lastenohjaaja tai nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta valmistut lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Pääset erikoistumaan kiinnostuksesi mukaan. Suomen Diakoniaopisto kouluttaa kasvatus- ja ohjausalan osaajia Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa.

Onko sinulla sydän, joka sykkii lämpöä ja hyväksyntää erilaisille ihmisille? Haluatko suunnitella toimintaa eri-ikäisille ihmisille heidän toiveita kuunnellen? Onko sinulla toiveena työskennellä ohjaamisen ja kasvattamisen ammattilaisena? Jos vastasit kyllä, voit sopia kasvatus- ja ohjausalalle.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa osaamisalat ovat

 • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja
 • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Koulutuksesta saat osaamista ihmisten kohtaamiseen sekä eri-ikäisten kasvatukseen ja ohjaamiseen.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon sisältyy yhteinen ammatillinen tutkinnon osa, jonka jälkeen voit suuntautua joko varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaamisalaan tai nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalaan.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijana sinun on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote. Lisäksi työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuvalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48 §.)

Tutustu myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ›

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja

Kun erikoistut osaamisalaan, valmistut lastenohjaajaksi. Lastenohjaajana huolehdit lapsen kokonaisvaltaisesta kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Tuet lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä edistät lapsen osallisuutta ja yhteisöllisyyden kokemusta. Lastenohjaajana ohjaat lasta tai lapsiryhmää käyttäen erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä ja toimit erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten ja perheiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalassa voit erikoistua toimimaan myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työympäristössä.

Lastenohjaajana voit työskennellä

 • päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa
 • koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja leiritoiminnassa.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kun erikoistut osaamisalaan, valmistut nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Nuoriso- ja yhteisöohjaajana autat ja tuet nuorten hyvinvointia. Voit suunnitella, järjestää ja ohjata toimintaa eri-ikäisille ja työskennellä monialaisissa verkostoissa.

Opiskelussa keskeisessä osassa ovat ohjaus ja sen erilaiset menetelmät. Opiskelijat perehtyvät ihmisen kasvuun ja kehitykseen, asiakkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ohjaamiseen.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja voi työskennellä esimerkiksi

 • järjestöjen, kuntien, yritysten tai muiden yhteisöjen palveluksessa
 • itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Opinnoissa pääset syventämään osaamistasi joko ilmaisun, tukea tarvitsevien, ikääntyvien toiminnan, liikkumisen, luonto- ja elämystoiminnan tai vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaamisessa. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon voit opiskella Alppikadun, Lahden ja Oulun kampuksilla.

Varhaiskasvatuksen lastenohjaaja, osatutkinto

Järjestämme myös muuntokoulutusta perhepäivähoitajan ammattitutkinnon omaaville. Muuntokoulutuksessa suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta yksi tutkinnon osa: Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan osaaminen, 30 osp. Tutkinnon osan suoritettuasi olet kelpoinen varhaiskasvatuslain 28 § tarkoitettuun lastenhoitajan tehtävään (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018).
Koulutuksen kesto on 4-5 kuukautta yksilöllisen suunnitelman mukaan ja se toteutetaan ensisijaisesti oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Varhaiskasvatuksen avustaja, osatutkinto

Varhaiskasvatuksen avustajan koulutuksessa suoritetaan Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta lastenohjaajan osaamisalasta osat Ammatillinen kohtaaminen,15 osp sekä Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp. Lisäksi koulutus sisältää oppimisvalmiuksia tukevia opintoja enintään 20 osp henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Mahdollisuus mm. suomi toisena kielenä, opiskelu- ja työelämätaitojen sekä digitaitojen opintoihin. Tämän koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan koko perustutkinto ja saada lastenohjaajan pätevyys.

Tutkinnon rakenne

Pakolliset tutkinnon osat, 110 osp

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 osp
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen, 35 osp
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, 30 osp
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen, 30 osp

 

Valinnaiset tutkinnon osat 35 osp

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, 15 osp
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen, 20 osp
 • Ilmaisun ohjaaminen, 20 osp
 • Liikkumisen ohjaaminen, 15 osp
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen, 20 osp
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen, 20 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Pakolliset tutkinnon osat, 85 osp

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 osp
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö, 20 osp TAI
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä, 25 osp

 

Valinnaiset tutkinnon osat 35-40 osp

 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen, 20 osp
 • Ilmaisun ohjaaminen, 20 osp
 • Liikkumisen ohjaaminen, 15 osp
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen, 20 osp
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen, 20 osp
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Tutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia, mitkä ovat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp
  • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä
  • Viestintä- ja vuorovaikutus, toisella kotimaisella kielellä
  • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä
  • Taide ja luova ilmaisu
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp
  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp
  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
  • Työelämässä toimiminen
  • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
  • Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisiä tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä. Opiskelija valitsee valinnaisia osaamisalueita edellä olevista tutkinnon osista siten, että 35 osaamispistettä tulee kokoon.

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Hae opiskelemaan