Yhdessä Parasta! -Etelä 3, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus, OPH

Hankkeen kesto

01.08.2020 - 30.06.2022

Hankkeen tavoitteet

Yhdessä parasta -hankkeen tavoitteena on
1) vahvistaa henkilökohtaistamisosaamista ja sen kautta tasalaatuistaa prosessia riippumatta alasta, kampuksesta tai henkilökohtaistamista tekevästä henkilöstä,
2) kehittää ja yhdenmukaistaa asiakaslähtöistä oppisopimus- ja koulutussopimusprosessia,
3) yhdenmukaistaa työelämässä tapahtuvan oppimisen palveluprosessia.

Tavoitteiden saavuttamisessa hyödynnetään Parasta palvelua- ja Parasta osaamista -kehittämishankkeissa tuotettua materiaalia.
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen (oppisopimus, koulutussopimus) yhdenmukaisen palveluprosessin toimintamallin käyttöönotto mahdollisimman laajasti.

Hankkeen toteutus

Hankkeen aikana toteutetaan verkostotyöpajoja, osaamiskartoituksen toinen osa, webinaareja, määritellään vertaisvalmennuksen periaatteet ja toimintatavat ja tunnistetaan vertaisvalmentajat. Lisäksi toteutetaan laaja teema-arviointi työelämässä tapahtuvan oppimisen prosesseista.

Lisätietoja hankkeesta

Osaamisen jakamisen mahdollistamiseksi ja tasalaatuisuuden vahvistamiseksi otamme käyttöön vertaisvalmennuksen menetelmiä. Tunnistamme olemassa olevia käytäntöjä ja luomme yhdessä uusia tunnistettujen osaajien/vertaisvalmentajien kanssa. Asiakaslähtöisen oppisopimus- ja koulutusprosessien kehittämiseksi analysoimme yhdessä henkilöstön kanssa työelämän ja oppilaitosyhteistyön kriittiset pisteet. Analyysin tuloksien perusteella suunnittelemme webinaaritarjontaa ja vertaistyöpajoja. Lisäksi suoritamme työelämässä tapahtuvan oppimisen teema-arvioinnin, jonka avulla saamme näkyvyyttä työelämäpalveluprosessin nykytilaan.

Hankkeen tulokset

Yhdessä parasta -hankkeessa tavoitteita asetettiin kolmella osa-alueella:
– hoks-prosessin kehittäminen,
-koulutus- ja oppisopimusprosessin kehittäminen ja –
työelämän palveluprosessin kehittäminen.

Hoks-prosessin vahvistamiseksi koulutimme osana projektia organisaatioomme 4 vertaisvalmentajaa ja tunnistimme olemassa olevat toiminnot, joissa vertaisvalmennus meillä jo toteutuu. Jatkopolkuna olemme suunnitelleet vertaistiimien toimintaa (palvelualueiden sisälle ja niiden välille), jonka avulla tavoittelemme kokemusten jakamisen kautta entistä tasalaatuisempaa hoks-prosessia.

Koulutus- ja oppisopimusprosessin osalta olemme hankkeen aikana selkeyttäneet erityisesti oppisopimusprosessia, seurantaa ja ohjeistusta liittyen poikkeustilanteisiin ja tehneet näihin liittyvää työkalukehitystä. Hankkeen aikana toteutimme työelämäyhteistyön kriittisten pisteiden ja työelämässä oppimisen teema-arviointeja, jotka ovat vahvistaneet organisaation työelämäosaamista.

Työelämän palveluprosessia olemme vahvistaneet ottamalla käyttöön tiedolla johtamisen työkaluja, jotka antavat meille reaaliaikaista tietoa yhteistyöstä työelämäkumppanien kanssa. Olemme myös rakentaneet työpaikkaohjaajien yhteisön, jonka kautta tavoitamme aktiivisia työpaikkaohjaajia ja teemme yhteistyötä eri teemojen ympärillä. Hankkeen aikana olemme myös saaneet uusia työelämäkumppaneita ja tiivistäneet yhteistyötä olemassa olevien työelämäkumppanien kanssa eri alueilla ja valtakunnallisesti.

https://yritysjatyonantajapalvelut.tampere.fi/a/s/44501852-433e840d7f95cab376e55e35f6525d54/1304530

 

Suomen Diakoniaopisto
Sari Heinikoski
sari.heinikoski@sdo.fi
+358 50 312 5656