Sinua tarvitaan! Opiskele hoiva-avustajaksi helposti ja nopeasti. Tutustu avoimiin koulutuksiin (valitse koulutusalaksi Terveys- ja hyvinvointialat) >>

Kun opiskelet hoiva-avustajaksi, voit auttaa asiakkaita arjen asioissa: esimerkiksi pukeutumisessa, peseytymisessä ja liikkumisessa. Voit työskennellä esimerkiksi ikääntyneiden tai vammaisten kanssa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi hoivakoti, asumispalvelu tai kotityöpalvelu.

Sopisiko hoiva-avustajaksi opiskelu sinulle?

Hoiva-avustajaksi opiskelu voi sopia sinulle, jos haluat kouluttautua nopeasti ja saada lähes varmasti töitä. Käytännössä hoiva-avustajaksi voi valmistua alle vuodessa suorittamalla kaksi tutkinnon osaa lähihoitajan koulutuksesta. Tämä pätevöittää hoitoalan avustaviin tehtäviin kuten asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen.  

Hoiva-avustajana sinulta odotetaan myös hyviä vuorovaikutustaitoja, valmiutta tehdä vuorotyötä sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Millaista hoiva-avustajaksi opiskelu on?

Hoiva-avustajaksi opiskelevat harjoittelevat runsaasti käytännön työtehtäviä. Opettajalta saa tukea sekä teorian että käytännön oppimiseen. Oppilaitokset tarjoavat opiskelijoille myös muuta tukea oppimisen haasteiden taklaamisessa ja opintojen suorittamisessa.  

Avustajaksi voi opiskella joko oppisopimuksella, monimuotokoulutuksessa tai työvaltaisesti. Työvaltaisessa opiskelussa haetaan ensin opiskelupaikka koulusta, minkä jälkeen työssäoppimisen paikka etsitään yhdessä. Mikäli hakija haluaa opiskella oppisopimuksella, hänen on ensin etsittävä oppisopimuspaikka ja vasta sen jälkeen voi hakea koulutukseen.  

Myöhemmin hoiva-avustajaksi valmistunut voi jatkaa opintoja lähihoitajaksi, mikäli hän haluaa syventää osaamista ja siirtyä avustavista tehtävistä hoidollisempiin 

Katso videolta, mitä tutkinnonosia hoiva-avustaja opiskelee ja mitä työtehtäviä hoiva-avustaja tekee:

 

Hoiva-avustajien koulutusta Päijät-Hämeessä rahoittaa Jotpa

Koulutamme Päijät-Hämeessä hoiva-avustajia tiiviissä yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen ja työelämän kanssa.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.