Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi (YSO 1)

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

04.11.2016 - 31.12.2017

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen päätavoitteena on toimintamallin luominen SDOn Lahden kampukselle, jonka avulla osaamisen tunnistaminen, todentaminen ja tunnustaminen on mahdollista. Toimintamallia kehitetään sekä sote että humka tutkintoihin. Toimintamallia levitetään koko SDOn käyttöön.

Tavoitteena on erityisesti arkioppimisen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, kytkeminen osaksi tutkinnon osaa ja tutkintoa, osaksi ammatillista kasvua sekä oppijan osallistaminen prosessiin.