Voit hakeutua aikuisten perusopetuksen opintoihin, jos

  • olet 17 vuotta täyttänyt henkilö
  • tavoitteenasi on saada perusopetuksen päättötodistus tai suorittaa osia peruskoulusta
  • peruskoulun opinnot ovat jääneet sinulta kesken Suomessa tai ulkomailla, tai sinulla ei ole aiempaa opiskelutaustaa peruskoulusta

 

Aikuisten perusopetuksen sisältö

Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen tai osan siitä, jos opiskelijalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tehtävänä on varmistaa, että opiskelijalla on perustiedot ja -taidot sekä olennaiset opiskelu- ja tiedonhankintataidot, jotta hän pystyy opiskelemaan aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa tai muussa koulutuksessa. Alkuvaiheessa opiskellaan esimerkiksi suomen kieltä, englantia, matematiikkaa, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa sekä ympäristö- ja luonnontietoa.

Alkuvaiheeseen voi tarvittaessa sisältyä myös erillinen lukutaitovaihe. Lukutaitovaiheessa voi opiskella suomen kieltä, matematiikkaa, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa sekä ympäristö- ja luonnontietoa.

Päättövaiheen opiskelu sisältää esimerkiksi suomen, englannin ja ruotsin kielen opintoja, matematiikkaa sekä lukuaineita, kuten uskontoa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia ja terveystietoa.

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa yksilölliset tavoitteet, suunnitelmat ja opiskelun kesto määritellään tarkemmin. Kaikki opiskelijat saavat opintojensa aikana ohjausta opintoihinsa ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Arvioimme jokaisen hakijan osaamista yksilöllisesti valintapäivässä ennen opiskelijavalintaa. Hakijan ei tarvitse itse tietää, mikä aikuisten perusopetuksen vaihe tai ryhmä on hänelle sopiva.

 

Aikuisten perusopetuksen vaiheet, kesto ja kampukset

Vaihe  Kesto  Kampus
 Lukutaitovaihe  1 vuotta  Helsinki Alppikatu
 Alkuvaihe  1 vuotta  Helsinki Alppikatu
 Päättövaihe  1 – 2 vuotta  Helsinki Alppikatu, Sovinto, Vamos

 

Missä ja miten opiskelu tapahtuu

Jos et ole vielä aikaisemmin opiskellut suomalaisessa peruskoulussa, tai olet opiskellut vain vähän opintoja suomalaisessa peruskoulussa, voit tulla opiskelijaksi Helsingin Alppikadun kampukselle.

Jos olet suorittanut peruskoulua jo osittain Suomessa, voit jatkaa opiskelut joustavasti loppuun Vamos-toiminnassa Sörnäisissä. Vaihtoehtoisen suorittamistavan peruskoululle tarjoaa myös Helsingin Roihupellossa sijaitseva Sovinnon kampus, jonka tiloissa järjestetty aikuisten perusopetus toteutuu joustavasti ja osin myös työpajoilla tai työelämässä työskennellen.

Helsingin Alppikadun kampuksella voit opiskella aikuisten perusopetuksen kaikissa vaiheissa, eli lukutaito- alku- ja päättövaiheessa. Opiskelet ryhmän mukana viitenä päivänä viikossa. Opiskelupäivät alkavat aamulla ja päättyvät iltapäivällä.

Alppikadun kampuksen opinnot sopivat sinulle, jos et ole vielä opiskellut suomalaisessa peruskoulussa tai sinulla on vain vähän opiskelutaustaa suomalaisesta peruskoulusta.

 

Kysy lisää opinnoista:

Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut

puh. 050 578 1341, info@sdo.fi 

tai

Opinto-ohjaaja Anna Tuomela

puh. 050 310 6467

anna.tuomela@sdo.fi

 

Sovinnossa voit suorittaa peruskoulun loppuun tai osia peruskoulusta. Sinulle laaditaan yksilöllinen polku oman suuntautumisesi mukaan. Opiskelet peruskoulun oppiaineita ja lisäksi voit opiskella myös kotitaloutta, keittiötyön perusteita, pienkonekorjausta, puutöitä ja kädentaitoja sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. Osa opetuksesta voi toteutua työelämässä.

Opetus ei ole perinteisesti tapahtuvaa ryhmämuotoista opetusta, vaan yksilöllistä opintojen loppuun saattamista.

”Skoolkaan ma ahan wax luuqad lagu barto laakiin in la sameeyo wax barashada dugsi sare  daamestiisa lagu talagalay . Skoolkaan  waxaa loogu talagalay dadka dhalinyarta 17-29 sano jiro ,  kaas oo sidaas waa horinmarin ka mid ah oo dugsi sare haaf umaraayo . Wax barashada waa madax banaan, tilmaanta skoolka oo kuyaala  waxbarashoda goobta Sörnäinen , loogutalagalay  goobta oo uguyaraan haistaan dibcaha afka finnishka A2.2. ”

 

Kysy lisää opinnoista:

Opettaja Elina Arnkil
puh. 050 578 1212
elina.arnkil@hdl.fi

tai
Opinto-ohjaaja Anna Tuomela
puh. 050 310 6467
anna.tuomela@sdo.fi

 

”Skoolkaan ma ahan wax luuqad lagu barto laakiin in la sameeyo wax barashada dugsi sare  daamestiisa lagu talagalay . Skoolkaan  waxaa loogu talagalay dadka dhalinyarta 17-29 sano jiro ,  kaas oo sidaas waa horinmarin ka mid ah oo dugsi sare haaf umaraayo . Wax barashada waa madax banaan, tilmaanta skoolka oo kuyaala  waxbarashoda goobta Sörnäinen , loogutalagalay  goobta oo uguyaraan haistaan dibcaha afka finnishka A2.2. ”

Kaikki aiemmat opintosi hyväksiluetaan, eli mitään ei tarvitse suorittaa uudestaan, vaikka kursseilla saattaakin tulla vastaan samoja asioita, joita olet opiskellut jo aiemmin. Se, kuinka nopeasti valmistut, on täysin itsestäsi kiinni. Opiskeluaikaa saat yhden lukuvuoden. Suurin osa opinnoista suoritetaan tehtäväpakettien avulla. Tehtäviä voi tehdä myös kotona, mikä on tärkeää, jos haluat valmistua nopeasti.

Vamoksessa saat yksilöllistä ohjausta oman opiskelusuunnitelmasi mukaisiin tehtäviin. Ryhmiä on kaksi:

a) Päiväryhmä, joka tapaa maanantaista torstaihin klo 10-14 ja perjantaisin klo 12-14.

b) Iltaryhmä, joka tapaa maanantaista torstaihin klo 14-18 ja perjantaisin 12-14.

Opinnot eivät estä sinua saamasta toimeentulotukea tai muita tukia. Opintoja on mahdollista tehdä myös työssäkäynnin ja muun opiskelun ohessa. Vamoksesta voit saada tukea myös esimerkiksi tulevaisuuden suunnitteluun sekä asunto- ja toimeentuloasioihin.

 

Kysy lisää opinnoista:

Päiväryhmä: opettaja Nana Smulovitz, puh.050 310 3412 nana.smulovitz@hdl.fi tai valmentaja Tapio Koivu puh. 050 571 1698 tapio.koivu@hdl.fi

Iltaryhmä: opettaja Ukko Kilponen puh. 050 341 0688 ukko.kilponen@hdl.fi

tai opinto-ohjaaja Anna Tuomelalta, puh. 050 310 6467 anna.tuomela@sdo.fi