp
  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
  • Työelämässä toimiminen
  • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
  • Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisiä tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä. Opiskelija valitsee valinnaisia osaamisalueita edellä olevista tutkinnon osista siten, että 35 osaamispistettä tulee kokoon.

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Hae opiskelemaan

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, Jatkuva haku

Koulutusaika

2.1.2020 - 31.5.2022

Paikka

Helsinki

Hakuaika

16.9.2019 - 27.10.2019

Opetusmuoto

Päiväopiskelu

Lue lisää

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, Jatkuva haku

Koulutusaika

2.1.2020 - 31.5.2022

Paikka

Lahti

Hakuaika

16.9.2019 - 27.10.2019

Opetusmuoto

Päiväopiskelu

Lue lisää

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, Lastenohjaaja, Jatkuva haku

Koulutusaika

2.1.2020 - 31.5.2022

Paikka

Helsinki

Hakuaika

16.9.2019 - 27.10.2019

Opetusmuoto

Päiväopiskelu

Lue lisää

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, Lastenohjaaja, Jatkuva haku

Koulutusaika

2.1.2020 - 31.5.2022

Paikka

Lahti

Hakuaika

16.9.2019 - 27.10.2019

Opetusmuoto

Päiväopiskelu

Lue lisää

Oppisopimus, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Paikka

Oulu

Hakuaika

Jatkuva haku

Opetusmuoto

Oppisopimuskoulutus

Lue lisää