lastenohjaaja tai nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Aloita tarinasi kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisena. Valmistut joko lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Voit opiskella alaa Helsingissä, Lahdessa tai Oulussa. Katso avoimet haut hakukalenterista.

Mikä on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto?

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on toisen asteen koulutus, josta saat arvokasta osaamista erilaisten ihmisten kohtaamiseen, kasvattamiseen ja ohjaamiseen. Opintoihin kuuluu kaikille opiskelijoille yhteinen ammatillinen tutkinnonosa. Sen jälkeen valitset itsellesi osaamisalan, josta valmistut joko lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.

Kenelle kasvatus- ja ohjausala sopii?

Sykkiikö sydämesi lämpöä ja hyväksyntää erilaisille ihmisille? Haluatko suunnitella toimintaa eri-ikäisille ihmisille heidän toiveitaan kuunnellen? Haaveiletko työstä ohjaamisen ja kasvattamisen ammattilaisena?

Jos vastasit kyllä, voit sopia kasvatus- ja ohjausalalle. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon erilaisten ihmisten tarpeita.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon osaamisalat ovat

 • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja
 • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijana sinun on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote. Lisäksi työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuvalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48 §.)

Tutustu myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ›

Lastenohjaajan koulutus

”Tykkään, kun työssä tapahtuu paljon ja saan suunnitella vaikkapa varhaiskasvatusryhmän toimintaa.” – Mimmu, lastenohjaajaopiskelija

Jos valitset varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan, valmistut lastenohjaajaksi. Lastenohjaajana saat tehdä monipuolista työtä lasten ja heidän perheidensä kanssa.

Hoidat, kasvatat ja pidät huolta lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tehtäviisi voi kuulua toiminnan suunnittelua lapsille. Ohjaat lapsia erilaisten ilmaisukeinojen ja ohjausmenetelmien avulla. Työ on vaihtelevaa, vastuullista, luovaa ja taatusti merkityksellistä!

Suomen Diakoniaopiston varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalassa voit erikoistua toimimaan myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työympäristössä.

Missä lastenohjaaja voi työskennellä?

Lastenohjaajana voit työskennellä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa eli päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa. Voit toimia koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana tai Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja leiritoiminnassa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan koulutus

Jos valitset nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalan, valmistut nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Koulutuksessa opit tukemaan nuorten ja yhteisöjen hyvinvointia. Saat osaamista toiminnan suunnitteluun sekä eri elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaamiseen. Opit hyödyntämään monipuolisesti ohjauksen menetelmiä sekä perehdyt ihmisten kasvuun ja kehitykseen sekä asiakkaan osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Saat myös osaamista haastavissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ohjaamiseen.

Missä nuoriso- ja yhteisöohjaaja voi työskennellä?

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja voi työskennellä esimerkiksi järjestöjen, kuntien, yritysten tai muiden yhteisöjen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Opinnoissa pääset syventämään osaamistasi joko ilmaisun, tukea tarvitsevien, ikääntyvien toiminnan, liikkumisen, luonto- ja elämystoiminnan tai vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaamisessa.

 

Varhaiskasvatuksen lastenohjaaja, osatutkinto

Järjestämme myös muuntokoulutusta perhepäivähoitajan ammattitutkinnon omaaville. Muuntokoulutuksessa suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta yksi tutkinnon osa: Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan osaaminen, 30 osp. Tutkinnon osan suoritettuasi olet kelpoinen varhaiskasvatuslain 28 § tarkoitettuun lastenhoitajan tehtävään (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018).

Koulutuksen kesto on 4-5 kuukautta yksilöllisen suunnitelman mukaan ja se toteutetaan ensisijaisesti oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Varhaiskasvatuksen avustaja, osatutkinto

Varhaiskasvatuksen avustajan koulutuksessa suoritetaan Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta lastenohjaajan osaamisalasta osat Ammatillinen kohtaaminen,15 osp sekä Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp.

Lisäksi koulutus sisältää oppimisvalmiuksia tukevia opintoja enintään 20 osp henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Mahdollisuus mm. suomi toisena kielenä, opiskelu- ja työelämätaitojen sekä digitaitojen opintoihin. Tämän koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan koko perustutkinto ja saada lastenohjaajan pätevyys.

Tutkinnon rakenne

Pakolliset tutkinnon osat, 110 osp

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 osp
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen, 35 osp
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, 30 osp
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen, 30 osp

 

Valinnaiset tutkinnon osat 35 osp

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, 15 osp
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen, 20 osp
 • Ilmaisun ohjaaminen, 20 osp
 • Liikkumisen ohjaaminen, 15 osp
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen, 20 osp
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen, 20 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Pakolliset tutkinnon osat, 85 osp

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 osp
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö, 20 osp TAI
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä, 25 osp

 

Valinnaiset tutkinnon osat 35-40 osp

 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen, 20 osp
 • Ilmaisun ohjaaminen, 20 osp
 • Liikkumisen ohjaaminen, 15 osp
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen, 20 osp
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen, 20 osp
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Tutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia, mitkä ovat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp
  • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä
  • Viestintä- ja vuorovaikutus, toisella kotimaisella kielellä
  • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä
  • Taide ja luova ilmaisu
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp
  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp
  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
  • Työelämässä toimiminen
  • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
  • Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisiä tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä. Opiskelija valitsee valinnaisia osaamisalueita edellä olevista tutkinnon osista siten, että 35 osaamispistettä tulee kokoon.

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Hae opiskelemaan

Haku alkaa 91 päivän kuluttua

Haku alkaa 91 päivän kuluttua

Haku alkaa 91 päivän kuluttua