Tietoa koulutuksista

Meiltä valmistutaan ammattiin…

Koulutamme tulevaisuuden osaajia Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Tarjoamme ammatillista peruskoulutusta terveys- ja hyvinvointialoille sekä palvelualoille. Ammattitaidon syventämiseksi tarjoamme ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

…opiskellaan tutkintoa edeltävissä opinnoissa…

Aikuisten perusopetuksessa, Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa VALMAssa, Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa TELMAssa, Toimintakeskus Sovinnon työpajoissa sekä vapaan sivistystyön kursseilla kansanopistossa Oulussa.

…ja harrastetaan elinikäistä oppimista.

Vapaan sivistystyön kursseilla kansanopistossa tai ammatillisena lisäkoulutuksena. Lisäksi järjestämme koulutusta ja palveluita maahanmuuttajien kotoutumiseen.

Palvelukokonaisuuteemme kuuluvat myös työelämän kehittämistehtävä, oma oppisopimustoimisto, maksullinen palvelutoiminta, hanketoiminta, koulutusvienti sekä kansainvälinen toiminta.

Tervetuloa opiskelijaksi Suomen Diakoniaopistoon!