Helsingin Diakonissalaitoksen perusopetukseen valmistava opetus sopii sinulle, jos olet asunut Suomessa vasta vähän aikaa, tai jos sinulla on vain vähän tai ei ollenkaan aiempaa kokemusta koulunkäynnistä ja opiskelusta.

Valmistavassa opetuksessa voi opiskella suomen kieltä, opiskelutaitoja sekä peruskoulun oppiaineita henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Koulutuksen aikana voi myös vahvistaa luku- ja kirjoitustaitoa. Opiskelu toteutuu noin 15 opiskelijan ryhmässä. Valmistavasta opetuksesta on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan aikuisten perusopetukseen myöhemmin.

Valmistavan koulutuksen opinnot kestävät yhden (1) vuoden. Opinnot ovat päätoimisia ja toteutetaan päiväopetuksena.