Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja tai nuoriso- ja yhteisöohjaaja

lastenohjaaja tai nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Onko sinulla sydän, joka sykkii lämpöä ja hyväksyntää erilaisille ihmisille? Sinulla on kyky kohdata jokainen ohjattavasi ainutlaatuisena, arvokkaana ihmisenä, tukien ja kannustaen. Onko sinulla toiveena työskennellä ohjaamisen ja kasvattamisen ammattilaisena? Haluatko suunnitella toimintaa eri-ikäisille ihmisille heidän toiveita kuunnellen?

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa osaamisalat ovat:

 • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja
 • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon keskeistä osaamista ovat ihmisten kohtaaminen, eri-ikäisten kasvatus ja ohjaaminen. Opinnoissa voi syventää osaamistaan kiinnostuksensa mukaan lapsen ilmaisun ohjaamiseen, tukea tarvitsevien ohjaukseen, ikääntyvien toiminnan ohjaamiseen, liikkumisen ohjaamiseen, luonto- ja elämystoiminnan ohjaamiseen tai vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaamiseen.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijan on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote. Lisäksi työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48 §.)

Tutustu myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Tutkintoon voit opiskella Alppikadun, Lahden ja Oulun kampuksilla.

 

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja

Lastenohjaaja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Hän tukee lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä edistää lapsen osallisuutta ja yhteisöllisyyden kokemusta. Hän ohjaa lasta tai lapsiryhmää käyttäen erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä ja toimii  erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten ja perheiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalassa voi oman valintansa mukaan erikoistua  toimimaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työympäristössä.

Lastenohjaaja voi työskennellä

 • Päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana
 • Suomen ev.-lut. kirkon seurakuntien päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja leiritoiminnassa

 

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja auttaa ja tukee nuorten hyvinvointia. Hän suunnittelee, järjestää ja ohjaa toimintaa eri-ikäisille sekä työskentelee monialaisissa verkostoissa. Opiskelussa keskeisessä osassa ovat ohjaus ja ohjauksen erilaiset menetelmät, ihmisen kasvuun ja kehitykseen perehtyminen, asiakkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ohjaaminen.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja voi työskennellä monipuolisilla työkentillä järjestöjen, kuntien, yritysten tai muiden yhteisöjen palveluksessa sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana.

 

Tutkinnon rakenne

Tutkintoon sisältyy yhteinen tutkinnon osa, jonka jälkeen suuntaudutaan joko varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaamisalaan tai nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalaan.

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat ovat myös yhteisiä, joissa oman kiinnostuksen mukaan syvennetään osaamista.

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaamisalaan sisältyy lapsen kasvun ja ohjaukseen, perhetyöhön ja varhaiskasvatuksen opintoja.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalaan sisältyy yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaamiseen sekä nuorten kasvun ja hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen liittyviä opintoja.

Tutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia, mitkä ovat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp
  • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä
  • Viestintä- ja vuorovaikutus, toisella kotimaisella kielellä
  • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä
  • Taide ja luova ilmaisu
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp
  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp
  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
  • Työelämässä toimiminen
  • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
  • Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisiä tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä. Opiskelija valitsee valinnaisia osaamisalueita edellä olevista tutkinnon osista siten, että 35 osaamispistettä tulee kokoon.

Hae opiskelemaan

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Lastenohjaaja tai Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, yhteishaku

Koulutusaika

7.8.2019 - 31.5.2022

Paikka

Lahti

Hakuaika

19.2.2019 - 12.3.2019

Lue lisää

Haku alkaa 70 päivän kuluttua

Haku alkaa 70 päivän kuluttua

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Lastenohjaaja tai Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, yhteishaku

Koulutusaika

7.8.2019 - 31.5.2022

Paikka

Helsinki

Hakuaika

19.2.2019 - 12.3.2019

Lue lisää

Haku alkaa 70 päivän kuluttua