Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnossa on neljä osaamisalaa. SKY-Opiston kampus tarjoaa kahta niistä:

• hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja
• ihon hoidon osaamisala, kosmetologi

 

Kuvaus

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneet ovat ammattitaitoisia asiakaspalvelijoita, jotka osaavat kohdentaa asiakkalleen parhaat palvelut ja tuotteet. Kauneudenhoitoalan tehtävänä on tuottaa turvallisia ja korkealaatuisia palveluja, jotka edistävät asiakkaan kauneutta ja terveyttä sekä tarjoavat virkistystä, rentoutusta ja hyvänolon tunnetta. Kosmetologit ja kosmetiikkaneuvojat kauneudenhoitoalan ammattilaisina hoitavat asiakkaiden tervettä ihoa, ehostavat sekä opastavat ja neuvovat asiakkaita ihon itsehoidossa ja ehostuksessa. He myyvät kosmeettisia hoitoja ja tuotteita, joilla saadaan aikaan ja ylläpidetään asiakkaan hyvää oloa, ihon terveyttä ja kauneutta. Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan yksilöllisten lähtökohtien ja tarpeiden mukaisesti.

Alan ammattilaiset työskentelevät joko yrittäjinä tai toisen palveluksessa. Hoitotyötä tekevät kosmetologit voivat toimia esimerkiksi kauneushoitoloissa, kylpylöissä, hotelleissa, palvelutaloissa, lääkäriasemilla tai monipuolisia hyvinvointipalveluita tarjoavissa yrityksissä. Kauneudenhoitoalan palveluja on mahdollista viedä lähelle asiakasta, kuten kotiin tai työpaikalle. Kosmetologeja ja kosmetiikkaneuvojia työskentelee myös erilaisissa maahantuonti-, myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä sekä viihde- ja media-aloilla.

 

Arvoperusta

Palvelutyön arvopäämääriä ovat asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, hänen omanarvontuntonsa lisääntyminen sekä mielihyvän, elämysten ja virkistyksen tuottaminen asiakkaalle. Alan keskeisiä eettisiä periaatteita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, luotettavuus, asiakkaan tarpeisiin vastaava toiminta, samanarvoisuus, suvaitsevaisuus ja kestävä kehitys. Eettisesti vastuullinen yritystoiminta edellyttää lakien noudattamista ja asiakkaan oikeuksien kunnioittamista. Yritystoiminnan tulee perustua asiakaskeskeisyyteen, palvelujen, hoitojen ja tuotteiden korkeaan laatuun, aseptisesti vastuulliseen toimintaan, ympäristöystävällisyyteen, yritystoiminnan kannattavuuteen, terveeseen kilpailuun, yhteistyö- ja kehityskykyisyyteen. Kauneudenhoitoalan ammattilaisen ammattietiikassa korostuvat asiakkaan yksilöllisyyden ja arvokkuuden kunnioittaminen, luottamuksellisuus, rehellisyys, empaattisuus, palvelualttius, oman ammattitaidon jatkuva kehittäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.

 

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Se muodostuu ammitillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Ihon hoidon osaamisalaan sisältyy kolme pakollista tutkinnon osaa. Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalaan sisältyy kaksi. Valinnaiset tutkinnon osat ovat jaettu kahteen ryhmään. Lisäksi tutkintoon sisältyy yhteisiä valinnaisia tutkinnon osia.

 

Tutkinnon perusteet

Ennen vuotta 2018 opintonsa aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkintonsa vanhojen perusteiden mukaisesti. Vanhat tutkinnon perusteet löytyvät täältä: Kauneudenhoitoalan perustutkinto

TUTKINNON RAKENNE

Ihon hoidon osaamisala, kosmetologi

Jalka- ja käsihoitopalvelut, 20 osp

Kasvohoitopalvelut, 35 osp

Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, 15 osp

Ehostuspalvelut, 15 osp

Vartalohoitopalvelut, 20 osp

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut, 25 osp

Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Kauneudenhoitopalvelut moniammatillisessa yhteistyössä, 15 osp

Kylpylähoitopalvelut, 15 osp

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp

Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Hius- ja kauneudenhoidon ja neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja

Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut, 25 osp

Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, 15 osp

Ehostuspalvelut, 15 osp

Kasvohoitopalvelut, 35 osp

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Jalka- ja käsihoitopalvelut, 20 osp

Kylpylähoitopalvelut, 15 osp

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp

Vartalohoitopalvelut, 20 osp

Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Opiskelijan tarina

Opiskelijan tarina

Hae opiskelemaan