Kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan koulutus

Kauneudenhoitoalan perustutkinnossa voit opiskella kosmetologiksi ja kosmetiikkaneuvojaksi. Mukavat tilamme sijaitsevat Alppikadun kampuksella Helsingissä. Katso avoimet koulutushaut hakukalenterista (valitse koulutusalaksi Palvelualat). 

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa on neljä eri osaamisalaa. Suomen Diakoniaopistoon kuuluva SKY-Opistossa voit opiskella niistä kahta:

 • Ihon hoidon osaamisala, kosmetologi
 • Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja

Kauneudenhoitoala työnä

Kauneudenhoitoalan tehtävänä on tuottaa turvallisia ja korkealaatuisia palveluja, jotka edistävät asiakkaan kauneutta ja terveyttä sekä tarjoavat virkistystä, rentoutusta ja hyvänolon tunnetta. Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneena olet ammattitaitoinen asiakaspalvelija ja osaat valita asiakkaallesi parhaat palvelut ja tuotteet ja ohjata niiden käytössä.

Kosmetologina ja kosmetiikkaneuvojana hoidat asiakkaan tervettä ihoa. Ehostat, opastat ja neuvot asiakkaitasi ihon itsehoidossa ja ehostuksessa. Myyt kosmeettisia hoitoja ja tuotteita, joilla saadaan aikaan ja ylläpidetään asiakkaan hyvää oloa, ihon terveyttä ja kauneutta. Suunnittelet ja toteutat hoitoja asiakkaan yksilöllisten lähtökohtien ja tarpeiden mukaisesti.

Alan ammattilaisena työskentelet joko yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Hoitotyötä tekevä kosmetologi voi toimia esimerkiksi kauneushoitoloissa, kylpylöissä, hotelleissa, palvelutaloissa, lääkäriasemilla tai monipuolisia hyvinvointipalveluita tarjoavissa yrityksissä. Kauneudenhoitoalan palveluja on mahdollista viedä lähelle asiakasta, kuten kotiin tai työpaikalle. Kosmetologeja ja kosmetiikkaneuvojia työskentelee myös erilaisissa maahantuonti-, myynti-, ja konsultointitehtävissä, kosmetiikkaliikkeissä ja tavaratalojen kosmetiikkaosastoilla, sekä viihde- ja media aloilla.

Arvoperusta ja ammattietiikka

Palvelutyön arvopäämääriä ovat asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, hänen omanarvontuntonsa lisääntyminen sekä mielihyvän, elämysten ja virkistyksen tuottaminen asiakkaalle.

Alan keskeisiä eettisiä periaatteita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, luotettavuus, asiakkaan tarpeisiin vastaava toiminta, samanarvoisuus, suvaitsevaisuus ja kestävä kehitys. Eettisesti vastuullinen yritystoiminta edellyttää lakien noudattamista ja asiakkaan oikeuksien kunnioittamista. Yritystoiminnan tulee perustua asiakaskeskeisyyteen, palvelujen, hoitojen ja tuotteiden korkeaan laatuun, aseptisesti vastuulliseen toimintaan, ympäristöystävällisyyteen, yritystoiminnan kannattavuuteen sekä terveeseen kilpailuun.

Kauneudenhoitoalan ammattilaisen ammattietiikassa korostuvat asiakkaan yksilöllisyyden ja arvokkuuden kunnioittaminen, luottamuksellisuus, rehellisyys, empaattisuus, palvelualttius, oman ammattitaidon jatkuva kehittäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon sisältö

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

 • Ihon hoidon osaamisalaan sisältyy kolme pakollista tutkinnon osaa.
 • Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalaan sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa.

Valinnaiset tutkinnon osat ovat jaettu kahteen ryhmään. Lisäksi tutkintoon sisältyy yhteisiä valinnaisia tutkinnon osia. Voit tutustua tarkemmin tutkinnon rakenteeseen alempaa.

Hakeutuminen ja kustannukset

Koulutus on maksutonta, mutta kustannuksia tulee työvaatteiden ja -välineiden sekä kahden oppikirjan hankkimisesta. Työvaatteet ja oppikirjat, sekä työvälineet jäävät omaksesi. Hyvin huolletuilla työvälineillä voit tehdä työtä vuosien ajan.

Kiinnostuitko? Hae meille opiskelijaksi yhteishaussa. Hakukalenterista klikkaamalla näet myös muut kauneudenhoitoalan lisä- ja täydennyskoulutuksemme!

 

TUTKINNON RAKENNE

Ihon hoidon osaamisala, kosmetologi

Jalka- ja käsihoitopalvelut, 20 osp

Kasvohoitopalvelut, 35 osp

Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, 15 osp

Ehostuspalvelut, 15 osp

Vartalohoitopalvelut, 20 osp

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut, 25 osp

Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Kauneudenhoitopalvelut moniammatillisessa yhteistyössä, 15 osp

Kylpylähoitopalvelut, 15 osp

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp

Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Hius- ja kauneudenhoidon ja neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja

Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut, 25 osp

Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, 15 osp

Ehostuspalvelut, 15 osp

Kasvohoitopalvelut, 35 osp

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Jalka- ja käsihoitopalvelut, 20 osp

Kylpylähoitopalvelut, 15 osp

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp

Vartalohoitopalvelut, 20 osp

Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen vähintään 11 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä
 • Viestintä- ja vuorovaikutus, toisella kotimaisella kielellä
 • Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä
 • Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen vähintään 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 9 osp

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • Työelämässä toimiminen
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • Kestävän kehityksen edistäminen

Opiskelija valitsee yhteisiä tutkinnon osia niin, että pakollisten ja valinnaisten osaamistavoitteiden kanssa osaamispisteiden yhteismäärä on 35.

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Hae opiskelemaan

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, Kosmetologi, Jatkuva haku

Koulutusaika

2.1.2024

Paikka

Helsinki

Hakuaika

4.9.2023 - 31.10.2023

Opetusmuoto

Lähi-monimuotokoulutus, Ilta-monimuotokoulutus

Lue lisää - Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, Kosmetologi, Jatkuva haku

Haku alkaa 91 päivän kuluttua