Yhdessä Parasta! -Etelä 3, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus, OPH

Hankkeen kesto

01.08.2020 - 30.06.2022

Hankkeen tavoitteet

Yhdessä parasta -hankkeen tavoitteena on
1) vahvistaa henkilökohtaistamisosaamista ja sen kautta tasalaatuistaa prosessia riippumatta alasta, kampuksesta tai henkilökohtaistamista tekevästä henkilöstä,
2) kehittää ja yhdenmukaistaa asiakaslähtöistä oppisopimus- ja koulutussopimusprosessia,
3) yhdenmukaistaa työelämässä tapahtuvan oppimisen palveluprosessia.

Tavoitteiden saavuttamisessa hyödynnetään Parasta palvelua- ja Parasta osaamista -kehittämishankkeissa tuotettua materiaalia.
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen (oppisopimus, koulutussopimus) yhdenmukaisen palveluprosessin toimintamallin käyttöönotto mahdollisimman laajasti.

Hankkeen toteutus

Hankkeen aikana toteutetaan verkostotyöpajoja, osaamiskartoituksen toinen osa, webinaareja, määritellään vertaisvalmennuksen periaatteet ja toimintatavat ja tunnistetaan vertaisvalmentajat. Lisäksi toteutetaan laaja teema-arviointi työelämässä tapahtuvan oppimisen prosesseista.

Lisätietoja hankkeesta

Osaamisen jakamisen mahdollistamiseksi ja tasalaatuisuuden vahvistamiseksi otamme käyttöön vertaisvalmennuksen menetelmiä. Tunnistamme olemassa olevia käytäntöjä ja luomme yhdessä uusia tunnistettujen osaajien/vertaisvalmentajien kanssa. Asiakaslähtöisen oppisopimus- ja koulutusprosessien kehittämiseksi analysoimme yhdessä henkilöstön kanssa työelämän ja oppilaitosyhteistyön kriittiset pisteet. Analyysin tuloksien perusteella suunnittelemme webinaaritarjontaa ja vertaistyöpajoja. Lisäksi suoritamme työelämässä tapahtuvan oppimisen teema-arvioinnin, jonka avulla saamme näkyvyyttä työelämäpalveluprosessin nykytilaan.

 

Suomen Diakoniaopisto
Sari Heinikoski
sari.heinikoski@sdo.fi
+358 50 312 5656