Helsingin Diakonissalaitoksen aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu sinulle 17 vuotta täyttänyt (oppivelvollisuusiän ylittänyt) pääkaupunkiseudulla asuva nuori tai aikuinen, joka et ole suorittanut perusopetuksen opintoja aiemmin tai ne ovat jääneet sinulta kesken.

Koulutuksen aikana voit suorittaa perusopetuksen yksittäisiä oppiaineita, perusopetuksen päättötodistuksen tai korottaa arvosanoja.

Opetuksen tavoitteet

Perusopetuksessa voit suorittaa niitä opintoja, jotka sinulta puuttuvat perusopetuksen oppimäärästä. Tavoitteena on, että perusopetuksen opintojen jälkeen pääset opiskelemaan tai työelämään. Opintojen aikana on myös mahdollisuus vahvistaa opiskelutaitoja ja saada tukea tulevaisuuden suunnitteluun opinto-ohjaajalta.

Opetuksen toteutus

Opiskelet perusopetuksen noin 20 hengen ryhmässä ja yhdessä oppilaitoksen muiden opiskelijaryhmien kanssa. Ryhmäopetuksen lisäksi saat myös yksilöllistä ohjausta ja tukea oman jatkopolkusi suunnitteluun. Opintojen aluksi laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).

Perusopetuksessa opiskellaan

Voit suorittaa opintoja kaikissa peruskoulun pakollisissa oppiaineissa. Kielistä voit opiskella suomea, ruotsia ja englantia. Lisäksi voit valita valinnaisia opintoja, kuten tieto- ja viestintätekniikkaa, taito- ja taideaineita tai terveyden edistämiseen liittyviä opintoja.

Aikuisten perusopetusta toteutetaan monissa erilaisissa ryhmissä. Lue eri vaihtoehdoista lisää.