SDOlle Erasmus-akkreditointi

Opetushallitus on myöntänyt SDOlle 1.3 2021 alkaen EU-laatuarviointisertifikaatin. Sertifikaati on voimassa uudelle Erasmus+ kaudelle 2021–2027. Akkreditointi lisää SDO:n kiinnostavuutta ja laadukkuutta kansallisten sekä kansainvälisten hankepartnereiden näkökulmasta.

Akkreditointihakemuksessa perusteltiin miten SDO:n stategia ja kansainvälinen liikkuvuus nivotaan opetus- ja kehittämistyöhön uudella Erasmus+ kaudella. OPH:ssa hakemukset arvioitiin sisällöllisesti, laadullisesti sekä toimeenpanon ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

Lainaus palautteesta: ”Hakemuksesta välittyy hakijaorganisaation erityisinä vahvuuksina kokemus ja osoitus sitoutua konkreettisin toimin osallisuuden vahvistamiseen sekä kokemus digitaalisen opetuksen toteuttamisesta. Koska hakijalla on kokemusta kansainvälisestä yhteistyötä ja liikkuvuudesta hanketyössä, on tärkeää, että se toimii aktiivisesti sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa ja jakaa kokemuksiaan ja edistää hyvien käytäntöjen luomista.”

SDO:n akkreditointihakemus sisälsi seitsemän vuoden Erasmus Plan tavoitteet.

 

Neljä tavoitetta lyhyesti

 

  1. Avoin, luova ja vetovoimainen oppimisympäristö: Monipuolistaa SDO:n kansainvälistä toimintaa – SDO:n vetovoiman ja kulttuuriosaamisen lisääntyminen tasavertaisesti.

Vastavuoroiset ja hyvin suunnitellut opiskelija- ja asiantuntijavaihtojaksot ovat samalla osaamisemme markkinointia Euroopalle ja uusien Erasmus+ mahdollisuuksien avulla myös valituille, tärkeille Euroopan ulkopuolisille kumppaneille.  Monipuolinen opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnattu kansainvälinen toiminta (sisältyy kotikansainvälisyys) on osa avointa ja luovaa oppimisympäristöä.

Virtuaalisuus ja verkkokampus ovat tärkeä osa oppimisympäristöä. Tavoitteena on lisätä SDO:n vetovoimaa hakeutua ammatilliseen koulutukseen. Kansainvälisyys tarjoaa uusia haasteita ja mahdollisuuksia SDO:n osaavan ja sitoutuneen henkilökunnan ammattitaidon kehittymiseen. Erasmus+ KA2 kansainväliset projektit tulee olla osa arjen opetustyön sisältöä ja työresurssia (opetus, ohjaus, ammatillinen kehittyminen).

  1. Aktiivinen uudistuminen toimintaympäristön muutoksessa- Digitaalisuuden hyödyntäminen työssä ja koulutuksessa.

Vuoden 2020 koronaepidemian myötä kansainvälisyystoiminnan painopiste on siirtynyt kotikansainvälisyyteen sekä yhteistyön ja toimintojen kehittämiseen virtuaalisuuden keinoin. Digitaaliset ympäristöt ovat aina auki ja saatavilla sekä mahdollistavat myös kansainvälisen kohtaamisen ja yhteisen kehittymisen.

Luovuus ja out of the box ajattelun vahvistaminen – kokeilukulttuuri, artistiulottuvuustavoitteena erottuminen ammatillisen koulutuksen järjestäjä kentässä. Tästä esimerkkinä Lahden kampuksen Theatrum Olga, jonka toiminta ainutlaatuista. Erasmus+ vaihtojaksojen valmennukseen kuuluu oleellisena osana virtuaalinen yhteys vastaanottavaan tahoon ennen (tulevat sekä lähtevät) liikkuvuutta.

  1. Luotettavat ja monialaiset työelämäkumppanit- Etäohjauksen ja arvioinnin kehittäminen sekä ammatillisen osaamisen vahvistaminen.

Henkilöstön työelämäosaamisen vahvistuminen kansainvälisten projektien myötä. Kansainväliset yritykset näkyväksi osaksi koulutusta sekä SDO:n koulutusmahdollisuudet näkyväksi yrityksiin. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja luoda uusia, monialaisia työelämäkumppanisuhteita ulkomailla. Otamme vastaan asiantuntijavieraita tutustumaan oppilaitokseen kaikilla kampuksilla.

Erasmus+ hankkeet vastavuoroisia, joten vastaanotamme opiskelijoita, joille järjestämme työpaikkajaksoja kotimaisten työelämäkumppanuuksiemme avulla. SDO:n henkilöstön ulkomaanjaksot ovat yleensä vastavuoroisia yhteistyöprojekteihin ja kehittämishankkeisiin liittyviä vierailuja sekä opiskelijoiden ohjaamista tai työelämäjaksoja ja opettajavaihtoa. Tavoitteena on, että ulkomaanjaksolta palaa aikaisempaa avarakatseisempi ja ammattitaitoisempi tiimipelaaja.

  1. Kohtaaminen – Place of Opportunities – SDO:n vetovoiman ja kulttuuriosaamisen lisääntyminen tasavertaisesti – Opiskelijoiden tiimityön ja osallisuuden kehittäminen.

Kansainvälisen toiminnan projekti kotimaassa tai ulkomaankokemus vahvistaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia avaintaitoja, avartaa maailmankuvaa ja parantaa itsetuntemusta sekä ammatti-identiteettiä. SDO:n kansainvälisyysstrategiassa tavoitteena on myös erityisen tuen opiskelijoiden osallisuus ja aktiivinen osallistuminen soveltuville ulkomaanjaksoille pienryhmissä ja lyhyessä vaihtojaksossa sekä osallistuminen kotikansainvälisyysprojekteihin osana opintoja.

 

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Seija Markkanen
puh. 044 713 2323
seija.markkanen@sdo.fi

Kansainvälisen toiminnan koordinaattori Heli Ramula
puh. 050 395 5986
heli.ramula@sdo.fi

Logot Opetushallitus rahoittaa ja Erasmus+

Lisää SDOn kansainvälisyystyöstä 

 

Lisää uutisia

Artikkeli 26.01.2022

Sidosryhmien mielikuva Suomen Diakoniaopistosta on valtaosin positiivinen. Oppilaitosta kuvataan opiskelijoista välittävänä, yhteisöllisenä, monimuotoisena, lämminhenkisenä ja arvopohjaisena toimijana. Tämä käy ilmi syksyllä 2021 tehdystä mielikuvatutkimuksesta. 

Lue lisää

Artikkeli 25.01.2022

Nora löysi toiveitaan vastaavan harjoittelupaikan Suomen Diakoniaopistosta.  

Lue lisää

Artikkeli 19.01.2022

URATARINA  | ELLA SARANPÄÄ  | 19.1.2022 Oulussa maa on valkoisena. Toisin on Helsingissä, jossa vain muutama päivä ennen joulua sataa vettä. Niin erilaiset voivat olla näkymät saman oppilaitoksen ikkunoista, kun

SDOlle on myönnetty Erasmus-akkreditointi

Lue lisää

Uutinen 20.12.2021

Kaikilta kampuksiltamme syyslukukaudella 2021 ammattiin valmistuneet, nimensä julkaisuluvan antaneet opiskelijat.

Lue lisää

Artikkeli 07.12.2021

ARTIKKELI  |  ELLA SARANPÄÄ |  25.11.2021   Kirjoittaja Ella Saranpää lausui ääneen kuolemanpelkonsa ja lähti etsimään pelolle historiallisia ja kulttuurisia syitä yhdessä saattohoidon opettaja Maria Viljamaan kanssa. Matkalla he löysivät

SDOlle on myönnetty Erasmus-akkreditointi

Lue lisää

Uutinen 16.11.2021

Suomen Diakoniaopistolle kunniamaininta OKM.n laatupalkintokilpailussa 2021.

Lue lisää

Artikkeli 01.11.2021

Yhteistyön rikkaus on että kumpikin saa olla oma itsensä. Uskaltaa olla erilaisia ja rakentavasti eri mieltä.

Lue lisää

Uutinen 01.09.2021

Suomen Diakoniaopistossa on yksi Helsingin ensimmäisistä ammatillisen koulutuksen pop up -rokotuspisteistä.

Lue lisää

Uutinen 17.08.2021

Opiskelijoiden hyvinvointi on jakautunut koronan aiheuttamana poikkeusaikana. Osa opiskelijoista voi paremmin kuin ennen poikkeusoloja, osa huonommin, kertoo Suomen Diakoniaopiston opiskelijoilleen teettämä kysely.

Lue lisää

Uutinen 15.04.2021

Ajankohtaista asiaa hakutilanteestamme.

Lue lisää

Artikkeli 12.04.2021

Järjestämme Alppikadun kampuksella Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa TELMA-koulutusta sekä kodinhuoltajakoulutusta.

Lue lisää

Uutinen 18.01.2021

Kehittämisohjelma sisältää suosituksia mm. ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma julkaistu

Uutinen 24.11.2020

Yhteistyö on merkittävä virstanpylväs kinestetiikan edistämisen ja koulutuksen kannalta.

Lue lisää

Uutinen 12.05.2020

SDO sai kaksi palkintoa projektitöistään Oulun yliopiston LUMA2020-hankkeessa.

Lue lisää

Uutinen 04.05.2020

Poikkeusjärjestelyt jatkuvat kevätlukukauden loppuun asti.

Etäopiskelut jatkuvat kevätlukukauden loppuun

Uutinen 18.03.2020

SDOssa ei järjestetä lähiopetusta kampuksilla 18.3.-13.4.2020

Päivittyvä koronatiedote

Uutinen 16.03.2020

Olet nyt oppimassa ja tekemässä töitä etänä koulun ulkopuolella.

Lue lisää

Uutinen 16.03.2020

Kaikki opetus, mikä on mahdollista toteuttaa etäopetuksena, toteutetaan etänä alkaen 18.3.

Lue lisää

Uutinen 30.09.2019

Lahdessa käynnistyy ensi tammikuussa ainutlaatuinen kasvatus- ja ohjausalan koulutuspilotti.

Lue lisää

Uutinen 16.01.2019

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (ODL) ja Suomen Diakoniaopisto (SDO) käynnistävät yhteistyön haastavassa elämäntilanteessa olevien 18–30 -vuotiaiden nuorten koulutukseen pääsyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Lue lisää

Uutinen 03.09.2018

Ylitornion kampusta ja sen koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Suomen Diakoniaopisto lopettaa koulutustoimintansa Ylitornion kampuksella 31.5.2019 mennessä.

Lue lisää

Uutinen 13.08.2018

Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak ja Suomen Diakoniaopisto SDO muuttavat uusiin yhteisiin tiloihin
Oulun keskustaan Albertinkadulle. Kampuksen avajaisia vietetään maanantaina 10. syyskuuta 2018.

Lue lisää

Uutinen 08.08.2018

Ylitornion kampusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat. Perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt.

Lue lisää

Uutinen 05.01.2018

Yhteistyö lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen.

Lue lisää

Uutinen 16.11.2017

Suomen Diakoniaopiston opiskelija Mohamed Nourdeen Toure Abdul Karim Suffyan on saanut Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallituksen myöntämän maahanmuuttajastipendin.

Lue lisää

Uutinen 12.10.2017

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Lue lisää

Uutinen 30.08.2017

Kauneudenhoitoala ja hoiva-ala hakevat synergioita: SKY-Opisto ja Suomen Diakoniaopisto SDO yhdistyvät.
SKY-Opisto ja Suomen Diakoniaopisto ovat sopineet koulutuksenjärjestämistoiminnan yhdistämisestä 1.1.2018 lukien.

Lue lisää