Voit hakeutua aikuisten perusopetuksen opintoihin, jos

 • olet 17 vuotta täyttänyt henkilö
 • tavoitteenasi on saada perusopetuksen päättötodistus tai suorittaa osia peruskoulusta
 • peruskoulun opinnot ovat jääneet sinulta kesken Suomessa tai ulkomailla, tai sinulla ei ole aiempaa opiskelutaustaa peruskoulusta

Aikuisten perusopetuksen sisältö

Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen tai osan siitä, jos opiskelijalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tehtävänä on varmistaa, että opiskelijalla on perustiedot ja -taidot sekä olennaiset opiskelu- ja tiedonhankintataidot, jotta hän pystyy opiskelemaan aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa tai muussa koulutuksessa. Alkuvaiheessa opiskellaan esimerkiksi suomen kieltä, englantia, matematiikkaa, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa sekä ympäristö- ja luonnontietoa.

Alkuvaiheeseen voi tarvittaessa sisältyä myös erillinen lukutaitovaihe. Lukutaitovaiheessa voi opiskella suomen kieltä, matematiikkaa, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa sekä ympäristö- ja luonnontietoa.

Päättövaiheen opiskelu sisältää esimerkiksi suomen, englannin ja ruotsin kielen opintoja, matematiikkaa sekä lukuaineita, kuten uskontoa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia ja terveystietoa.

Kanssasi tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa yksilölliset tavoitteet, suunnitelmat ja opiskelun kesto määritellään tarkemmin. Saat opintojesi aikana ohjausta opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Arvioimme osaamistasi yksilöllisesti valintapäivässä ennen opiskelijavalintaa. Sinun ei tarvitse itse tietää, mikä aikuisten perusopetuksen vaihe tai ryhmä on sopiva.

Aikuisten perusopetuksen vaiheet, kesto ja kampukset

Vaihe  Kesto  Kampus
 Lukutaitovaihe  1 vuotta  Helsinki Alppikatu
 Alkuvaihe  1 vuotta  Helsinki Alppikatu
 Päättövaihe  1-2 vuotta  Helsinki Alppikatu, Vamos Helsinki

Missä ja miten opiskelu tapahtuu

Jos et ole vielä aikaisemmin opiskellut suomalaisessa peruskoulussa, tai olet opiskellut vain vähän opintoja suomalaisessa peruskoulussa, voit tulla opiskelijaksi Helsingin Alppikadun kampukselle. Jos olet suorittanut peruskoulua jo osittain Suomessa ja olet 17-29-vuotias, voit jatkaa opiskelut joustavasti loppuun Vamos Helsingissä.

Opiskelijavalinnan perusteista aikuisten perusopetuksessa

 • Hakijan tavoitteet vastaavat koulutuksen tavoitteita
 • Hakija osoittaa motivaationsa aikuisten perusopetuksessa opiskeluun
 • Hakijalla on elämäntilanne, joka mahdollistaa opiskelun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan
 • Hakijalla on tarve aikuisten perusopetukseen – aikuisten perusopetus on hyödyllinen jatkopolun näkökulmasta
 • Alkuvaiheessa toimiva alkeiskielitaito (kirjallisesti ja suullisesti), A1.3, matematiikan taidoista yhteen- ja vähennyslasku sekä alkeet kerto- ja jakolaskusta
 • Päättövaiheessa kehittyvä peruskielitaito (kirjallisesti ja suullisesti), A2.2, matematiikan taidoista peruslaskutoimitukset, murto- ja desimaaliluvut sekä geometrian alkeet

Mitä hyötyä peruskoulun suorittamisesta on aikuiselle opiskelijalle? Katso video!

Helsingin Alppikadun kampuksella voit opiskella aikuisten perusopetuksen kaikissa vaiheissa, eli lukutaito- alku- ja päättövaiheessa. Opiskelet ryhmän mukana viitenä päivänä viikossa. Opiskelupäivät alkavat aamulla ja päättyvät iltapäivällä.

Alppikadun kampuksen opinnot sopivat sinulle, jos et ole vielä opiskellut suomalaisessa peruskoulussa tai sinulla on vain vähän opiskelutaustaa suomalaisesta peruskoulusta.

 

Kysy lisää opinnoista:

Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut, puh. 050 578 1341, info@sdo.fi 

Opinto-ohjaaja Anna Tuomela, puh. 050 310 6467, anna.tuomela@sdo.fi

”Skoolkaan ma ahan wax luuqad lagu barto laakiin in la sameeyo wax barashada dugsi sare  daamestiisa lagu talagalay . Skoolkaan  waxaa loogu talagalay dadka dhalinyarta 17-29 sano jiro ,  kaas oo sidaas waa horinmarin ka mid ah oo dugsi sare haaf umaraayo . Wax barashada waa madax banaan, tilmaanta skoolka oo kuyaala  waxbarashoda goobta Sörnäinen , loogutalagalay  goobta oo uguyaraan haistaan dibcaha afka finnishka A2.2. ”

Opetus ei ole perinteisesti tapahtuvaa ryhmämuotoista opetusta, vaan yksilöllistä opintojen loppuun saattamista. Kaikki aiemmat opintosi hyväksiluetaan – mitään aiemmin suorittamaasi ei tarvitse tehdä uudestaan. On täysin itsestäsi kiinni, kuinka nopeasti valmistut. Opiskeluaikaa saat yhden lukuvuoden. Suurin osa opinnoista suoritetaan tehtäväpakettien avulla. Tehtäviä voi tehdä myös kotona.

Opiskelun aikana saat yksilöllistä ohjausta oman opiskelusuunnitelmasi mukaisiin tehtäviin. Voit opiskella päivällä tai iltapäivällä.

 • Päiväryhmässä opiskelet maanantaista torstaihin klo 9-14 ja perjantaisin klo 12-14.
 • Iltapäiväryhmässä opiskelet maanantaista torstaihin klo 13-17 ja perjantaisin 12-14.

Opinnot eivät estä sinua saamasta toimeentulotukea tai muita tukia. Opintoja on mahdollista tehdä myös työssäkäynnin ja muun opiskelun ohessa. Opintojen aikana voit saada tukea myös esimerkiksi tulevaisuuden suunnitteluun sekä asunto- ja toimeentuloasioihin.

 

Kysy lisää opinnoista ja opiskelemaan hakemisesta:

Päiväryhmä: opettaja Tuija Pihkanen, puh. 050 310 3412, tuija.pihkanen@sdo.fi

Iltapäiväryhmä: opettaja Satu Hirvensalo, puh. 050 578 1212, satu.hirvensalo@sdo.fi