Tietoa koulutuksista

Meiltä valmistutaan ammattiin…

Koulutamme tulevaisuuden osaajia Helsingissä, Lahdessa, Oulussa ja Ylitorniolla. Tarjoamme nuorille ja aikuisille sosiaali- terveys- ja liikunta-alan, humanistisen ja kasvatusalan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatillista koulutusta. Ammattitaidon syventämiseksi tarjoamme ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

…opiskellaan tutkintoa edeltävissä opinnoissa…

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa VALMAssa, Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa TELMAssa, Toimintakeskus Sovinnon työpajoissa sekä vapaan sivistystyön kursseilla kansanopistossa.

…ja harrastetaan elinikäistä oppimista.

Vapaan sivistystyön kursseilla kansanopistossa tai ammatillisena lisäkoulutuksena. Lisäksi järjestämme koulutusta ja palveluita maahanmuuttajien kotoutumiseen.

Palvelukokonaisuuteemme kuuluvat myös työelämän kehittämistehtävä, maksullinen palvelutoiminta, hanketoiminta, koulutusvienti sekä kansainvälinen toiminta.

Tervetuloa opiskelijaksi Suomen Diakoniaopistoon!