Helsingin Diakonissalaitoksen aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus

Voit hakeutua aikuisten perusopetuksen opintoihin, jos

  • olet 17 vuotta täyttänyt henkilö
  • tavoitteenasi on saada perusopetuksen päättötodistus tai suorittaa osia peruskoulusta
  • peruskoulun opinnot ovat jääneet sinulta kesken Suomessa tai ulkomailla, tai sinulla ei ole aiempaa opiskelutaustaa peruskoulusta

 

Aikuisten perusopetuksen sisältö

Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen (tai osan siitä), mikäli opiskelijalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tehtävänä on varmistaa, että opiskelijalla on perustiedot ja -taidot sekä olennaiset opiskelu- ja tiedonhankintataidot, jotta hän pystyy opiskelemaan aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa tai muussa koulutuksessa. Alkuvaiheessa opiskellaan esimerkiksi suomen kieltä, englantia, matematiikkaa, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa sekä ympäristö- ja luonnontietoa.

Alkuvaiheeseen voi tarvittaessa sisältyä myös erillinen lukutaitovaihe. Lukutaitovaiheessa voi opiskella suomen kieltä, matematiikkaa, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa sekä ympäristö- ja luonnontietoa.

Päättövaiheen opiskelu sisältää esimerkiksi suomen, englannin ja ruotsin kielen opintoja, matematiikkaa sekä lukuaineita, kuten uskontoa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia ja terveystietoa.

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa yksilölliset tavoitteet, suunnitelmat ja opiskelun kesto määritellään tarkemmin. Kaikki opiskelijat saavat opintojensa aikana ohjausta opintoihinsa ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Arvioimme jokaisen hakijan osaamista yksilöllisesti valintapäivässä ennen opiskelijavalintaa. Hakijan ei tarvitse itse tietää, mikä aikuisten perusopetuksen vaihe tai ryhmä on hänelle sopiva.

 

Arvioitu opiskeluaika eri vaiheissa

  • Lukutaitovaiheen opiskelu voi kestää 1 vuoden ajan
  • Alkuvaiheen opiskelu voi kestää noin 1 vuoden ajan
  • Päättövaiheen opiskelu voi kestää noin 1,5 – 2 vuotta

Missä ja miten opiskelu tapahtuu

Jos et ole vielä aikaisemmin opiskellut suomalaisessa peruskoulussa, tai olet opiskellut vain vähän opintoja suomalaisessa peruskoulussa, voit tulla opiskelijaksi Helsingin Alppikadun kampukselle. Opiskelu on päätoimista. Opiskelua on viitenä päivänä viikossa. Opiskelupäivät alkavat aamulla ja päättyvät iltapäivällä.

Jos olet suorittanut peruskoulua jo osittain Suomessa, voit jatkaa opiskelut joustavasti loppuun Vamos-toiminnassa Sörnäisissä. Vaihtoehtoisen suorittamistavan peruskoululle tarjoaa myös Helsingin Roihupellossa sijaitseva Sovinnon kampus, jonka tiloissa järjestetty aikuisten perusopetus toteutuu joustavasti ja osin myös työpajoilla tai työelämässä työskennellen. Lue lisää Vamos-toiminnan ja Sovinnon tarjoamista opiskeluvaihtoehdoista alla olevista linkeistä.