YSO1, OPH Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi 1

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

04.11.2016 - 31.12.2017

Hankkeen tavoitteet

1. Luokattoman ammatillisen koulutuksen kehittäminen
• Hankkeessa edistetään opiskelijoiden henkilökohtaistettujen tutkintojen suorittamista ja reformin muiden tavoitteiden toimeenpanoa kehittämällä opetusta ja luokattomuutta ammatillisessa koulutuksessa sekä muita rakenteellisia ratkaisuja (ml. jatkuva sisäänotto oppilaitoksiin)
2. Ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistaminen
• Hankkeessa yhtenäistetään henkilökohtaistamisen (ml. osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) käytäntöjä aikuisten ja nuorten koulutuksissa. Luodaan henkilökohtaistamiseen (ml. osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen) selkeä yhteistoiminnallinen malli, jossa opiskelija on itse aktiivinen toimija ja johon on määritelty eri osapuolten roolit (ml. opiskelija, opettaja ja työelämä). Rakennetaan malliin työkaluja em. prosessin helpottamiseksi. Kehitetään yli alojen ja koulutusmuotojen toteutuvaa tiimiopettajuutta sekä yhtenäistetään työtapoja opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien tukemiseksi joustavilla poluilla. Otetaan yksilölliset polut ohjauksen lähtökohdaksi.
3.Osaamisen arvioinnin kehittämien
• Hankkeessa tehdään selvitys mukana olevien tutkintojen osaamisen arvioinnin käytännöistä (ammattiosaamisen näytöt ja tutkintotilaisuudet). Kehitetään opiskelijoiden itsearviointitaitoja sekä työelämäedustajien ja opettajien arviointiosaamista. Kehitetään muuhun kuin arvioijien fyysiseen läsnäoloon perustuvia menetelmiä osaamisen arviointiin.

 

Suomen Diakoniaopisto
Maija-Stiina Tuloisela-Rutanen
maija-stiina.tuloisela-rutanen@sdo.fi
044 713 2224