Ytimet haltuun, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.03.2018 - 31.12.2019

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteet: 1. vahvistaa yhteisöllistä asiantuntijuutta ja osaamisen jakamista sisäisissä ja ulkoisissa kumppanuuksissa, niin että vakituiset opettajat uudistavat opetustaan työelämässä huomioiden digitaalisuus.
2. vahvistaa koko henkilöstön osaamista opiskelijoiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden huomioon ottamisessa pedagogisen strategian mukaisesti.
3. vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä pilotoimalla erilaisia asiakaslähtöisiä ja osaamisperusteisuutta tukevia malleja, joilla tuetaan opiskelijan oman oppimispolun suunnittelua ja opintoihin kiinnittymistä yhteistyössä työelämän kanssa.

Hankkeen toteutus

Hankkeen tavoitteet kohdistuvat digitalisten osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisten toimintamallien vahvistamiseen osana oppilaitoksen laadunhallintaa. Tärkeänä strategisena tavoitteena opiskelijalähtöisyyden varmistamisessa on henkilöstön osaamisen vahvistaminen kouluttamalla ja pilotoimalla valmentavaa työotetta yhteistyössä työelämän kanssa. Hankkeemme on priorisoitu osaksi koulutuksen laadunhallintaa.

 

Suomen Diakoniaopisto
Tuija Puutio
tuija.puutio@sdo.fi
050 312 5655